Riigietalonid / Metroloogia keskasutus

Metrosert säilitab ja arendab Eesti riigietalone ning täidab Eesti metroloogia keskasutuse ülesandeid.

Metrosert tagab neljas mõõtevaldkonnas kõige täpsemad mõõtmised Eestis. Meie mõõtevõimel põhineb paljude Eesti toodete ja teenuste kvaliteet.

Riigietalonid

Arendamisel riigietalonid

Mida täpsemaks ja keerukamaks muutuvad tehnoloogiad, seda olulisem on tagada, et mõõtmised, mis on tehnoloogia arenduse aluseks, oleksid täpsed ja usaldusväärsed. Seetõttu arendab Metrosert majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel nii olemasolevaid kui ka uute valdkondade riigietalone. Uute riigietalonide arendamisel lähtutakse riiklikest arengukavadest ja prioriteetidest ning Eesti ettevõtete ja asutuste vajadustest.

Hetkel arendab Metrosert uusi riigietalone kolmes valdkonnas: elektriline võimsus; aeg ja sagedus ning optilised suurused. Riigietalonide arendamisel tehakse rahvusvahelist koostööd teiste Euroopa riikide metroloogia keskasutustega, et tuua Eestisse parim teadmine olemasolevatest tehnoloogiatest ja meetoditest.

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.