Hinnakiri

Võta meiega julgelt ühendust ja leiame Teile sobiva lahenduse

Hinnakiri

Metroloogiateenuste ja Eesti Proovikoja teenuste üldtingimused

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.

METROLOOGIATEENUSTE HINNAKIRI

KoodTeenuse nimetus, mõõtepiirkondHind, EUR
Ajatöö tunnitasu aluselKüsi pakkumist
AJA- JA SAGEDUSE MÕÕTEVAHENDIDKüsi pakkumist
201030Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine 10-9 U<10-6Küsi pakkumist
201050Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine 10-5U<10-3Küsi pakkumist
201070Signaaligeneraatorite kalibreerimine 0,01 Hz...1300 MHz (kuni 8 GHz akrediteerimata)
(sageduse mõõtmine kuni 10 mõõtepunkti), 10-9U<10-8
Küsi pakkumist
201080Signaaligeneraatorite kalibreerimine 0,01 Hz...1300 MHz (kuni 8 GHz akrediteerimata)
(sageduse mõõtmine kuni 10 mõõtepunkti), 10-7U<10-5
Küsi pakkumist
201130Signaaligeneraatorite kalibreerimine, lisafunktsioon väljundnivoo (10 Hz...1 MHz,
0,1 mV...10 V), rakendatakse koos teenustega 201070 või 201080
Küsi pakkumist
201120Atenuaatori kalibreerimine (1 Hz...2200 MHz, -67 dBm...+23 dBm), akrediteerimata alas mõõtmisedKüsi pakkumist
201150RF võimsusmõõturite kalibreerimine (DC...2,2 GHz, -67 dBm...23 dBm)
RF võimsusallikate kalibreerimine (DC...18 GHz, -30 dBm...+20 dBm; 9 kHz...6 GHz,
-67 dBm...23 dBm), akrediteerimata alas mõõtmised
(üks nivoo 5 kuni 7 sagedusel ja 5 kuni 7 nivood ühel sagedusel)
Küsi pakkumist
201140Ostsilloskoopide kalibreerimine, (horisontaal- ja vertikaalskaala ehk amplituudi ja perioodi/sageduse mõõtmine, kuni 2 kanalit, iga järgmine kanal +20 %)Küsi pakkumist
201190Sekundimõõturite kalibreerimine, mehaanilised (kuni 3 punkti) U≥0,1 sKüsi pakkumist
201210Sekundimõõturite kalibreerimine, digitaalsed (kuni 3 punkti) U≥0,05 sKüsi pakkumist
201200Tahhomeetrite kalibreerimine (kuni 5 punkti)Küsi pakkumist
201220Sõidumeerikute kontrollseadmete kalibreerimine
(väljundsignaali sagedus ja kiirus, W-parameeter ning ajanihe (kellatest))
Küsi pakkumist
ELEKTRILISTE SUURUSTE DIGITAALSED MÕÕTEVAHENDID
PINGE, VOOLU JA VÕIMSUSE MÕÕDUD, ALLIKAD JA MÕÕTURID
Iga täiendav piirkond/parameeter/funktsioon +20 % põhihinnastKüsi pakkumist
202010Alalispinge mõõtude kalibreerimine (0,0001≤U<0,001) %, riigietaloni teenusKüsi pakkumist
202050Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab kuni 2 parameetrit ühe piirkonnaga, kuni 5 punkti piirkonnas) 1 µV…1 kV/10 µA…10 A, DC…1 MHz (0,001≤U<0,005) %Küsi pakkumist
202060Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab kuni 2 parameetrit ühe piirkonnaga kuni 5 punkti piirkonnas) 1 µV…1 kV/10 µA…3 kA, DC...1 MHz (0,005≤U<0,1) %198
202180Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab ühe parameetri 1 piirkond, kuni 5 punkti) 1 µV…1 kV/10 µA…3 kA, DC...1 MHz (0,1≤U<1) %Küsi pakkumist
202190Kõrgepinge allikate ja kilovoltmeetrite (> 1 kV) kalibreerimine
(ühes piirkonnas pinge ja vool kuni 5 punkti)
Küsi pakkumist
INDIKAATOR-MUUNDURID (temperatuuri-, rõhu vms skaalaga)Küsi pakkumist
Täiendav funktsioon, piirkond, kanal, 5 punkti +20 % põhihinnastKüsi pakkumist
203030Alalispinge, -voolu või takistuse sisendiga indikaatorite, muundurite kalibreerimine (üks funktsioon, piirkond, kanal, kuni 5 punkti)Küsi pakkumist

