Uudised

Osalemisvõimalus võrdlusmõõtmistel 2018

AS Metrosert on 2018. aastaks kavandanud erinevate mõõtevaldkondade võrdlusmõõtmisi ettevõtetele ja laboritele, kes tegelevad eelkõige mõõtevahendite kalibreerimisega või kes soovivad hinnata oma mõõtevõimet. Võrdlusmõõtmised on avatud ka kõigile teistele huvilistele.

Read more

Rahvusvaheline metroloogiapäev 2018 „Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) pidev areng“

20. mail 2018 tähistatakse rahvusvahelist metroloogiapäeva meenutamaks rahvusvahelise meetrikonventsiooni allkirjastamist 1875. aastal. See riikidevaheline diplomaatiline leping pani aluse ülemaailmsele mõõtmiste ühtsusele teaduslike avastuste ja innovatsiooni, tööstusliku tootmise ja rahvusvahelise kaubanduse, samas ka elukvaliteedi parandamise ning globaalse keskkonnakaitse toetamiseks. Rahvusvaheline metroloogiapäev on iga-aastane sündmus, mida tähistatakse enam kui 80 riigis juhtimaks tähelepanu mõõtmiste mõjule igapäevases elus.

Read more

Eesti Vabariigi riigietalonide nimistu on uuenenud

AS Metrosert Eesti metroloogia keskasutusena säilitab ja arendab riigietalone vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud lepingule. Tehtud investeeringute ja arendustegevuse, edukalt läbitud rahvusvaheliste võrdlusmõõtmiste ja koostöö tulemusena on riigietaloni teenuste valik uuenenud ja laienenud. Sellega seoses kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniminister 07. mail 2018 Riigi- ja tugietalonide nimistu määruse muudatuse, mis on kättesaadav SIIT

Read more

Ülevaade võrdlusmõõtmistest 2017. aastal

Võrdlusmõõtmistel osalemine annab laboritele võimaluse tõendada deklareeritud mõõtevõimet ja saada infot kasutatavate mõõtevahendite ja -meetodite sobivuse kohta. Ühtlasi täidab võrdlusmõõtmistel osalev labor ka ühe olulise akrediteerimiskriteeriumi.

Read more