Äripõhimõtted

Metrosert on Eestile strateegiliselt oluline ettevõte. Meie roll on toetada Eesti tööstuse tulevikku – teeme seda läbi teadus- ja arendusteenuste, rakendusuuringute, läbi mõõtmiste ja mõõtevahendite ohje ning kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja sertifitseerimise. Me hoiame ja arendame Eesti riigietalone.


Äripõhimõtted

Metrosert on seadnud endale eesmärgiks olla oma ala parim Eestis.

METROSERT ON OMA ALA PARIM – SEE TÄHENDAB, ET:

  • metroloogiateenuse ostja eelistatuim valik on Metrosert,
  • usaldusväärseim rahvuslike mõõtühikute etalonide hoidja ja arendaja on Metrosert,
  • kõige suurem ja mainekam rahvuslik sertifitseerimisettevõte on Metrosert.

Metrosert on oma ala parim – see tähendab, et taotledes klienditeeninduse kõrget taset toetume me firmaväärtustele:

  • MEESKONNATÖÖ, mis on garantiiks kliendile parima tulemuse saamisel,
  • INFORMEERITUS, mis tagab kliendile kiireima ja kaasaegseima teenuse,
  • LUGUPIDAMINE, mis on aluseks Metroserdi kliendisuhtlusele ja töötajatevahelisele läbisaamisele.

Soolise võrdõiguslikkuse kava

19. mail 2022 kiitis AS-i Metrosert juhatuse liige heaks soolise võrdõiguslikkuse kava. Kava eesmärk on tagada kõigile AS-i Metrosert töötajatele võrdsed võimalused. Soolise võrdõiguslikkuse aspektidega arvestame kõigis tegevustes ning usume, et töötulemused on edukamad, kui töö tegemisel on arvestatud soolisi aspekte. Kord aastas juhtkonna koosolekul annab personalijuht ülevaate soolise võrdõiguslikkuse olukorrast ettevõttes ja tegevustest kava raames. AS-i Metrosert soolise võrdõiguslikkuse kava lähtub soolise võrdõiguslikkuse seadusest.

Kava aluspõhimõtted ja meetmed leiab siit

Austatud klient

Kui teie kokkupuude Metroserdiga ei vastanud teie ootustele, siis palume meid informeerida siin.

AS-i Metrosert juhatus

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.