ELEKTRIINSTALLATSIOONI JA OHUTUSTEHNILISED SEADMEDKüsi pakkumist
204060Testseadmete ≤1 kV (kuni 2 mõõtefunktsiooni) kalibreerimine176
204110Kombineeritud testseadmete kalibreerimine (sisaldab 3 mõõtefunktsiooni ≤1 kV ja
ühte >1 kV piirkonda)
352
204064Funktsiooni lisaparameeter, rakendatakse koos koodiga 204060 või 204110. Lisatakse, kui mõõdetavaid parameetreid on rohkem kui 2 iga mõõtefunktsiooni korralKüsi pakkumist
204062Testseadmete ≤1 kV iga järgmine funktsioon, rakendatakse koos koodiga 204060, 204110Küsi pakkumist
204112Testseadmete iga järgmine funktsioon >1 kV, rakendatakse koos koodiga 204110.Küsi pakkumist
204070Testindikaatorite kalibreerimine (maandustestrid randmele, jalale vms, pingeindikaatorid, üks funktsioon)Küsi pakkumist
204130Sparktestri kalibreerimine (väljundpinge, lühisvool, sparktestri tundlikkus, vastavalt standardile IEC 62230)462
204140Sparktestri iga lisamooduli kalibreerimine (rakendatakse koos koodiga 204130)Küsi pakkumist
TAKISTUSE MÕÕDUD JA MÕÕTURID
täiendav mõõtepiirkond +20 %Küsi pakkumist
206070Üheväärtuselise mõõdu (10-3...104) Ω kalibreerimine (1≤U<5) µΩ/Ω, riigietaloni teenusKüsi pakkumist
206080Üheväärtuselise mõõdu (10-3...108) Ω kalibreerimine (0,001≤U<0,01) %Küsi pakkumist
206120Takistusmõõtude ja -mõõturite (10-3...1010) Ω kalibreerimine, 1 piirkond (0,01≤U<0,05) %Küsi pakkumist
206100Takistusmõõtude ja -mõõturite (10-4...4010) Ω kalibreerimine, 1 piirkond (0,05≤U<0,5) %Küsi pakkumist
MULTIMEETRID/AMPERTANGID
Multimeetri kalibreerimise hind sisaldab alalis- ja vahelduvpinge, alalis-, vahelduvvoolu ja alalisvoolu takistuse mõõtefunktsioonide kalibreerimist vastavalt juhendile Euramet cg-15. Iga täiendav mõõtefunktsioon +20 % põhihinnast (sagedus, mahtuvus jne)Küsi pakkumist
211302Multimeetrite kalibreerimine (7 või rohkem numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit üle 8999999)Küsi pakkumist
211330Multimeetrite kalibreerimine (6 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit 8999999)352
211340Multimeetrite kalibreerimine (5 numbrikohta või mõõtepiirkonna maksimaalne näit 199999)Küsi pakkumist
211370Multimeetrite kalibreerimine (4 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit 19999)264
211310Multimeetrite kalibreerimine (kuni 3 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit 1999)Küsi pakkumist
211320Multimeetrite kalibreerimine, üks mõõtefunktsioon (vool, pinge või takistus alalis- või vahelduvvoolu korral) (0,005≤U<0,1) %Küsi pakkumist
211380Ampertangide kalibreerimine (vool)Küsi pakkumist
211390Ampertangide kalibreerimine (kuni 4 numbrikohta, vool, pinge, takistus)Küsi pakkumist
211200Scope-meetrite (k.a autodiagnostika testrite) kalibreerimine (multimeetri alalis- ja vahelduvpinge ning alalisvoolu takistus kuni 2 sisendit, alalis- ja vahelduvvool 1 mõõteanduriga; ostsilloskoobi horisontaal- ja vertikaalskaala kuni 2 kanalit/mõõtepead)Küsi pakkumist
211210Scope-meetrite (k.a autodiagnostika testrite) täiendav parameeter (nt sagedus)/sisend/mõõteandur (nt voolutangid). Rakendatakse koos koodiga 211200Küsi pakkumist
MAHTUVUSE, INDUKTIIVSUSE JA VAHELDUVVOOLU TAKISTUSE MÕÕDUD JA MÕÕTURID Iga täiendav mõõtefunktsioon +20 % põhihinnast (induktiivsus on akrediteerimata kalibreerimisvaldkond)Küsi pakkumist
221024Mahtuvuse ja takistuse mõõtude kalibreerimineKüsi pakkumist
221044LCR-mõõturite (takistus, mahtuvus) kalibreerimine (0,05≤U<0,5) %Küsi pakkumist
221034LCR-mõõturite ja vahelduvvoolu sildade kalibreerimine (0,005≤U<0,05) %Küsi pakkumist
ELEKTRIJUHTIVUSE MÕÕDUD
Täiendav sagedus +20 % põhihinnastKüsi pakkumist
221050Elektrijuhtivuse mõõtude kalibreerimine kahel sagedusel (1,0...59,5) MS/m,
(60; 120; 240; 480) kHz, (0,6≤U˂1,4) %
Küsi pakkumist
221051Elektrijuhtivuse mõõtude kalibreerimine kahel sagedusel temperatuuriteguri mõõtmisega (1,0...59,5) MS/m, (60; 120; 240; 480) kHz, (0,6≤U˂1,4) %270
FÜÜSIKALIS-KEEMILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, piirkond, parameeter vm +20 % põhihinnast, v.a müramõõturid.
Voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20 % põhihinnast
Küsi pakkumist
207054Hügromeetrite kalibreerimine (kuni 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)Küsi pakkumist
207055Hügrotermomeetrite kalibreerimine (3 temperatuuripunkti + 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)150
207056Temperatuuri- ja niiskuse meeriku kalibreerimine (3 temperatuuripunkti + 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)Küsi pakkumist
207060Kliimakambri kalibreerimine ühel temperatuuril, ühel suhtelisel õhuniiskuselKüsi pakkumist
207061Iga täiendav temperatuur või suhteline õhuniiskus (rakendatakse koos koodiga 207060)Küsi pakkumist
207062Iga täiendav ruumipunkt (rakendatakse koos koodiga 207060)Küsi pakkumist
207114pH-meetrite kalibreerimine (3 punkti, pH 4; 7 ja 9,21)Küsi pakkumist
207230Müramõõturite kalibreerimine ühel sageduskarakteristikul (A või C)
neljal sagedusel (31,5 Hz; 125 Hz; 1 kHz; 8 kHz) ja kolmel nivool (94 dB; 104 dB 114 dB)
Küsi pakkumist
207270Müramõõturite kalibreerimine, täiendav sageduskarakteristik (A või C, samad nivood ja sagedused) või täiendaval sagedusel 3 nivood, rakendatakse koos teenusega 207230Küsi pakkumist
207280Müramõõturite vastavushindamine (standardi EVS-EN 61672-1:2013, akustiline meetod)Küsi pakkumist
218010Areomeetrite/ Vedelike tihedusmõõturite kalibreerimine (võrdlusmeetodil kuni 3 punkti piirkonnas 650 kg/m3...1850 kg/m3, U≥0,1 kg/m3; sisseehitatud termomeetri puhul sisaldab ühte temperatuuripunkti)Küsi pakkumist
218020Vedelike tihedusmõõturite kalibreerimine etalonainetega (vee tihedus kolmel temperatuuril + üks tihedus ühel temperatuuril tellija soovil piirkonnas
692 kg/m3...1622 kg/m3, U≥0,1 kg/m3)
Küsi pakkumist
218030Lisapunkt tihedusmõõturi kalibreerimisel etalonainetega,
rakendatakse koos teenusega 218020
Küsi pakkumist
218050Alkoholomeetrite kalibreerimine (kuni 3 punkti; sisseehitatud termomeetri puhul sisaldab ühte temperatuuripunkti)Küsi pakkumist
207240Hapnikuanalüsaatorite (oksimeetrite) kalibreerimine (kuni 3 punkti)Küsi pakkumist
207250Vedelike elektrijuhtivuse mõõturite 84 μS/cm...24,80 mS/cm kalibreerimine
(kuni 5 punkti)
Küsi pakkumist
207251Vedelike elektrijuhtivuse mõõturite kalibreerimine, lisapunkt piirkonnas (14,94...84) μS/cm, rakendatakse koos teenusega 207250, maksumus sõltub valitud punktistKüsi pakkumist
207260Alkomeetrite kalibreerimine (3 punkti; väljaarvatud tõenduslikud alkomeetrid)Küsi pakkumist
207300Süsihappegaasi (CO2) mõõturite kalibreerimine (kuni kolm punkti). Kalibreerimispiirkond (200...10000) ppm.Küsi pakkumist
JÕU JA VÄÄNDE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt +10 % põhihinnastKüsi pakkumist
208014Dünamomeetrite ja jõuandurite kuni 1 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,1 %Küsi pakkumist
208024Dünamomeetrite ja jõuandurite kuni 50 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,1 %Küsi pakkumist
208130Dünamomeetrite ja jõuandurite üle 50 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,1 %Küsi pakkumist
208150Jõuandurid kuni 50 kN mV/V väljundiga (kuni 10 punkti) U≥0,1 %Küsi pakkumist
