Kalibreerimine ja taatlemine

Usaldusväärsed mõõtetulemused tagab mõõtevahendite metroloogiline kontroll – kalibreerimine või taatlemine Metroserdis.

kalig&taatlemine_1

Dokumentide elektrooniline tembeldamine Metroserdis

AS Metrosert kinnitab elektroonsed dokumendid, näiteks väljastatud tunnistused, elektroonset templiga, kasutades SK ID Solutions AS E-templi teenust. 

Dokumendi elektrooniline tembeldamine käib analoogselt, nagu Eestis toimub ID-kaardi (või mobiil-ID, Smart-ID) abil elektroonsete dokumentide allkirjastamine. Erinevus digiallkirja ja elektroonilise templi vahel on see, et viimane on sisuliselt ettevõtte “allkiri”. 

AS Metroserdi poolt dokumendile lisatud digitaalne signatuur kinnitab, et AS Metrosert on seotud konkreetse dokumendiga ning dokumenti ei ole peale tembeldamist muudetud. 

Elektrooniliselt tembeldatud dokumendiks on konteinerfail (.asice laiendiga fail), mis omakorda sisaldab dokumendifaili (-faile) ja allkirjastamisega seotud andmeid (allkirjastajad jmt). 

Konteinerist väljavõetud dokumenti tuleb suhtuda kui elektrooniliselt tembeldatud dokumendi koopiasse. 

Metrosert lisab elektrooniliselt tembeldatud dokumendile info, kes ja millal on selle kinnitanud. Näiteks kalibreerimistunnistuse elektroonilise tembeldamise eelduseks on nii vastava mõõtevahendi kalibreerija kui ka mõõtmise eest vastutava isiku elektrooniline kinnitus ettevõttesiseses dokumentide kinnitamise tarkvarakeskkonnas. 

Elektrooniliselt tembeldatud tunnistuse näidis on alla laetav siit: 

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.