Uudised

Alates oktoobrist toimuvad massivaldkonna võrdlusmõõtmised

Vastavalt standardi ISO/IEC 17025, mõõteseaduse, majandus- ja taristuministri 13.12.2018 määruse nr 64  „Nõuded mõõteprotseduurile ja mõõtja erialasele pädevusele ning pädevuse hindamise ja tõendamise kord“ nõuetele ning EAK akrediteerimiskriteeriumitele peab iga akrediteeritud labor või erialaselt pädev mõõtja regulaarselt osalema oma mõõtevõime tõendamiseks võrdlusmõõtmistel.

Read more