208044Dünamomeetriliste võtmete kuni 400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) %70
208054Dünamomeetriliste võtmete 400 Nm kuni 1 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,3...0,5) %
Küsi pakkumist
208045Numbernäiduga või ebastandardse ühendusega dünamomeetriliste võtmete kuni 400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) %Küsi pakkumist
208055Numbernäiduga või ebastandardse ühendusega dünamomeetriliste võtmete 400 Nm
kuni 1 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) %
Küsi pakkumist
208056Dünamomeetriliste võtmete üle 1 kNm kuni 3 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U≥1 %
Küsi pakkumist
208140Tõmbe-, survetestrite ja katsemasinate kuni 1 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U≥0,03 %
Küsi pakkumist
208064Presside ja katsemasinate üle 1 kN kuni 2MN kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,03…0,15) %
360
208114Väändemomendimõõturite <20 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,5 %Küsi pakkumist
208104Väändemomendimõõturite (20…400) Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,3 %Küsi pakkumist
208105Väändemomendimõõturite >400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,3 %Küsi pakkumist
208124Piduristendide kalibreerimine (pidurdusjõu ja sõiduki massi parameetrite kalibreerimine, kuni 5 punkti mõlemal parameetril)344
MAHUMÕÕTEVAHENDID
Täiendav mahumärk, kulu +20 % põhihinnastKüsi pakkumist
209010Klaasist mahumõõtude kalibreerimine (silindrid ja kolvid kuni 3 mahumärki)Küsi pakkumist
209130Pipett-dosaatorite kalibreerimine (kuni 2 mahumärki)Küsi pakkumist
209115Kütusetankuri kalibreerimine (max kulu ≤130 l/min)Küsi pakkumist
209120Vedelike arvestite kalibreerimine paigalduskohas (ühel kulul Q<30 m3/h)
U: (0,1...0,5) %
210
209125Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi kalibreerimine (max kulu >200 l/min)Küsi pakkumist
MASSIMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt +10 % põhihinnast. Täiendavad katsed (miinimumkaalutise määramine, taaraga lisakatsed vm) +50 % põhihinnast, vihtidega seotud teenustel on toodud ühe vihi kalibreerimise hindKüsi pakkumist
210340Vihtide E2 (1 mg…50 kg) kalibreerimine, riigietaloni teenusKüsi pakkumist
210020Vihtide F1 (1 mg...1 kg) kalibreerimineKüsi pakkumist
210050Vihtide F1 (2 kg...50 kg) kalibreerimine, riigietaloni teenusKüsi pakkumist
210030Vihtide F2 (1 mg...20 kg) kalibreerimineKüsi pakkumist
210040Vihtide M1 (1 mg...kuni 5 kg) kalibreerimineKüsi pakkumist
210150Vihtide M1 üle 5 kg kuni 50 kg kalibreerimineKüsi pakkumist
210180Mitteautomaatkaalude I kl kalibreerimine (kuni 10 punkti) U: (0,01...20) mg185
210190Mitteautomaatkaalude II kl kuni 30 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti) U: (0,1...200) mg115
210270Mitteautomaatkaalude II kl üle 30 kg kuni 200 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti)Küsi pakkumist
210210Mitteautomaatkaalude III kl kuni 200 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti) U: (0,3...10) g90
210230Mitteautomaatkaalude III kl kuni 500 kg kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (4...12) gKüsi pakkumist
210240Mitteautomaatkaalude III kl kuni 2 t kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (12...50) g265
210250Mitteautomaatkaalude III kl kuni 5 t kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (50...100) gKüsi pakkumist
210260Rippkaalude kalibreerimine (üle 5 t…50 t) (kuni 5 punkti)Küsi pakkumist
PIKKUSMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, piirkond, parameeter vm +10 % põhihinnastKüsi pakkumist
212070Kellindikaatorite; indikaatoriga sise-, sügavus- ja paksusmõõturite kalibreerimine
(kuni 10 punkti) U: (2...50) µm
77
212120Kruvikute (0...25) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (2...4) µmKüsi pakkumist
212130Kruvikute (25...100) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (2...5) µmKüsi pakkumist
212140Kruvikute >100 mm; kangkruvikute, haaradega sisekruvikute ja sügavuskruvikute ning kruvipeade kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (2…30) µmKüsi pakkumist
212162Sisekruvikute kruvipea <200 mm kalibreerimine U: (2…5) µmKüsi pakkumist
212163Sisekruvikute kruvipea (≥200…<600) mm kalibreerimine U: (2…15) µmKüsi pakkumist
212168Sisekruvikute kruvipea (≥600...1000) mm kalibreerimine U: (15…30) µmKüsi pakkumist
212167Kruviku seade- ja pikendusmõõtude kalibreerimise põhihind, rakendatakse kui mõõt/mõõdud ei ole kalibreerimisel komplektina kruvikuga, lisanduvad koodid vahemikust 212145...212161, 212164...212166Küsi pakkumist
212164Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 50 mm kalibreerimine U: (2...5) µmKüsi pakkumist
212165Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 500 mm kalibreerimine U: (2...10) µmKüsi pakkumist
212166Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 1000 mm kalibreerimine U: (12...30) µmKüsi pakkumist
212145Kruviku seademõõtude kuni 100 mm kalibreerimine U: (1...5) µmKüsi pakkumist
212150Kruviku seademõõtude kuni 500 mm kalibreerimine U: (1...5) µmKüsi pakkumist
212160Kruviku seademõõtude (>500...1000) mm kalibreerimine U: (3…15) µmKüsi pakkumist
212161Kruviku seademõõtude >1000 mm kalibreerimine U: (15…30) µmKüsi pakkumist
212180Kolme kontaktpunktiga sisekruvikute kuni 200 mm kalibreerimine (vähemalt 2 punkti)
U: (2…4) µm
Küsi pakkumist
212270Mõõdulintide/loodmõõdulintide kuni 5 m kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,2...0,3) mm
Küsi pakkumist
212290Mõõdulintide/loodmõõdulintide (>5...20) m, kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,2...0,8) mm
Küsi pakkumist
212305iga järgmise 20 m kalibreerimise hind mõõdulintidel kuni 120 m pikkusega (rakendatakse koos artikliga 212290 kui lindi pikkus on üle 20 meetri)Küsi pakkumist
212260Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite kalibreerimine, kuni Ø 60 mm, läbimõõt ühel suunal U: (0,6...1,2) µmKüsi pakkumist
212265Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite kalibreerimine, Ø(>60...290) mm, läbimõõt ühel suunal U: (1,0...2,0) µmKüsi pakkumist
212280Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite ümaruse hälve kolmel kõrgusel
U: (0,3...1) µm, rakendatakse koos teenustega 212260 või 212265
Küsi pakkumist
212060Keermekork-kaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt) U: (3...5) µmKüsi pakkumist
212062Keermerõngaskaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt) U: (3...5) µmKüsi pakkumist
212061Keermekaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt, kahepoolsed keermekorkkaliibrid GO/NOTGO)
U: (3...5) µm
Küsi pakkumist
212330Nihikute (0...200) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mm32
212340Nihikute (0...1000) mm; püst-, sügavus- ja sisenihikute kalibreerimine
(kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mm
Küsi pakkumist
212350Nihikute (0...2000) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mmKüsi pakkumist
212310Indikaatorite ja mõõtepeade, jaotise väärtusega ≤1 μm, kalibreerimine
(kuni 10 punkti) U: (0,6...2,0) µm
Küsi pakkumist
