Riigietalonid / Metroloogia keskasutus

Metrosert säilitab ja arendab Eesti riigietalone ning täidab Eesti metroloogia keskasutuse ülesandeid.

Metrosert tagab neljas mõõtevaldkonnas kõige täpsemad mõõtmised Eestis. Meie mõõtevõimel põhineb paljude Eesti toodete ja teenuste kvaliteet.

Riigietalonid

Euroopa metroloogiavõrgustikud

EURAMETi ja selle liikmete visioon on tagada Euroopa metroloogia-alase võimekuse juhtpositsioon maailmas, mis rajaneb kõrgetasemelisele teadustööle ja mõjusale kaasavale taristule, mis oleks võimeline kiiresti reageerima lõppkasutaja vajadustele. EURAMETi metroloogiavõrgustikud toetavad selle eesmärgi saavutamist ja AS Metrosert metroloogia keskasutusena osaleb kolmes Euroopa metroloogiavõrgustikus:​

Nutikate elektrivõrkude võrgustik EMNSEG (EMN for Smart Electricity Grids). Võrgustik EMNSEG toetab standardiseerimistegevust, katsetusi, uuringuid ja arenguid nutikate elektrivõrkude arendamisel ja juurutamisel rahvuslikul tasemel, et aidata saavutada Euroopa eesmärke kliimamuutustega kaasnevate mõjude ja tulevikuenergia valdkonnas.

Rohkem infot võrgustiku kohta leiad siit.

Kvanttehnoloogiate võrgustik EMNQ (EMN for Quantum Technologies). Võrgustik EMNQ toetab kvanttehnoloogiliste lahenduste standardiseerimistegevuse, katsetuste, uuringute ja arengute metroloogilist kinnitamist rahvuslikul tasemel, et aidata saavutada Euroopa eesmärke tehniliste arenduste ja rakenduste alal.

Rohkem infot võrgustiku kohta leiad siit.

Balti ja Põhjamaade nutika spetsialiseerumise võrgustik EMN-SSNE (European Metrology Network promoting Smart Specialization in the Northern Europe). Võrgustik EMN-SSNE toetab metroloogia regionaalset koordineerimist arendustel ja teenuste väljatöötamisel, koolituste korraldamisel ja huvirühmadega suhtlemisel.

Rohkem infot võrgustiku kohta leiad siit.

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.