Riigietalonid / Metroloogia keskasutus

Metrosert säilitab ja arendab Eesti riigietalone ning täidab Eesti metroloogia keskasutuse ülesandeid.

Metrosert tagab neljas mõõtevaldkonnas kõige täpsemad mõõtmised Eestis. Meie mõõtevõimel põhineb paljude Eesti toodete ja teenuste kvaliteet.

Riigietalonid

Riigietalonid

Metrosert säilitab Eesti massi, pikkuse, temperatuuri ja elektriliste suuruste valdkondade riigietalone. Riigietalon on etalon, mis on õigusaktiga tunnistatud parima mõõtevõimega etaloniks riigis.  Riigietalonid neljas mõõtevaldkonnas on kinnitatud majandus- ja taristuministri käskkirjaga “Riigi- ja tugietalonide kinnitamine” (14.06.2019).

Lisaks mõõtevõime tagamisele neljas nimetatud valdkonnas arendab Metrosert olemasolevate riigietalonide mõõtevõimet edasi suurema täpsuse ja kaasaegsemate mõõtemetoodikate suunas. Selleks teeme rahvusvahelist koostööd teiste Euroopa metroloogia keskasutustega.

Olemasolevate riigietalonide kõrval arendame riigietalone uutes valdkondades, kus Eestil hetkel riigietalonid puuduvad. Arendamisel on aja ja sageduse, optiliste suuruste ja elektrilise võimsuse riigietalonid.

 

Mari Aru
Teadus- ja arendusdivisjoni juht
mari.aru@metrosert.ee

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.