Uudised

Võrdlusmõõtmised 2021. aastal

Võrdlusmõõtmiste  kaudu saavad osalevad laborid infot oma mõõtevahendite ja -meetodite sobivuse kohta, hinnatakse laborite mõõtmise taset ning ühtlasi täidab osalemine võrdlusmõõtmistel labori jaoks ühe akrediteerimiskriteeriumi.

Read more

EMAS – Mis see on ja kellele seda vaja võiks olla?

Mis on EMAS?

EMAS ehk Eco-Management and Audit Scheme on 1993. aastal vastu võetud Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise skeem. Kui esialgu sooviti määrusega mõjutada vaid tööstussektori ettevõtteid, siis nüüdseks on kõikidel era- ja avaliku sektori organisatsioonidel võimalik EMAS tunnustust saada. Viimane, hetkel kehtiv määruse regulatsioon on vastu võetud 2009. aastal (Euroopa ühenduse määrus nr 1221/2009/EÜ). Määrust on muudetud Euroopa Komisjoni määrustega (EL) nr 2017/1505 ja (EL) 2018/2026.

Read more