Uudised

SI põhiühikute tutvustus: meeter ja kandela

16. novembril 2018 Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Peakonverentsil toimunud uue rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi SI hääletuse järgselt avaldab metroloogiakogukond iga põhiühiku kohta lühikirjelduse. Kirjutised ilmuvad kord kuus kuni 20. maini 2019. aastal, mil tähistatakse üleilmset metroloogiapäeva ja jõustatakse SI uued definitsioonid. Käesoleva teksti kokkupanekul on kasutatud EURAMET’i poolt levitatavat ja vabalt kasutatavat teemakohast materjali, mille koostamisel on vabatahtlikkuse alusel osalenud metroloogiainstituutide töötajad erinevatest riikidest ning mille eesmärgiks on avalikkuses tutvustada SI põhiühikuid, nende definitsioone ja uute definitsioonidega kaasnevaid võimalikke muudatusi. AS Metrosert Eesti metroloogia keskasutusena edastab materjali teile, head lugejad.

Read more

Metroloogiaprogrammi EURAMET/EMPIR 2019. aasta projektidest

19.-20. novembril 2018 võõrustas Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Berliinis, Saksamaal 26. EURAMET/EMPIR komitee koosolekut, kus arutati metroloogiaprogrammi EMPIR järgmisel aastal algavaid projekte. Hindamisele oli ühtekokku esitatud 66 projektitaotlust erinevatest valdkondadest, millest ekspertkomisjon oli soovitanud jätkata 35 projektiga. EMPIR-komitee hääletuse tulemusel otsustati anda roheline tee 38-le metroloogia koostööprojektile.

Read more