Kalibreerimine ja taatlemine

Usaldusväärsed mõõtetulemused tagab mõõtevahendite metroloogiline kontroll – kalibreerimine või taatlemine Metroserdis.

kalig&taatlemine_1

Vedelike kulu ja soojusenergia

KALIBREERIMINE 

Metrosert kalibreerib veearvesteid, samuti teiste vedelike mahu mõõtmiseks kasutatavaid arvesteid. 

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid: 

  • Mehaanilised, induktiivsuse ja ultraheli tööpõhimõttel veearvestid 
  • Kütuste, piima, alkoholi ja muude vedelike arvestid ning arvestisüsteemid 

TAATLEMINE 

Metrosert taatleb külma- ja soojaveearvesteid, soojusenergia arvesteid, kütusetankureid ja vedelike mõõtesüsteeme. 

JÄLGITAVUS 

  • Massimõõtmised on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori massi etalonini.
  • Temperatuurimõõtmised on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori temperatuuri etalonini.
  • Rõhumõõtmised on jälgitavad Soome riigietalonlabori VTT Mikes rõhu etalonideni.
  • Ajaintervalli ja sageduse mõõtmised on jälgitavad UTC ajaskaalani.

Kontakt

TALLINN
Andrii Vytvytskyi
+372 5341 8952
andrii.vytvytskyi@metrosert.ee

TARTU
Armin Zoo
+372 508 2621
armin.zoo@metrosert.ee

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.