212250Mõõtejoonlaua kalibreerimine (jaotis ≥1 mm, kuni 5 punkti) U: (0,2…0,3) mmKüsi pakkumist
212320Mõõterataste kalibreerimine U: (0.5…2) %Küsi pakkumist
212720Kaablimõõturite kalibreerimine U: (0,2...1,5) %Küsi pakkumist
212730Kaablimõõturite kalibreerimine kliendi asukohas U: (0,2...1,5) %Küsi pakkumist
212530Sõelte kalibreerimine, läbimõõt kuni 200 mm (mõõdetavate avade arv vastavalt EVS-ISO 3310-1:2017 tabelile 4, ulatuses "compliance and inspection") apertuur (4...125) mm U: (0,03...0,10) mmKüsi pakkumist
212531Sõelte kalibreerimine läbimõõt kuni 200 mm (mõõdetavate avade arv vastavalt EVS-ISO 3310-1:2017 tabelile 4, ulatuses "compliance and inspection") apertuur (0,4...3,55) mm U: (5…8) μmKüsi pakkumist
212532Sõelte kalibreerimine läbimõõt kuni 200 mm (mõõdetavate avade arv vastavalt EVS-ISO 3310-1:2017 tabelile 4, ulatuses "compliance and inspection") apertuur (45...355) μm U: (3…5) μmKüsi pakkumist
212535Sõelte kalibreerimine läbimõõt kuni 200 mm (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (4...125) mm U: (0,03...0,10) mm
Küsi pakkumist
212540Sõelte kalibreerimine läbimõõt kuni 200 mm (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (0,4...3,55) mm U: (5…8) μm
Küsi pakkumist
212545Sõelte kalibreerimine läbimõõt kuni 200 mm (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (45...355) μm U: (3…5) μm
Küsi pakkumist
212546Üle 200 mm läbimõõduga sõelte kalibreerimine, lisatasu 20% (rakendatakse koos koodidega 212530, 212531, 212532, 212535, 212540, 212545)Küsi pakkumist
212570Ultrahelipaksus- ja pindepaksusmõõturite (üks piirkond, Fe või NFe) kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (1…200) µmKüsi pakkumist
212571Kahe mõõtepiirkonnaga (Fe + NFe) pindepaksusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (1…200) µm
Küsi pakkumist
212600Laserkaugusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (1...5) mmKüsi pakkumist
212580Universaalse mõõtemikroskoobi kalibreerimine, kuni 2 skaalat (iga lisaskaala +20%) U: (1...21) µm
Akrediteerimata teenus
Küsi pakkumist
212170Lugemismikroskoobi kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (3…20) μm
Akrediteerimata teenus
Küsi pakkumist
212380Nurgamõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: 15’’…30’Küsi pakkumist
212360Nurgiku (kõrvalekalle vertikaaljoonest haaral kuni 750 mm) kalibreerimine
(kuni 5 punkti) U: (5…50) μm
Küsi pakkumist
212470Lattloodide (1 tasapind, 1 mull) ja kaldemõõturite, jaotise väärtusega >0,01°,
kalibreerimine, U: (0,2...0,5) mm/m; lisaskaala +20 %
Küsi pakkumist
212480Loodide ja kaldemõõturite kalibreerimine jaotise väärtusega ≤0,2 mm/m
või ≤0,01°; kuni 5 punkti U: (0,005...0,2) mm/m
Küsi pakkumist
212490Laserloodide kalibreerimine (horisontaalsiht kahes suunas ja olemasolul ka detektori kontroll)
Akrediteerimata teenus
Küsi pakkumist
212520Tasapinnalise lati/kontrolljoonlaua, lekaaljoonlaua kalibreerimine (1 pind, täiendav pind +60 % põhihinnast)
Akrediteerimata teenus
Küsi pakkumist
212390Sõidukite kiirendus- ja aeglustusmõõturite kalibreerimine (0...9,81) m/s2 U=0,02 m/s2 , staatilise kalibreerimisrežiimiga seadmedKüsi pakkumist
212500Kivilaua tasapinnalisuse kalibreerimine Moody meetodil (küljepikkus kuni 1000 mm)
Akrediteerimata teenus
Küsi pakkumist
212510Keevisliite kontrollmõõtevahendi kalibreerimine (kolm skaalat, iga lisanduv +20 % põhihinnast)
Akrediteerimata teenus
Küsi pakkumist
212610Pikkusotsmõõtude kalibreerimise põhihind kl K ja 0 (lisandub tükihind vastavalt klassile ja piirkonnale), riigietaloni teenusKüsi pakkumist
212611Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl K ja 0, (0,5...100) mm,
U≥[0,0542+(0,91×L)2]½ µm, riigietaloni teenus
Küsi pakkumist
212612Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl K ja 0, (>100…500) mm,
U≥[0,282+(1,2×L)2]½ µm, riigietaloni teenus
Küsi pakkumist
212660Pikkusotsmõõtude kalibreerimise põhihind kl 1 ja 2 (lisandub tükihind vastavalt klassile ja piirkonnale)Küsi pakkumist
212620Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl 1 ja 2, (0,5...100) mm, U≥(0,07+0,6×L) µmKüsi pakkumist
212650Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl 1 ja 2, (>100…1000) mm, U≥(0,2+2×L) µmKüsi pakkumist
212550Leht-, pilu-, raadiuse-, nõelkaliibri kalibreerimine, põhihind (lisandub tükihind kood 212560 järgi)Küsi pakkumist
212560Leht-, pilu-, raadiuse-, nõelkaliibri kalibreerimine, tükihind.
Rakendatakse koos koodiga 212550
Küsi pakkumist
RÕHUMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt vm +20 % põhihinnast; kui manomeetri kalibreerimiseks tuleb see demonteerida seadmelt, lisandub tasu ajatöö hinna alusel. Rõhkude erinevuse mõõtmisel üks rõhkudest on ümbritseva keskkonna õhurõhk. Kui meeriku või digitaalse väljundiga mõõtevahendi kalibreerimisel andmete lugemiseks on vaja paigaldada labori arvutisse mõõtevahendi tootja tarkvara siis lisandub tasu ajatöö hinna alusel (min 30 minutit).Küsi pakkumist
213070Manomeetrite kl ≥1,0 kalibreerimine (osutskaalaga, kuni 70MPa, kuni 5 punkti) U≥0,2 % (kui tunnistuses esitatakse vastavuse hinnang, siis laiendmääramatuse hinnangut vaikimisi arvesse ei võeta)48
213350Manomeetrite kl ≥1,0 kalibreerimine (osutskaalaga, ≥70MPa, kuni 5 punkti) U≥0,2 % (kui tunnistuses esitatakse vastavuse hinnang, siis laiendmääramatuse hinnangut vaikimisi arvesse ei võeta)Küsi pakkumist
213080Rehvi- ja hapnikumanomeetrite ning numbernäiduga manomeetrite kl ≥1,0 kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,2 %Küsi pakkumist
213310Manomeetrite kl >0,1…<1,0 ( sh osutskaalaga, tingskaalaga, numbernäiduga, andurid näidikuga, meerikud, diferentsiaalmanomeetrid) mõõtepiirkonnaga >25 kPa (250 mbar, 3,5 psi) kalibreerimine (kuni 5 punkti) 0,05 %≤U≤0,2 %135
213130Mikromanomeetrite kalibreerimine (kuni 3 punkti, mõõtepiirkond 5 Pa ... 25 kPa), U≥0,2 PaKüsi pakkumist
213240Rõhumõõtemuundurite (voolu-/pingeväljundiga) klass >0,1 kalibreerimine
(kuni 5 punkti, sh 0-punkt) 0,05 %≤U≤0,2 %
Küsi pakkumist
213250Rõhu etalonmõõtevahendite (va raskuskolbmanomeetrid) klass ≤0,1 kalibreerimine (kuni 5 punkti) 0,01 %≤U≤0,05 %Küsi pakkumist
213330Baromeetrite kalibreerimine (950…1050) hPa, U≥0,2 hPa, (kuni 3 punkti)Küsi pakkumist
213340Absoluutrõhu mõõtevahendite kalibreerimine (piirkonnas (3…200) kPa abs,
kuni 3 punkti) 0,05 %≤U≤0,2 %
Küsi pakkumist
213220Raskuskolbmanomeetrite kolbsilinderpaaride (0...70) MPa kalibreerimine (kolbsilinderpaari efektiivse pindala määramine viiel rõhul) 0,01 %≤U≤0,05 %Küsi pakkumist
213260Mitteautomaatsete vererõhumõõturite kalibreerimine/vastavushindamine
(EVS-EN ISO 81060-1:2012 nõuetele vastavalt) (6...7 mõõtepunkti) U≥0,2 %
Vastavushindamisel laiendmääramatuse hinnangut arvesse võetud ei ole
Küsi pakkumist
213270Automaatsete ja poolautomaatsete vererõhumõõturite kalibreerimine (kuni 3 süstoolse-diastoolse rõhu vahemikku) U≥0,3 kPa (2 mmHg)
Akrediteerimata teenus
Küsi pakkumist
TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt (v.a. kood 214140, termokapid, ahjud, külmikud) +20 % põhihinnast.Küsi pakkumist
214150Takistustermomeetrite (Pt) kalibreerimise põhihind kinnispunktides (Hg, H2O, Ga, Sn, Zn)
