Kalibreerimine ja taatlemine

Usaldusväärsed mõõtetulemused tagab mõõtevahendite metroloogiline kontroll – kalibreerimine või taatlemine Metroserdis.

kalig&taatlemine_1

Temperatuur

TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDITE KALIBREERIMINE 

Metrosert kalibreerib termomeetreid ja termoandureid temperatuurivahemikus (-95…+700) °C, külmikuid, termokappe ja ahjusid vahemikus (-95…+1100) °C, termopaare kuni temperatuurini 1100 °C. 

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid: 

 • Plaatinatakistustermomeetrid 
 • Klaastermomeetrid 
 • Numbernäiduga termomeetrid 
 • Termopaarid 
 • Infrapuna termomeetrid ja termokaamerad 
 • Temperatuuri logerid ja meerikud 
 • Temperatuuri kalibraatorid 
 • Ahjud, termokambrid ja -kapid 
 • Jahekambrid, külmkambrid ja külmkapid 

MÕÕTMINE 

Pakume autoklaavide ja sterilisaatorite katsetamist keskkonna metroloogiliste parameetrite – temperatuuri ja rõhu mõõtmise kaudu. Teostame ka jahutatud ja külmutatud toidu transpordil ja ladustamisel kasutatavate temperatuurimeerikute ja termomeetrite perioodilist (kohustuslikku) vastavuskontrolli. Mõõdame temperatuuritundlike releede parameetreid. Mõõdame vajadusel nii keskkonna kui pinnatemperatuuri. 

JÄLGITAVUS 

Temperatuurimõõtmised piirkonnas (-196…+420) °C on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori temperatuuri etalonini.
Temperatuurimõõtmised piirkonnas (+420…+1100) °C on jälgitavad kuni CMI (Tšehhi metroloogiaasutuse) etalonini. 

TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDITE KALIBREERIMINE RIIGIETALONI LABORIS 

Temperatuurimõõtevahendeid rahvusvahelise temperatuuriskaala ITS-90 kohases vahemikus (-196…+420) °C, mõõtemääramatusega 1mK…0,08K kalibreerib riigi temperatuurietaloni labor. 

Kontakt

TALLINN
Hanna Petrova
+372 5835 8382
hanna.petrova@metrosert.ee

TARTU
Armin Zoo
+372 508 2621
armin.zoo@metrosert.ee

JÕHVI
Roman Fjodorov
+372 5912 6504
roman.fjodorov@metrosert.ee

TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDITE KALIBREERIMINE RIIGIETALONI LABORIS
Kristjan Tammik
+372 520 9495
kristjan.tammik@metrosert.ee

  Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.