Ülevaade meie pakutavatest teenustest:

Kalibreerimine

Kalibreerimise eesmärk on tagada usaldusväärsed mõõtetulemused. Kalibreerimise korra määratleb iga organisatsioon oma vajadustest lähtuvalt. Loe edasi.

 

Taatlemine

Taatlemise eesmärgiks on kaitsta kodanike ja riigi huvisid ebaõigete mõõtmiste kaudu tekkida võivate kahjude eest. Metrosert teostab mõõtevahendite siseriikliku esma- ja kordustaatlust ning mõõtevahendite vastavushindamist. Loe edasi.

Kuidas mõõtevahendit Metroserdis kalibreerida/taadelda?

Võta ühendust meie klienditeenindusega, et leida sobiv lahendus.

Mõõtevahendite kalibreerimise ja taatlemise protsessi kohta on infot siin.

Metroserdi eri- ja täppismõõtevahendid võimaldavad mõõta seadmete, detailide või muude objektide metroloogilisi parameetreid. Sooritatavate mõõtmiste ulatus ja meetod valitakse ja kooskõlastatakse Metroserdi spetsialistidega. Loe edasi.

Kuidas mõõtmisteenust tellida?

Võta ühendust meie klienditeenindusega, et leida sobiv lahendus.

Mõõtevahendite kalibreerimise ja taatlemise protsessi kohta on infot siin.

 

Sertifitseerimise eesmärgiks on anda kolmanda sõltumatu osapoolena kinnitus, et kindlaksmääratud nõudeid täidetakse. Metrosert pakub sertifitseerimisteenuseid alates aastast 1993.

Pakutavate sertifitseerimisteenuste hulka kuuluvad:

 • Kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 9001)
 • Keskkonnajuhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 14001)
 • Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimine (EVS 18001/OHSAS 18001)
 • Toiduohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 22000)
 • Kinnispaki täitekoguse kontrollsüsteemi sertifitseerimine (e-märgis)
 • EMAS tõendamine
 • Metsamajandamise sertifitseerimine (PEFC)
 • Toote ja teenuse sertifitseerimine (tõlketeenus, mööbel jt)

TÄIENDAVAD TEENUSED

Lisaks sertifitseerimisaudititele pakub Metrosert kõigile organisatsioonidele võimaluse oma juhtimissüsteemi täiendavaks hindamiseks. Hindamise vajadus võib tekkida ettevõttel, kes arendab oma juhtimissüsteemi ja soovib saada eksperthinnangut selle vastavusest soovitud juhtimissüsteemi standardile või muule normdokumendile. Hindamine ei ole kohustuslik, kuid aitab ära hoida üldisemad vead juhtimissüsteemis ning annab kindlustunde juhtimisprotsessi efektiivsuse suhtes.

Pakume ka avalikke ja ettevõtetesse tellitavaid juhtimissüsteemide alaseid koolitusi.

AS Metrosert korraldab avalikke ja organisatsioonide vajadustest lähtuvaid tellitavaid täienduskoolitusi järgmistes teemavaldkondades:

–        metroloogia,
–        juhtimissüsteemid,
–        väärismetallid ja -kivid.

Loe koolituste kohta pikemalt siit

Metroserdi kodulehel avaldatakse iga kalendriaasta kohta AVALIKE TÄIENDUSKOOLITUSTE PLAAN

Tellitavate täienduskoolituste kohta on info leitav SIIT

Eesti parim metroloogia-alane kompetents asub Metroserdis, Eesti metroloogia keskasutuses.
Metroloogiavaldkonna konsultatsiooniteenuste eesmärgiks on toetada kliente mõõtmiste ohjega seotud küsimustele parimate lahenduste leidmisel.

Eesti Proovikoda pakub mitmekülgseid konsultatsiooniteenuseid seoses väärismetalltoodete ja vääriskividega.

 

Metroloogia-alane kompetents vajab pidevat täiendamist ja uuendamist, mõõtemeetodite ja ‑vahendite tehnilise arenguga kaasaskäimist.
Metroserdi teadus- ja arendustegevuse põhiliseks eesmärgiks on säilitada ja arendada Eesti Vabariigi riigietalone osaledes metroloogiaprojektides ja ‑uuringutes. Metrosert pakub metroloogia-alast koostööd kõikide huviliste tarbeks Eesti Vabariigis:

 • lühima jälgitavusahelaga täppismõõtmise ja kalibreerimise teenuseid riigietalonidega,
 • metroloogiliselt jälgitavate mõõtemeetodite väljatöötamist ja katsetamist,
 • mõõtemääramatuse hindamise algoritmide uurimist, koostamist ja hindamist,
 • täppismõõtevahendite kujundamist, konstrueerimist ja katsetamist.

Veebikeskkond MÕIS (MÕõtevahendite InfoSüsteem) võimaldab ettevõttel hõlpsalt hoida ja hallata oma mõõtevahendite registrit ja teostada nende ohjet. Süsteem on ligipääsetav nii kliendi kui Metroserdi poolt.