Riigietalonid / Metroloogia keskasutus

Metrosert säilitab ja arendab Eesti riigietalone ning täidab Eesti metroloogia keskasutuse ülesandeid.

Metrosert tagab neljas mõõtevaldkonnas kõige täpsemad mõõtmised Eestis. Meie mõõtevõimel põhineb paljude Eesti toodete ja teenuste kvaliteet.

Riigietalonid

Meetrikonventsioon

Metroloogiat kui teadusharu võib õigustatult pidada üheks esimeseks, mis on ühtsel alusel tunnustatud kogu maailmas. Selleks ühtseks aluseks on 20. mail 1875. a sõlmitud Meetrikonventsioon riikidevahelise leppena. Lepe allkirjastatakse riigi nimel ning seda saab teha vaid üks asutus – metroloogia keskasutus (universaalne ingliskeelne vaste on National Metrology Institute). Eesti taasiseseisvumisel alustas selles suunas tööd Riigi Metroloogiakeskus, mille võttis 2000. a üle AS Metrosert. 2005. aastast osaleme Meetrikonventsiooni töös vaatlejana ja alates 19. jaanuarist 2021 Meetrikonventsiooni täisliikmena.

Metrosert on Meetrikonventsiooni raames alla kirjutanud kalibreerimis- ja mõõtetulemuste vastastikuse tunnustamise leppele CIPM MRA ja osaleb aktiivselt Meetrikonventsiooni liikmesriikide metroloogia keskasutuse direktorite koostöös.

Meetrikonventsiooni tekst on leitav siit.

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.