0,003 °C≤U≤0,006 °C (sisaldab kalibreerimist ühes kinnispunktis), riigietaloni teenus
Küsi pakkumist
214151Täiendav temperatuur kinnispunktis (Hg, H20, Ga, Sn, Zn) kalibreerimisel. Rakendatakse koos koodiga 214150, riigietaloni teenusKüsi pakkumist
214160Termomeetrite Pt (-196…+400) °C kalibreerimise põhihind
0,008 °C≤U<0,08 °C, riigietaloni teenus
Küsi pakkumist
214161Iga kalibreerimispunkti hind. Rakendatakse koos koodiga 214160, riigietaloni teenusKüsi pakkumist
214084Termomeetrite (-196…+300) °C, jv≤0,1 °C, 0,04 °C≤U<0,16 °C, kalibreerimine
(kuni 3 punkti)
Küsi pakkumist
214086Klaastermomeetrite (-80…+300) °C, jv≤0,1 °C, 0,04 °C≤U<0,16 °C, kalibreerimine (kuni 3 punkti)Küsi pakkumist
214010Klaastermomeetrite (-40…+300) °C, jv<0,5 °C, kalibreerimine (kuni 3 punkti)Küsi pakkumist
214015Infrapunatermomeetrite (-30…+300) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)135
214020Termograafilise instrumendi (-15…+500) °C kalibreerimine (kuni 5 punkti), riigietaloni teenusKüsi pakkumist
214080Termomeetrite (-40…+400) °C, jv≥0,1 °C, kalibreerimine (kuni 3 punkti)100
214085Pinnatemperatuuri andurite, pinnaanduriga termomeetrite (-25…+350) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)Küsi pakkumist
214090Temperatuurimeerikute (-40...+400) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)125
214095Temperatuurimeeriku ajaintervalli registreerimise funktsiooni kalibreerimine, rakendatakse koos koodiga 214090Küsi pakkumist
214110Takistustermomeetrite, termopaaride (-40…+400) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)145
214120Termopaaride (+400...+1100 °C) kalibreerimine (kuni 3 punkti)Küsi pakkumist
214140Termokappide, ahjude, külmikute (-80…+1100) °C kalibreerimise põhihind (ühel temperatuuril, ühes ruumipunktis)155
214141Iga täiendava temperatuuri hind. Rakendatakse koos koodiga 214140Küsi pakkumist
214142Iga täiendava ruumipunkti hind. Rakendatakse koos koodiga 214140Küsi pakkumist
214180Temperatuuri kalibraatorite (-40…+1100) °C kalibreerimine (kuni 5 punkti)Küsi pakkumist
OPTILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, lainepikkus vm +20 % põhihinnastKüsi pakkumist
207024Spektrofotomeetrite, fotoelektriliste kolorimeetrite kalibreerimine (kuni 3 lainepikkust)Küsi pakkumist
207154Refraktomeetrite kalibreerimine (kuni 5 punkti)Küsi pakkumist
207222Klaaside läbipaistvusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti)Küsi pakkumist
217010Luksmeetrite kalibreerimine, kuni 10 punkti, (15…5000) lxKüsi pakkumist
217040Optiliste filtrite kalibreerimine. Neutraalfiltritel kuni 3 lainepikkust. Spektraalfiltritel kogu piirkonna (250...900) nm lokaalsed maksimumid või miinimumid.Küsi pakkumist
217020Mootorsõiduki heitgaaside suitsususe mõõturi kalibreerimine
(kuni 5 punkti+blokeerimata/blokeeritud valgusvoo kontroll)
125
217030Värvimõõturite/mõõtude kalibreerimine, värvsuskoordinaadid X, Y, Z või L*, a*, b*;
0≤X, Y, Z≤100, (0,6≤U˂20)
Küsi pakkumist
VEDELIKE KOGUSE JA KULU MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt vm +20 %.
Voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20 % põhihinnast
Küsi pakkumist
219050Vedelike koguse ja kulumõõturite DN(15…40), t= (15...30) °C, Q = (0,006…25) m3/h kalibreerimine veega (kuni 3 punkti), U≥0,4 %Küsi pakkumist
219060Vedelike koguse ja kulumõõturite DN(50…100), t= (15...30) °C, Q = (0,3…250) m3/h kalibreerimine veega (kuni 3 punkti), U≥0,5 %Küsi pakkumist
KoodTeenuse nimetus, mõõtepiirkondHind, EUR
MASSIMÕÕTEVAHENDID
101012Mitteautomaatkaalu I kl ≤20 kg vastavushindamineKüsi pakkumist
101020Mitteautomaatkaalu II kl ≤20 kg kordustaatlus80
101022Mitteautomaatkaalu II kl ≤20 kg vastavushindamineKüsi pakkumist
101040Mitteautomaatkaalu II kl ≤100 kg kordustaatlusKüsi pakkumist
101042Mitteautomaatkaalu II kl ≤100 kg vastavushindamineKüsi pakkumist
101030Mitteautomaatkaalu III kl ≤15 kg kordustaatlus44
101032Mitteautomaatkaalu III kl ≤15 kg vastavushindamineKüsi pakkumist
101070Mitteautomaatkaalu III kl ≤60 kg kordustaatlus55
101072Mitteautomaatkaalu III kl ≤60 kg vastavushindamineKüsi pakkumist
101080Mitteautomaatkaalu III kl ≤200 kg kordustaatlusKüsi pakkumist
101082Mitteautomaatkaalu III kl ≤200 kg vastavushindamineKüsi pakkumist
101090Mitteautomaatkaalu III kl ≤500 kg kordustaatlusKüsi pakkumist
101092Mitteautomaatkaalu III kl ≤500 kg vastavushindamineKüsi pakkumist
101100Mitteautomaatkaalu III kl ≤1000 kg kordustaatlusKüsi pakkumist
101102Mitteautomaatkaalu III kl ≤1000 kg vastavushindamineKüsi pakkumist
101110Mitteautomaatkaalu III kl >1000 kg kuni 3000 kg kordustaatlus250
101112Mitteautomaatkaalu III kl >1000 kg kuni 3000 kg vastavushindamineKüsi pakkumist
101230Autokaalu III kl ≤60 t kordustaatlus495
101232Autokaalu III kl ≤60 t vastavushindamineKüsi pakkumist
101240Kraanakaalu III; IIII kl üle 5 t kuni 50 t kordustaatlusKüsi pakkumist
101242Kraanakaalu III; IIII kl üle 5 t kuni 50 t vastavushindamineKüsi pakkumist
101233Liitpiirkonnalise kaalu iga lisapiirkonna hinnalisa 75 % taatlushinnastKüsi pakkumist
101280Teljekoormuskaalu kordustaatlusKüsi pakkumist
101282Teljekoormuskaalu vastavushindamineKüsi pakkumist
101290Raudteekaalu (automaatne) ≤150 t kordustaatlusKüsi pakkumist
101292Raudteekaalu (automaatne) ≤150 t vastavushindamineKüsi pakkumist
101370Raudteekaalu (mitteautomaatne) ≤150 t kordustaatlusKüsi pakkumist
101372Raudteekaalu (mitteautomaatne) ≤150 t vastavushindamineKüsi pakkumist
MAHUMÕÕTEVAHENDID
102010Kütusetankuri kl 0,5 kordustaatlus (max kulu ≤130 l/min)Küsi pakkumist
102012Kütusetankuri kl 0,5 vastavushindamine (max kulu ≤130 l/min)Küsi pakkumist
104010Vedelike arvesti (va vesi ja naftasaadused), mahumõõtesüsteemi kordustaatlusKüsi pakkumist
104012Vedelike arvesti (va vesi ja naftasaadused), mahumõõtesüsteemi vastavushindamineKüsi pakkumist
115140Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi kordustaatlus (max kulu >200 l/min)395
115142Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi vastavushindamine
(max kulu >200 l/min)
Küsi pakkumist
SOOJUSARVESTID
Üksiku soojusarvesti komplekti kuuluva kulumõõtemuunduri taatlemise hinnad vaata plokkist Veearvestid. Kui kulumõõtemuundurid vajavad sisepindade puhastust, lisandub tasu ajatöö hinna alusel. NB! Suuremate koguste korral küsige pakkumist!Küsi pakkumist
105010Soojusarvesti komplekti kuni DN40 kordustaatlusKüsi pakkumist
105011Soojusarvesti komplekti DN50...DN65 kordustaatlusKüsi pakkumist
105013Soojusarvesti komplekti DN80...DN100 kordustaatlusKüsi pakkumist
105020Soojusarvesti arvutusploki kordustaatlusKüsi pakkumist
105030Soojusarvesti takistustermomeetrite paari kordustaatlusKüsi pakkumist
VEEARVESTID
Kui arvestid vajavad sisepindade puhastust, lisandub tasu ajatöö hinna alusel. NB! Suuremate koguste korral küsige pakkumist!Küsi pakkumist
107010Kuumaveearvesti kuni 20 mm kordustaatlusKüsi pakkumist
108010Külmaveearvesti kuni 20 mm kordustaatlusKüsi pakkumist
108020Veearvesti 25-40 mm kordustaatlusKüsi pakkumist
108030Veearvesti 50-65 mm kordustaatlusKüsi pakkumist
108040Veearvesti 80-100 mm kordustaatlusKüsi pakkumist

