Riigietalonid / Metroloogia keskasutus

Metrosert säilitab ja arendab Eesti riigietalone ning täidab Eesti metroloogia keskasutuse ülesandeid.

Metrosert tagab neljas mõõtevaldkonnas kõige täpsemad mõõtmised Eestis. Meie mõõtevõimel põhineb paljude Eesti toodete ja teenuste kvaliteet.

Riigietalonid

Pikkus

Pikkuse täpne mõõtmine on oluline kõigis tööstusettevõtetes, mis toodavad detaile või konkreetseid tooteid, samuti ehitussektoris, et kindlustada, et valmivad rajatised vastaksid projektile.

SI pikkuse ühik on meeter, mille tähis on m. Meeter on määratud vaakumis leviva valguse kiiruse c fikseerimisega arvväärtusel 299792458 väljendatuna ühiku m⋅s−1 abil, kus sekund on määratletud ΔνCs alusel.

Eesti pikkuse riigietaloni laboris realiseeritakse skaala mõõtepiirkonnas 0,5 mm kuni 1000 mm otsmõõtude abil; piirkonnas kuni 120 m kasutatakse laserinterferomeetrit.

Kalibreeritakse standardi ISO 3650:1998(E) kohaseid K või 0 klassi otsmõõtusid vahemikus:

  • 0,5 mm kuni 100 mm laiendmääramatusega (0,05 + 0,5×L) µm
  • 100 mm kuni 500 mm laiendmääramatusega (0,2 + 0,9×L) µm
  • 500 mm kuni 1000 mm laiendmääramatusega (0,2 + 2×L) µm

ja pikkusmõõtusid vahemikus

  • 1 mm…120 m laiendmääramatusega (0,06+0,015×L) mm.

 

 

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.