Uudised

Rahvusvahelise teadusprojekti tulemusena paranes Metroserdis elektrilise näivtakistuse mõõtmise võimekus.

Hiljuti lõppes edukalt Metroserdi osalusel ellu viidud teadusprojekt, mille eesmärgiks oli parandada elektrilise näivtakistuse ehk impedantsi mõõtmisvõimekust Euroopas. Elektriline impedants on üks enim mõõdetavaid elektrilisi suurusi, mille mõõtmist on tarvis näiteks päikeseenergiat tootvate materjalide, superkondensaatorite ja bioloogiliste kudede puhul. Projekti käigus tõsteti elektrilise impedantsi mõõtmise võimekust viies Euroopa laboris, Metroserdi kõrval veel Taanis, Poolas, Türgis ja Iirimaal. Selle tulemusena paraneb mõõtmiste jälgitavus ja mõõtmisteenuse pakkumise kvaliteet klientidele. Projekti rahastati Horizon 2020 ja EMPIRi programmis osalevate liikmesriikide vahenditest.

Read more