Uudised

Võrdlusmõõtmised 2021. aastal

Võrdlusmõõtmiste  kaudu saavad osalevad laborid infot oma mõõtevahendite ja -meetodite sobivuse kohta, hinnatakse laborite mõõtmise taset ning ühtlasi täidab osalemine võrdlusmõõtmistel labori jaoks ühe akrediteerimiskriteeriumi.

Read more