Riigietalonid / Metroloogia keskasutus

Metrosert säilitab ja arendab Eesti riigietalone ning täidab Eesti metroloogia keskasutuse ülesandeid.

Metrosert tagab neljas mõõtevaldkonnas kõige täpsemad mõõtmised Eestis. Meie mõõtevõimel põhineb paljude Eesti toodete ja teenuste kvaliteet.

Riigietalonid

Mass

Massi mõõtmine on oluline osa tööstuse tootmisprotsessidest pea igas tootmisvaldkonnas. Paljud seadmed ja ehituslikud materjalid, mis peavad tagama inimestele ohutuse, peavad olema kontrollitud koormustestidega, mille usaldusväärsuse tagavad jälgitavad massimõõtmised.

SI massi ühik on kilogramm, mille tähis on kg. Kilogramm on määratud Plancki konstandi h fikseerimisega arvväärtusel 6,62607015×10−34 väljendatuna ühiku J⋅s abil, mis on võrdne kg⋅m2⋅s−1, kus meeter on määratletud c ja sekund ΔνCs alusel.

Eesti massi riigietaloni laboris realiseeritakse massiskaala piirkonnas 1 mg kuni 50 kg, kasutades 1 kg etalonvihtide gruppi ja täppiskomparaatoreid. 1 kg etalonvihid on kalibreeritud Saksamaa rahvuslikus metroloogiainstituudis PTB ning rahvusvahelises kaalude ja mõõtude büroos (BIPM) Pariisis.

Massi riigietaloni laboris kalibreeritakse OIML soovituse R111-1 kohaseid vihte vahemikus E2 kuni F1 laiendmääramatusega
2 μg kuni 15 mg.

 

Allar Pärn
allar.parn@metrosert.ee

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.