Teadus ja arendus

Metrosert osaleb rahvusvahelises teadus- ja arenduskoostöös ning viib ellu teadus- ja arendusprojekte vastavalt klientide soovidele ja vajadustele. Tule ja aruta meiega oma füüsikaliste suuruste mõõtmisega seotud probleemi või väljakutset!

Teadus_2

Projektid

Metroserdi teadus- ja arendusdivisjon osaleb regulaarselt rahvusvahelistes taotlusvoorudes. Rahvusvaheline projektikoostöö aitab meil arendada oma oskusi ja teadmisi ning hoida teadustööd rahvusvaheliselt võrreldaval tasemel.

Käimasolevad projektid

Kood/numberProjekti nimiSisu kokkuvõteViide lisainfole/koduleheleAlgusLõpp
20FUN05Single and entangled photon sources for quantum metrology (SEQUME)Projekti eesmärk on optiliste suuruste tugietaloni edasiarendamine (kestvus kuni 31. mai 2024).SEQUME | Single and entangled photon sources for quantum metrology (cmi.cz)01.06.202131.05.2024
21NRM02Metrology for digital substation instrumentation (Digital-IT )Projekt on seotud digitaalsetes alajaamades kasutatavate mõõtevahendite kalibreerimisega. Projekti raames on võimalik arendustegevuse tulemusena laiendada olemasolev elektrilise võimsuse tugietaloni võimekus digitaalsete signaalidega mõõtevahendite kalibreerimiseni (kestvus kuni 31. august 2025).Metrology for digital substation instrumentation (ri.se)01.09.202231.08.2025
ESTQCIEstonian Quantum Communication InfrastructureProjekti eesmärk on ehitada Eestis üles kvantside testvõrk ja kasvatada erinevate osapoolte teadmisi ja kompetentsi kvantside lahenduste kasutamisel ja ülesehitamisel (kestvus kuni 30. juuni 2025).RIKS - Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus – EstQCI - Kvantside projekt01.01.202330.06.2025
22IEM05New calibration standards and methods for radiometry and photometry after
phaseout of incandescent lamps (NEWSTAND)
Projekti eesmärk on välja töötada spektraalse kiiritustiheduse etalonallikas(d), et katta lai lainepikkuste vahemik 250 nm kuni 2500 nm (kestvus kuni 31. mai 2026).Home - NEWSTAND (ptb.de)01.06.202331.05.2026
22DIT02Fundamental principles of sensor network metrology (FunSNM)Projekti eesmärk on uurida sensorvõrke metroloogia seisukohalt ja töötada välja usaldusväärsed ja täpsed meetodid andmete kvaliteedi ja määramatuse hindamiseks (kestvus kuni 31. august 2026).Fundamental principles of sensor network metrology - EURAMET01.09.202331.08.2026
22IEM06Self-calibrating photodiodes for UV and exploitation of induced junction technology (S-CALe UP)Projekti eesmärk on laiendada eelnevalt väljatöötatud etalondetektori toimivust ultravioleti (250…400) nm ja lähedase infrapuna (800…1000) nm lainepikkuste piirkondadesse madala määramatusega (kestvus kuni 31. mai 2026).Self-calibrating photodiodes for UV and exploitation of induced junction technology - EURAMET01.06.202331.05.2026

Lõppenud projektid

Kood/numberProjekti nimiSisu kokkuvõteViide lisainfole/kodulehele
19NRM06Metrology for testing the implementation security of quantum key distribution hardware (MeTISQ)Projekti eesmärk on jälgitavuse tagamine üksikute footonite loendamisel kvantkrüptograafilistes süsteemides, et toetada ETSI (European Standards Organization for Information and Communication Technology) standardite väljatöötamist (kestvus kuni 28. veebruar 2024).Metrology for testing the implementation security of quantum key distribution hardware - EURAMET
15RPT04Traceability routes for electrical power quality measurementsProjekti eesmärk on välja töötada ning valideerida metroloogiliselt kindlustatud süsteem elektrivõimsuse ja selle kvaliteediparameetrite mõõtmiseks diskreetimismeetodil (kestvus kuni 31. mai 2019)TracePQM.cmi.cz
15SIB07Future photometry based on solid-state lightning productsSelle eesmärk on välja arendada mõõtemeetodid iganenud hõõglampidel põhinevate tehnoloogiate asendamiseks uute kaasaegsete energiasäästlike pooljuhtvalgustitega (kestvus kuni 31. mai 2019).EMPIR PhotoLED (aalto.fi)
16NRM02Pavement surface characterisation for smart and efficient road lighting (SURFACE)Projekti eesmärgiks on rahvusvahelistes standardites teekattematerjalide ja valgustatuse parameetrite ajakohastamine uute mõõtemeetoditega saadud tulemuste põhjal (kestvus kuni 31. mai 2020).SURFACE - SURFACE (surface-nrm02.eu)
17RPT03A digital traceability chain for AC voltage and current (DIG-AC)Projekti eesmärgiks on digitaalse jälgitavusahela väljatöötamine ja rakendamine vahelduvvoolu suuruste täppismõõtmisel (kestvus kuni 31. mai 2021)DIG-AC A digital traceability chain for ac voltage and current (gum.gov.pl)
17FUN06Single-photon sources as new quantum standards (SIQUST)Projekti eesmärgiks on uute kvantetalonallikate väljatöötamine, katsetamine ja nende metroloogiline hindamine (kestvus kuni 31. mai 2021).SIQUST | Single-photon sources as new quantum standards
17NRM03Standards for the evaluation of the uncertainty of coordinate measurements in industry (EuCoM)Projekti eesmärgiks on ISO standardite töögrupi TC213 toetamine olemasolevate standardite lihtsustamiseks ja täiendamiseks 3D mõõtemasinatega tööstuslikes rakendustes sooritatavate mõõtmiste määramatuse hindamisel (kestvus kuni 30. juuni 2021).Eucom | (eucom-empir.eu)
17RPT04A versatile electrical impedance calibration laboratory based on digital impedance bridges (VersiCal)Projekti eesmärgiks on digitaalse mõõtesilla väljatöötamine induktiivsuse ning mahtuvuse skaalade realiseerimiseks primaartasemel (kestvus kuni 30. juuni 2021).Home (google.com)
18SIB10Self-calibrating photodiodes for the radiometric linkage to fundamental constants“ (chipSCALe)Projekti eesmärgiks on välja arendada optilise võimsuse mõõtmiste usaldusväärne seostatus uuenenud rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühiku kandelani (kestvus kuni 30. november 2022).EMPIR chipS·CALe (aalto.fi)
20SCP01Supporting smart specialisation and stakeholder linkage in Photometry and Radiometry (SmartPhora)Projekti eesmärk on on aidata arenevatel metroloogiainstituutidel arendada teenuseid optika valdkonnas (kestvus kuni 28. veebruar 2023).https://www.ptb.de/empir2021/smart-phora/home/
21SCP01Supporting the implementation of Digital Calibration Certificates in the European metrology community (DCC2G0)Projekti eesmärk on on digitaalse kalibreerimistunnistuse kohta teadlikkuse tõstmine läbi erinevate esitlusmaterjalide ja infomaterjalide (kestvus kuni 30. september 2023).DCC2GO - Project (ptb.de)

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.