Uudised

Metroloogiaprogrammi EURAMET/EMPIR 2019. aasta projektidest

19.-20. novembril 2018 võõrustas Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Berliinis, Saksamaal 26. EURAMET/EMPIR komitee koosolekut, kus arutati metroloogiaprogrammi EMPIR järgmisel aastal algavaid projekte. Hindamisele oli ühtekokku esitatud 66 projektitaotlust erinevatest valdkondadest, millest ekspertkomisjon oli soovitanud jätkata 35 projektiga. EMPIR-komitee hääletuse tulemusel otsustati anda roheline tee 38-le metroloogia koostööprojektile.

Read more

Ülevaade Eesti Proovikoja ajaloost

Täna AS-i Metrosert ühe divisjonina tegutseva Eesti Proovikoja kui tunnustatud väärismetallide katselabori ja väärismetalltoodete nimemärgiste riikliku registri volitatud töötleja ajalugu on pikk ja huvipakkuv.

Read more