Riigietalonid / Metroloogia keskasutus

Metrosert säilitab ja arendab Eesti riigietalone ning täidab Eesti metroloogia keskasutuse ülesandeid.

Metrosert tagab neljas mõõtevaldkonnas kõige täpsemad mõõtmised Eestis. Meie mõõtevõimel põhineb paljude Eesti toodete ja teenuste kvaliteet.

Riigietalonid

Elektrilised suurused

Elektriliste suuruste mõõtmisi kasutatakse lisaks energeetikasektori ettevõtetele ka elektroonikatööstuses.

SI elektrivoolu tugevuse ühik on amper tähisega A. Amper on määratud elementaarlaengu e fikseerimisega arvväärtusel 1,602176634×10−19 väljendatuna ühiku C abil, mis on võrdne A⋅s, kus sekund on määratletud ΔνCs alusel. Ampri praktilisel esitusel kasutatakse elektrivoolu seost pinge ja takistusega – Josephsoni siirde põhimõttel töötavat seadet kasutatakse pinge ja Halli kvantefektil töötavat seadet kasutatakse elektrilise takistuse tekitamiseks.

Eesti elektriliste suuruste riigietaloni laboris esitatakse elektrivoolu tugevuse ühik alalispinge ühiku voldi (V) ja takistuse ühiku oomi (Ω) kaudu. Alalispinge ühik volt realiseeritakse Zener-tüüpi etalonpinge allikatega tugiväärtustel 1 V ja 10 V. Elektrilise takistuse ühik oom realiseeritakse täppistakistite grupiga piirkonnas 1 mΩ kuni 10 kΩ.

Alalispinge mõõtevahendeid kalibreeritakse piirkonnas 10 mV kuni 1 kV suhtelise laiendmääramatusega (1…20)·10-6.

Takistuse mõõtevahendeid kalibreeritakse piirkonnas 1 mΩ kuni 10 kΩ suhtelise laiendmääramatusega (1..5)·10-6.

 

Andrei Pokatilov
andrei.pokatilov@metrosert.ee

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.