Riigietalonid / Metroloogia keskasutus

Metrosert säilitab ja arendab Eesti riigietalone ning täidab Eesti metroloogia keskasutuse ülesandeid.

Metrosert tagab neljas mõõtevaldkonnas kõige täpsemad mõõtmised Eestis. Meie mõõtevõimel põhineb paljude Eesti toodete ja teenuste kvaliteet.

Riigietalonid

SI põhiühikud

Rahvusvaheline mõõtühikute süsteem (Système International d’Unités), lühendiga SI, lähtub Kaalude ja Mõõtude peakonverentsi (Conférence générale des poids et mesures, CGPM) kehtestatud seitsmest põhiühikust, milleks on meeter, kilogramm, sekund, amper, kelvin, mool ja kandela.

Ühikute definitsioonid põhinevad fundamentaalkonstantide fikseeritud arvväärtustel. Fikseeritud väärtused võimaldavad põhiühikute arvväärtuste täpset väljendamist.

Ühtsel mõõtühikute süsteemil on väga tähtis osa meie igapäevaelus. Enne ühtse süsteemi loomist kasutati maailmas mitmeid erinevaid süsteeme. Pikkust mõõdeti jalgades, jardides ning miilides, kaalu mõõdeti naelades, untsides ja taelades. Ühtne mõõtühikute süsteem ja mõõtühikute kindlaks määratud definitsioonid kindlustavad, et maailma erinevais paigus tehtavad mõõtmised on omavahel võrreldavad.

Tänapäeval kasutavad paljud riigid ühtset rahvusvahelist mõõtühikute süsteemi. Süsteemi kasutamine muudab suhtlemise erinevate riikide vahel lihtsamaks. Inimesed ei pea pidevalt teisendama ühikuid ning ühtse süsteemi ühikutel on üle maailma sama väärtus. SI-süsteemi kasutamine standardiseerib kõik mõõtmised ning tänu sellele saavad inimesed vahetada andmeid üle maailma ilma segadusteta.

Vaata ka SI ühikuid selgitavat tabelit siit.

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.