AUTODE TEHNO- ja LIIKLUSJÄRELEVALVE MÕÕTEVAHENDID
112010Kiirusmõõturi kordustaatlus300
112012Kiirusmõõturi esmataatlusKüsi pakkumist
112015Kiirusmõõturi Lidar (Laser integreeritud videosüsteemiga) kordustaatlus355
112016Kiirusmõõturi Lidar (Laser integreeritud videosüsteemiga) esmataatlusKüsi pakkumist
112018lisahind iga lisaantenni korralKüsi pakkumist
112019lisahind iga lisanäidiku korralKüsi pakkumist
112070Tõendusliku alkomeetri kordustaatlus544
112072Tõendusliku alkomeetri esmataatlusKüsi pakkumist
112020Mootorsõiduki heitgaaside analüsaatori kordustaatlus260
TAKSOMEETRID
Kui tellitakse ainult taatlemine või adapteerimine/kohandamine on hind -50 %Küsi pakkumist
Iga lisatariif (nt öötariif) +20,00 eurotKüsi pakkumist
113031Taksomeetri kordustaatlus + adapteerimine/kohandamine 1 tariifKüsi pakkumist

PIKKUSMÕÕTEVAHENDID
115230Pikkusmõõtevahendi ≤1 m kordustaatlusKüsi pakkumist
115240Pikkusmõõtevahendi ≤10 m kordustaatlusKüsi pakkumist
115243iga järgmise 20 m hindKüsi pakkumist
115270Kaablimõõturi kordustaatlusKüsi pakkumist
115272Kaablimõõturi vastavushindamineKüsi pakkumist
115273Mõõteratta kordustaatlusKüsi pakkumist
115274Mõõteratta esmataatlusKüsi pakkumist

