Ettevõttest

ÜLDIST

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud pikaajalise lepingu alusel täidab AS Metrosert Eesti metroloogia keskasutuse funktsioone.

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus on akrediteerinud Metroserdi kui:

  • mõõtevahendite kalibreerimislabori;
  • inspekteerimisasutuse mõõtevahendite taatluse ja vastavushindamise valdkonnas;
  • sertifitseerimisasutuse;
  • väärismetallide katselabori.

Metrosert omab volitust teostamaks mõõtevahendite EÜ esmataatlust ning on Euroopa Liidus teavitatud metroloogialabor (notified body) mitteautomaatkaalude esmataatlusel ja automaatsete raudteekaalude vastavushindamisel. Metroserdile on omistatud tunnusnumber 1543.

Metrosert esindab Eestit Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsioonis EURAMET e.V. ja on Meetrikonventsiooni raames alla kirjutanud kalibreerimis- ja mõõtetulemuste vastastikuse tunnustamise leppele CIPM MRA. Metrosert on Euroopa metroloogiauuringute ja innovatsiooniprogrammi EMPIR asutajaliige.

Metrosert on aastal 1919 asutatud Kaalude ja Mõõtude Koja järeltulija.

Metrosert osaleb Eesti ja rahvusvahelises standardimistegevuses läbi Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus tehniliste komiteede (EVS TK 38 „Metroloogia”, EVS TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“).

Metrosert on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Kvaliteediühingu liige ning Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

TUTVUSTAV VIDEO

PÕHIANDMED

Aasta3 kuud6 kuud9 kuud12 kuudMajandusaasta
aruanne
ja juhtimisaruanne
Nõukogu
tegevusaruanne
Üldkoosoleku
otsus
2023 Rahavood

Tulem

Bilanss

I kv ülevaade

Rahavood

Tulem

Bilanss

II kv ülevaade
2022 Rahavood

Tulem

Bilanss

I kv ülevaade
Rahavood

Tulem

Bilanss

II kv ülevaade
Rahavood

Tulem

Bilanss

III kv ülevaade
Rahavood

Tulem

Bilanss

IV kv ülevaade
Majandusaasta aruanne Nõukogu tegevusaruanne
2021 Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss

II kv ülevaade
Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Majandusaasta aruanne

Nõukogu tegevusaruanne Üldkoosoleku otsus
2020 Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Majandusaasta aruanne Nõukogu tegevusaruanne Üldkoosoleku otsus
2019 Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Majandusaasta aruanne Nõukogu tegevusaruanne Üldkoosoleku otsus
2018 Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Majandusaasta aruanne Nõukogu tegevusaruanne Üldkoosoleku otsus
2017 Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Majandusaasta aruanne Nõukogu tegevusaruanne Üldkoosoleku otsus
2016 Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Rahavood

Tulem

Bilanss
Majandusaasta aruanne Nõukogu tegevusaruanne Üldkoosoleku otsus

AJALOOST