Isikuandmete töötlemisest

Metrosert on Eestile strateegiliselt oluline ettevõte. Meie roll on toetada Eesti tööstuse tulevikku – teeme seda läbi teadus- ja arendusteenuste, rakendusuuringute, läbi mõõtmiste ja mõõtevahendite ohje ning kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja sertifitseerimise. Me hoiame ja arendame Eesti riigietalone.


Isikuandmete töötlemisest

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.*

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.**

Alus: Isikuandmete kaitse üldmäärus

Koolitusele registreerumisel esitatud isikuandmete töötlemisest

AS Metrosert töötleb koolituse registreerumisvormi kaudu esitatud isikuandmeid (koolitusel osaleja nimi, isikukood, ametikoht, kontakttelefon, e-posti aadress) koolitustega seotud ettevalmistavates ja korralduslikes tegevustes, koolitustõenditele kandmiseks (osaleja nimi, isikukood) ning koolitustõendite üle arvestuse pidamiseks (osaleja nimi). AS Metrosert ei väljasta esitatud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Koolituspakkumise päringus esitatud isikuandmete töötlemisest

AS Metrosert töötleb koolituspakkumise päringu vormi kaudu esitatud isikuandmeid (nimi, e-post, telefon) päringule vastamisega seotud tegevustes (vajadusel päringu täpsustamine, pakkumise esitamine jmt). AS Metrosert ei väljasta esitatud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Küsimuste korral saatke palun päring e-posti aadressile: koolitus@metrosert.ee

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.