MÕÕTMISE HINNAKIRI

KoodTeenuse nimetus, mõõtepiirkondHind, EUR
LIIKUMISPARAMEETRID
501010Tsentrifuugi pöörlemiskiiruse mõõtmine (kuni 5 kiirust)
Akrediteerimata teenus
MASSIMÕÕTMINEKüsi pakkumist
510010Sõiduki tühimassi määramine kuni 60 t (kuni 2 silda)100
510020Sõiduki tühimassi määramine kuni 60 t (3 või rohkem silda)Küsi pakkumist

GEOMEETRILISTE SUURUSTE MÕÕTMINE
5120203D mõõtemasinal mõõteteenuse tunnihind, min 1 tund
Akrediteerimata teenus
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
RÕHU MÕÕTMINE
513010Rõhukaitseklapi avamisrõhu määramine ning rõhurelee kontaktide sulgemis-/avanemisrõhu määramine.Küsi pakkumist
TEMPERATUURI MÕÕTMINE
514010Autoklaavi parameetrite mõõtmine (üks rõhk, üks temperatuur ühes ruumipunktis)Küsi pakkumist
514012Autoklaavi parameetrite mõõtmisel iga täiendav ruumipunkt temperatuuri mõõtmisel (rakendatakse koos koodiga 514010)Küsi pakkumist
514170Termokambrite (-40...+100) °C monitooringuseadmete perioodiline vastavuskontroll kasutuskohas, ühe temperatuurianduri hind (1 temperatuuripunkt ja registreerimiskestuse toimivuse hindamine). Nõudeid esitav standard EVS-EN 12830, katsemeetodi alus EVS-EN 13486.Küsi pakkumist
514180Temperatuurimeerikute perioodiline vastavuskontroll (kuni 3 temperatuuripunkti ja registreerimiskestuse toimivuse hindamine). Nõudeid esitav standard EVS-EN 12830, katsemeetodi alus EVS-EN 13486.Küsi pakkumist
514190Termomeetrite perioodiline vastavuskontroll (kuni 3 punkti). Nõudeid esitav standard EVS-EN 13485, katsemeetodi alus EVS-EN 13486.Küsi pakkumist
VEDELIKE KOGUSE JA KULU MÕÕTMINE
519010Veearvestite veamääramine (kuni DN65).
Akrediteerimata teenus
Küsi pakkumist
519020Veearvestite veamääramine (DN80 kuni DN100)
Akrediteerimata teenus
Küsi pakkumist

