Uudised

EMAS – Mis see on ja kellele seda vaja võiks olla?

Mis on EMAS?

EMAS ehk Eco-Management and Audit Scheme on 1993. aastal vastu võetud Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise skeem. Kui esialgu sooviti määrusega mõjutada vaid tööstussektori ettevõtteid, siis nüüdseks on kõikidel era- ja avaliku sektori organisatsioonidel võimalik EMAS tunnustust saada. Viimane, hetkel kehtiv määruse regulatsioon on vastu võetud 2009. aastal (Euroopa ühenduse määrus nr 1221/2009/EÜ). Määrust on muudetud Euroopa Komisjoni määrustega (EL) nr 2017/1505 ja (EL) 2018/2026.

Read more

Eestist saab meetrikonventsiooni täisliige!

Veel detsembri lõpus võttis Riigikogu vastu seaduse, millega otsustati astuda meetrikonventsiooni täisliikmeks ja Eesti riiki esindab meetrikonventsiooni üldkogul Eesti metroloogia keskasutus – AS Metrosert.

Meetrikonventsiooni täisliikmelisus annab praeguse assotsieerunud liikmelisusega võrreldes suuremad võimalused mõjutada üleilmset metroloogia arengut ning ligipääsu etalonide kalibreerimisteenustele kõrgeimal võimalikul tasemel. Eesti osalemise kaudu saame suunata metroloogia digitaliseerumist ning aidata teisi riike metroloogia vallas kasutusele võtma meil loodud ja toimivaid e-riigi lahendusi.

Read more