Katsetamine / mõõtmine

Metroserdi katsetamise, mõõtmise ja testimise teenus tagab ettevõttele täpsed andmed, mis toetavad toodete, teenuste ja protsesside arendamist ning aitavad tagada kõrge kvaliteediga tulemused.

kalig&taatlemine_1

Katsetamine / mõõtmine

Metroserdi täppismõõtevahendid võimaldavad mõõta seadmete, detailide või muude objektide metroloogilisi parameetreid. Sooritatavate mõõtmiste ulatus ja meetod valitakse ja kooskõlastatakse Metroserdi spetsialistidega. Teostatud mõõtmiste kohta väljastatakse mõõteprotokoll, mis sisaldab mõõdetava objekti, kasutatud mõõtevahendite ja meetodi kirjeldust ning mõõtmise tulemusi koos mõõtemääramatuse hinnanguga. 

Enamlevinud mõõteülesanded ja katsetused 

 • Detailide, seadmete või muude objektide lineaarmõõtmete, ümaruse, silindrilisuse, sirgsuse ja tasapinnalisuse mõõtmine 
 • Objektide geomeetriliste parameetrite mõõtmine 3D (kolme dimensiooni) mõõtemasinal
 • Objektide geomeetriliste parameetrite mõõtmine laserskänneriga
 • Objektide massi mõõtmine milligrammist 60 tonnini 
 • Sõidukite kaalumine 
 • Mahutite, punkrite ja muude vedelike või puisteainete mahutamiseks mõeldud objektide ruumala mõõtmine 
 • Temperatuurimõõtmised -80 kuni +1600 °C 
 • Pöörlemiskiiruse mõõtmine 
 • Elektriliste parameetrite mõõtmine
 • Autoklaavide ja sterilisaatorite katsetamine keskkonna metroloogiliste parameetrite – sisetemperatuuri ja -rõhu mõõtmise kaudu 
 • Jahutatud ja külmutatud toidu transpordil ja ladustamisel kasutatavate temperatuurimeerikute ja termomeetrite perioodiline vastavuskontroll 
 • Taksomeetrite kohandamine ning taksomeetrite parameetrite katsetused 
 • Rõhu mõõtmine, rõhuklappide avanemise ning sulgumise ning rõhureleede reageerimise rõhu määramine
 • Materjalide koostise analüüs RFS meetodil

Metrosert on EAK poolt akrediteeritud kui katselabor, teostamaks mõõtmisi ja katsetusi temperatuuri, massi, vedelike mahu, pikkuse ja väärismetallide analüüsi valdkonnas. 

  Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.