Riigietalonid / Metroloogia keskasutus

Metrosert säilitab ja arendab Eesti riigietalone ning täidab Eesti metroloogia keskasutuse ülesandeid.

Metrosert tagab neljas mõõtevaldkonnas kõige täpsemad mõõtmised Eestis. Meie mõõtevõimel põhineb paljude Eesti toodete ja teenuste kvaliteet.

Riigietalonid

EURAMET

AS Metrosert metroloogia keskasutusena esindab Eestit täisliikmena Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsioonis EURAMET e.V.
EURAMET on Euroopa-ülene metroloogiaorganisatsioon, mis koordineerib Euroopa riiklike metroloogia keskasutuste ja metroloogiainstituutide koostööd. Organisatsiooni eesmärk on arendada rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist mõõtmise infrastruktuuri Euroopas, sealhulgas:

  • tagada juurdepääs SI primaaretalonidele;
  • koordineerida riigietalonide võrdlusmõõtmisi;
  • korraldada koostööd metroloogia-alastes uuringutes ja arengutes;
  • võimaldada tehniliste võimaluste ühiskasutamist;
  • arendada tehnilist kompetentsi ja kvaliteedisüsteeme.

EURAMET haldab metroloogia valdkonna teadusrahastusprogramme EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) ja Euroopa Metroloogiapartnerlus EPM (European Partnership on Metrology), milles Metrosert metroloogia keskasutusena osaleb. Programmide EMPIR ja EPM raames Metroserdis ellu viidud projektide nimekirja leiab siit.

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.