Riigietalonid / Metroloogia keskasutus

Metrosert säilitab ja arendab Eesti riigietalone ning täidab Eesti metroloogia keskasutuse ülesandeid.

Metrosert tagab neljas mõõtevaldkonnas kõige täpsemad mõõtmised Eestis. Meie mõõtevõimel põhineb paljude Eesti toodete ja teenuste kvaliteet.

Riigietalonid

Aeg ja sagedus

Täpsed aja ja sageduse mõõtmised on paljude tänapäeva kõrgtehnoloogiliste lahenduste aluseks, näiteks 5G võrk või radaritehnoloogiad. Samuti on täpne ajamõõtmine tähtis teenuste puhul, kus teenuse maksumus sõltub teenuse kasutamise ajast. Hetkeseisuga puudub Eestil aja ja sageduse mõõtmise võimekus riigietaloni tasemel. Aja ja sageduse riigietaloni arendamine on vajalik, et suudaksime lähitulevikus tagada väliskeskkonnast sõltumatu aja edastamise võimekuse ning pakkuda rohkem tuge ettevõtetele, kelle teenus on juba praegu täpse aja mõõtmisest sõltuv.

SI ajaühik on sekund, mille tähis on s. Sekund on määratud tseesiumi sageduse ΔνCs, milleks on tseesiumi aatomi isotoobi 133 häirimata põhiseisundi ülipeenstruktuuri kahe energianivoo vahelisele üleminekule vastav sagedus, fikseerimisega arvväärtusel 9192631770 väljendatuna ühiku Hz abil, mis on võrdne s-1.

Metroserdi aja ja sageduse riigietaloni arendusprojekt kestab 2025. aasta lõpuni. Projekti käigus ehitatakse üles aja ja sageduse riigietaloni labor, mille tuumiku moodustavad tseesiumaatomkellad.

Aja ja sageduse riigietaloni arenduse eesmärgid riigisiseselt on:

  • Jagada klientidele jälgitavat ajateenust
  • Olla toeks GNSS (globaalne satelliitnavigatsiooni süsteem) häiringute korral
  • Toetada aja-, sagedus- ja elektrimõõtmisi
  • Arendada teenus sagedusmõõtmiseks

Rahvusvaheliselt soovime:

  • Liituda rahvusvahelise koordineeritud aja (UTC) süsteemiga
  • Viia ellu teadus- ja arendusprojekte, et suurendada valdkondlikke teadmisi Eestis

 

Mihkel Rähn
mihkel.rahn@metrosert.ee

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.