Ettevõttest

Metrosert on Eestile strateegiliselt oluline ettevõte. Meie roll on toetada Eesti tööstuse tulevikku – teeme seda läbi teadus- ja arendusteenuste, rakendusuuringute, läbi mõõtmiste ja mõõtevahendite ohje ning kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja sertifitseerimise. Me hoiame ja arendame Eesti riigietalone.


Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus on akrediteerinud Metroserdi kui:

  • mõõtevahendite kalibreerimislabori;
  • inspekteerimisasutuse mõõtevahendite taatluse ja vastavushindamise valdkonnas;
  • sertifitseerimisasutuse;
  • väärismetallide katselabori.

Metrosert omab volitust teostamaks mõõtevahendite EÜ esmataatlust ning on Euroopa Liidus teavitatud metroloogialabor (notified body) mitteautomaatkaalude esmataatlusel ja automaatsete raudteekaalude vastavushindamisel. Metroserdile on omistatud tunnusnumber 1543.

Metrosert esindab Eestit Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsioonis EURAMET e.V. ja on Meetrikonventsiooni raames alla kirjutanud kalibreerimis- ja mõõtetulemuste vastastikuse tunnustamise leppele CIPM MRA. Metrosert on Euroopa metroloogiauuringute ja innovatsiooniprogrammi EMPIR asutajaliige.

Metrosert on aastal 1919 asutatud Kaalude ja Mõõtude Koja järeltulija.

Metrosert osaleb Eesti ja rahvusvahelises standardimistegevuses läbi Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse tehniliste komiteede (EVS TK 38 „Metroloogia”, EVS TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“).

Metrosert on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Kvaliteediühingu liige ning Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.