Riigietalonid / Metroloogia keskasutus

Metrosert säilitab ja arendab Eesti riigietalone ning täidab Eesti metroloogia keskasutuse ülesandeid.

Metrosert tagab neljas mõõtevaldkonnas kõige täpsemad mõõtmised Eestis. Meie mõõtevõimel põhineb paljude Eesti toodete ja teenuste kvaliteet.

Riigietalonid

Eesti metroloogia keskasutus

Metroloogia keskasutus on iga riigi ühtne allikas mõõtetulemuste jälgitavusele. Metroserdi ülesanne metroloogia keskasutusena on koordineerida tegevusi, mis tagavad, et Eestis elluviidavad mõõtmised oleksid võrreldavad kõigi teiste sama valdkonna mõõtmistega kogu maailmas. Keskasutus on osa Eesti riigi kvaliteeditaristu toimimise süsteemist, mille ülesanne on tagada toodete ja teenuste usaldusväärsus.

Metroloogia keskasutuse ülesannete hulgas on riigisiseste ja rahvusvaheliste võrdlusmõõtmiste korraldamine, riigietaloni laborite teadus- ja arendustegevuse koordineerimine, riigietalonide arendusplaani koostamine ja standardimises osalemine. Metroloogia keskasutuse ülesanded on määratud mõõteseadusega (mõõteseadusega saad tutvua siin).
Metrosert täidab keskasutuse ülesandeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, ülesannete täitmise eest on Metroserdis vastutav teadus- ja arendusdivisjon. Metroloogia keskasutusena esindab Metrosert Eestit rahvusvahelistes metroloogiaorganisatsioonides.

Vaata ka Eesti metroloogia keskasutuse kodulehte www.metroloogia.ee

 

Mari Aru
Teadus- ja arendusdivisjoni juht
mari.aru@metrosert.ee

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.