Uudised

Eestist saab meetrikonventsiooni täisliige!

Veel detsembri lõpus võttis Riigikogu vastu seaduse, millega otsustati astuda meetrikonventsiooni täisliikmeks ja Eesti riiki esindab meetrikonventsiooni üldkogul Eesti metroloogia keskasutus – AS Metrosert.

Meetrikonventsiooni täisliikmelisus annab praeguse assotsieerunud liikmelisusega võrreldes suuremad võimalused mõjutada üleilmset metroloogia arengut ning ligipääsu etalonide kalibreerimisteenustele kõrgeimal võimalikul tasemel. Eesti osalemise kaudu saame suunata metroloogia digitaliseerumist ning aidata teisi riike metroloogia vallas kasutusele võtma meil loodud ja toimivaid e-riigi lahendusi.

Read more