Teadus ja arendus

Metrosert osaleb rahvusvahelises teadus- ja arenduskoostöös ning viib ellu teadus- ja arendusprojekte vastavalt klientide soovidele ja vajadustele. Tule ja aruta meiega oma füüsikaliste suuruste mõõtmisega seotud probleemi või väljakutset!

Teadus_2

Teadus- ja arendustegevus Metroserdis

Metrosert on alates 2021. aastast positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus tehnika ja tehnoloogia valdkonnas. Eraõigusliku teadus- ja arendusasutusena oleme võtnud teadlikult suuna rakenduslikele projektidele. Meie eesmärk on läbi rahvusvaheliste teadus- ja arendusprojektide tuua Eestisse maailmatasemel teadmised ja oskused viimastest arengusuundadest metroloogia valdkonnas, mida kasutame Eesti klientide heaks elluviidavates teadus- ja arendusprojektides. Oleme valmis oma klientidega koostöös ellu viima projekte, mis on ühte- või teistpidi seotud mõõtmistega, näiteks uute mõõteseadmete või -metoodikate loomise või mõõtesüsteemide  ja -metoodikate hindamisega. Samuti pakume mõõteteaduse valdkonnas konsultatsiooni.

Metroserdi teadus- ja arendusdivisjon toodab täppis-fotodetektoreid, mida kasutavad teaduslaborid üle kogu maailma. Meie teaduskoostöö tulemusena on sündinud Euroopas ainulaadseid mõõteteenuseid. Tegeleme pidevalt Metroserdi metroloogiliste teenuste edasiarendamisega, et pakkuda Eesti ettevõtetele mõõtmisteenuseid, mis vastaksid nende vajadustele.

Metroloogia valdkonnaga seonduvat teadus- ja arendustegevust viib ellu Metroserdi teadus- ja arendusdivisjon. Teiste teadus- ja arendusprojektide ning rakendusuuringute teemaline info on leitav rakendusuuringute keskuse lehelt.

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.