Väärtustame innovatsiooni
ja tagame arengu.

Kindel ja täpne töö tagab kvaliteedi, mis võimendab Sinu äri kasvu.

Teenused

Kalibreerimine ja taatlemine

Usaldusväärsed mõõtetulemused tagab mõõtevahendite metroloogiline kontroll – kalibreerimine või taatlemine Metroserdis.

Sertifitseerimine

Sertifitseerimine on vastavuse tõendamine standardi või muu normdokumendi nõuetele kolmanda sõltumatu osapoole poolt. Sertifitseerimise eesmärgiks on anda kolmanda sõltumatu osapoolena kinnitus, et kindlaksmääratud nõudeid täidetakse.

Rakendusuuringute keskus

Metroserdi rakendusuuringute teenus pakub uudseid lahendusi ettevõtetele, toetades nende teadus- ja arendusprojekte ning aidates suurendada konkurentsivõimet, efektiivsust, eksporditavust ja avastada uusi ärivõimalusi.

Riigietalonid / Metroloogia keskasutus

Metrosert säilitab ja arendab Eesti riigietalone ning täidab Eesti metroloogia keskasutuse ülesandeid. Metrosert tagab neljas mõõtevaldkonnas kõige täpsemad mõõtmised Eestis. Meie mõõtevõimel põhineb paljude Eesti toodete ja teenuste kvaliteet.

Teadus ja arendus

Metrosert osaleb rahvusvahelises teadus- ja arenduskoostöös ning viib ellu teadus- ja arendusprojekte vastavalt klientide soovidele ja vajadustele. Tule ja aruta meiega oma füüsikaliste suuruste mõõtmisega seotud probleemi või väljakutset!

Konsultatsioon

Metroserdis töötavad oma ala eksperdid. Aitame leida oma klientidel parimaid lahendusi nii rakendusuuringute valdkonnas kui ka mõõtmisi ja metroloogiat puudutavates küsimustes. 

Katsetamine / mõõtmine

Metroserdi katsetamise, mõõtmise ja testimise teenus tagab ettevõtetele täpsed andmed, mis toetavad toodete, teenuste ja protsesside arendamist ning aitavad tagada kõrge kvaliteediga tulemused.

Koolitused

Koolitusi viivad läbi Metroserdi töötajad, kes on oma valdkondades tugevad praktikud ja kogemustega lektorid.

Proovikoda

Väärismetallide analüüs ja proovi tõendamine ning ehete ja vääriskivide ekspertiis on Eesti Proovikoja unikaalne kompetents!

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.