Riigietalonid / Metroloogia keskasutus

Metrosert säilitab ja arendab Eesti riigietalone ning täidab Eesti metroloogia keskasutuse ülesandeid.

Metrosert tagab neljas mõõtevaldkonnas kõige täpsemad mõõtmised Eestis. Meie mõõtevõimel põhineb paljude Eesti toodete ja teenuste kvaliteet.

Riigietalonid

Temperatuur

Usaldusväärsed temperatuuri mõõtmised on vajalikud näiteks toiduainete ja ravimite valdkonnas. Nii toidu- kui terviseohutuse juures on oluline tagada õige temperatuur temperatuuritundlike toodete valmistamisel, transportimisel, levitamisel ja ladustamisel.

SI temperatuuri ühik on kelvin, mille tähis on K. Kelvin on määratud Boltzmanni konstandi k fikseerimisega arvväärtusel 1,380649×10−23 väljendatuna ühiku J⋅K−1 abil, mis on võrdne kg⋅m2⋅s−2⋅K−1, kus kilogramm on määratletud h, meeter c ja sekund ΔνCs alusel.

Eesti temperatuuri riigietaloni laboris realiseeritakse skaala mõõtepiirkonnas (-38,8344…+419,527) °C kasutades kuut temperatuuri kinnispunkti (Hg, H20, Ga, In, Sn ja Zn) ja etalonplaatinatakistustermomeetrite gruppi koos täppismõõtesillaga.

Termomeetreid kalibreeritakse rahvusvahelise temperatuuriskaala ITS-90 järgselt temperatuuri vahemikus (-196…+420) °C laiendmääramatusega (1…80) mK.


Kristjan Tammik

kristjan.tammik@metrosert.ee

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.