PROOVIKODA

KoodTeenuse nimetus, mõõtepiirkond
KONTROLLMÄRGISTAMINE
701021Hõbetoodete kontrollmärgistamine; uued masstoodetud tooted üksikuna esitatud või esimesed 5 tk toodete partiis1tkKüsi pakkumist
701022Hõbetoodete kontrollmärgistamine: iga järgmine toode partiist alates 6-ndast tootest 1; 2tkKüsi pakkumist
701041Kuldtoodete kontrollmärgistamine; uued masstoodetud tooted üksikuna esitatud või esimesed 5 tk toodete partiist1tkKüsi pakkumist
701042Kuldtoodete kontrollmärgistamine: iga järgmine toode partiist alates 6-ndast tootest1; 2 tkKüsi pakkumist
701050Pt või Pd toodete kontrollmärgistamine, uued masstoodetud tootedtkKüsi pakkumist
701060Väärismetalltoote massiga üle 50 g...100 g kontrollmärgistaminetkKüsi pakkumist
701100Väärismetalltoote massiga üle 100 g...200 g kontrollmärgistaminetkKüsi pakkumist
701070Ainueksemplarina valmistatud või kasutatud kuni 50 g massiga väärismetalltoodete kontrollmärgistaminetkKüsi pakkumist
701080Laser kontrollmärgistamise lisatasumärkKüsi pakkumist
701090Väärismetalltoote proovi kinnitav tõendtkKüsi pakkumist
1Kontrollmärgistamiseks tuleb tooted esitada partiide kaupa sorteerituna. Toodete partiina käsitletakse ühte pakendisse sama mudeli järgi sorteeritud tooted.Küsi pakkumist
2 Sorteerimata, pakendatud ning etikettidega toodete korral rakendub teenuse hinnale käitlemise lisatasu 25 % teenuse maksumusest.Küsi pakkumist
KONTROLLMÄRGISTUSEGA MITTESEOTUD TEENUSED
Kohustuslike märgistega märgistamine (nimemärgis/proovimärgis) Küsi pakkumist
701121Hõbetoodete mehaaniline märgistamine (1 märgis)2tkKüsi pakkumist
701131Au, Pt, Pd toodete mehaaniline märgistamine (1 märgis)2tkKüsi pakkumist
701133Märgistuse kustutamine (1 märgis)tkKüsi pakkumist
701134Laseriga märgistamine väärismetalltootele (1 märgis)tkKüsi pakkumist
AnalüüsidKüsi pakkumist
702011Potentsiomeetria (Ag sulamid) (1 analüüs) EVS-EN ISO 11427 või ISO 13756tkKüsi pakkumist
702012Kupelleerimine (Au sulamid) (1 analüüs) EVS-EN ISO 11426tkKüsi pakkumist
7020141RFS analüüs valideeritud metoodikaga: näidised massiga kuni 200 g
(1 element)3
tkKüsi pakkumist
7020142RFS analüüs valideeritud metoodikaga: näidised massiga üle 200 g kuni 1000 g
(1 element)3
tkKüsi pakkumist
7020143RFS analüüs valideeritud metoodikaga: näidised massiga üle 1000 g kuni 2500 g või graanulid (1 element)3tkKüsi pakkumist
702015Ni migratsiooni kvalitatiivne määramine (1 toode)tkKüsi pakkumist
702016Toote/materjali ekspress test ROHs direktiivi nõuetele vastavusele (ohtlike ainete Pb, Cd, Hg, As, Br sisalduse tuvastamine RFS meetodiga)tkKüsi pakkumist
702017AAS analüüs: Lahusest ühe elemendi määraminetkKüsi pakkumist
702018AAS analüüs: proovi ettevalmistaminetkKüsi pakkumist
702020Analüüsi protokolli duplikaadi väljastaminetkKüsi pakkumist
3Sulami kvantitatiivse analüüsi korral lisandub teenuse hinnale 30%Küsi pakkumist
Ekspertiisid
702080Materjalide, väärismetalltoodete ekspertiis (1 ese, objekti kirjeldamine, pildistamine ja maksumuse hindamine), maksumus kokkuleppel ajatöö tariifi aluselhKüsi pakkumist
702081Ekspertiisi akti tõlkimine inglise või vene keeldetkKüsi pakkumist
GemmoloogiaKüsi pakkumist
703041Väärismetalltoote kirjelduse väljastamine4tkKüsi pakkumist
703042Ehtekivi või teemandi identifitseerimistunnistus (väljastatakse üle 0,3 ct massiga kivi korral)4tkKüsi pakkumist
703043Ehtekivi määramine (1 kivi)tkKüsi pakkumist
703044Ehtekivi või teemandi identifitseerimistunnistuse duplikaattkKüsi pakkumist
703045Väärismetalltoote kirjelduse duplikaattkKüsi pakkumist
703050Teemandi määramine (tehislik või looduslik; 1 kivi/1 ehe)tkKüsi pakkumist
703052Teemandi kalibreerimine, 0,99 ct või vähem (1 kivi mass/1 ehtes kivide kogumass)5tkKüsi pakkumist
703053Teemandi kalibreerimine, 1,00-4,99 ct (1 kivi mass/1 ehtes kivide kogumass)5tkKüsi pakkumist
703054Teemandi kalibreerimine, 5,00 ct või rohkem (1 kivi mass/1 ehtes kivide kogumass)5tkKüsi pakkumist
703060Kui ehtes on rohkem kui 1 kivi - iga järgmise kivi kohta lisatasu (suure kivide arvuga ehete korral kivide arv täpsustatakse töö käigus)tkKüsi pakkumist
703071Etiketi vormistamine kividega üksikule tootele4Küsi pakkumist
703046Väärismetalltoote hindamine koos hindamisakti väljastamisega4tkKüsi pakkumist
4Gemmoloogilised tunnistused/kirjeldused väljastatakse peale määramisteenuste osutamistKüsi pakkumist
5Teemandi kalibreerimise all mõistetakse teemandi kirjeldamist 4C süsteemi kohaseltKüsi pakkumist
Muud teenusedKüsi pakkumist
703010Konsultatsioon väärismetallide/vääriskivide valdkonnas (ajatöö),
miinimumtasu 10 eur
hKüsi pakkumist
703032Lasergraveerimine- kujundus ja vajadusel vektorgraafikasse konverteerimine (ajatöö), miinimumtasu 15 eurothKüsi pakkumist
703035Lasergraveerimine- ettevalmistustkKüsi pakkumist
703033Lasergraveerimine, kirjamärktkKüsi pakkumist
703034Lasergraveerimine, logo, pilt, kujund (hinnakujunduse aluseks on graveeringu pind)cm2Küsi pakkumist
703036Nimemärgise jäljendite plaadi graveerimine (sisaldab vajadusel plaadi hinda)tkKüsi pakkumist
709000Materjali müükKüsi pakkumist

MUUD TEENUSED

KoodTeenuse nimetus, mõõtepiirkondHind, EUR
AJATÖÖ
Ajatöö antakse (mitte täpsemini kui) ühe kümnendikkohaga tundides, st 1/10 vastab 0,1*80,00 = 8,0 EUR
401000Ajatöö tunnitasuKüsi pakkumist
403000RenditeenusedKüsi pakkumist
Rendiobjekti nimetus lisatakse vastavalt vajadusele (nt vihtide, ruumide, autode rent)Küsi pakkumist
TRANSPORT
402010Transporditasu EUR/km (Metroserdi laborist kliendi asukohta ja tagasi)Küsi pakkumist
402011Transporditasu EUR/km (Metroserdi laborist kliendi asukohta ja tagasi) haagise ja/või vihtide veol üle 500 kgKüsi pakkumist
402030Transporditasu, min 40 EURKüsi pakkumist
402031Transporditasu haagise ja/või vihtide veol üle 500 kg, min 50 EURKüsi pakkumist
402020Spetsialisti teeloleku tasu (1 inimene, 1 tund, Metroserdi transpordiga sõites sisaldub autojuhi teeloleku tasu transporditasu koodides).Küsi pakkumist
402040Tellijast tingitud ooteaeg kliendi asukohas mõõtevahendi kalibreerimisel / taatlemiselKüsi pakkumist
402060Kullerteenus Eesti piires saatekulu ≤15 kgKüsi pakkumist
402070Kullerteenus Eesti piires saatekulu >15 kg...30 kgKüsi pakkumist
402080Muud kulud väljasõidul (kuludokumendi põhised)
TUNNISTUSED
403010Kalibreerimistunnistus inglise keelesKüsi pakkumist
403020Tunnistuse dublikaat paberilKüsi pakkumist
403030Taatlustunnistus inglise keeles (vabatõlkega koopia)Küsi pakkumist
403040Paberkandjal kalibreerimis-/taatlustunnistuse väljastamine tellimuse täitmisel (vaikimisi väljastatakse tunnistus digikujul)Küsi pakkumist
KOOLITUS
404020Metroloogiaalane koolitus tellimisel, grupp 1-10 inimest, 1 päevKüsi pakkumist
404030Metroloogiaalane koolitus tellimisel, grupp 11-20 inimest, 1 päevKüsi pakkumist
404050Konsultatsioon, nõustamine (ajatöö), tund, miinimumtasu 1 tundKüsi pakkumist

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.