Kalibreerimine ja taatlemine

Usaldusväärsed mõõtetulemused tagab mõõtevahendite metroloogiline kontroll – kalibreerimine või taatlemine Metroserdis.

kalig&taatlemine_1

Jõud ja vääne

JÕU JA VÄÄNDE MÕÕTEVAHENDITE KALIBREERIMINE 

Metrosert kalibreerib tõmbe- ja survejõu mõõtevahendeid piirkonnas kuni 500 kN, jõudu tekitavaid seadmeid piirkonnas kuni 2 MN. 

Väändemomendi mõõtevahendeid kalibreeritakse piirkonnas 0,1 N·m kuni 3000 N·m. 

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid: 

  • Dünamomeetrid 
  • Jõuandurid 
  • Tõmbetestrid 
  • Tõmbele ja/või survele töötavad katsemasinad ja pressid 
  • Dünamomeetrilised võtmed 
  • Väändetestrid, väände katseseadmed 
  • Sõidukite pidurdusjõu mõõtestendid 

MÕÕTMINE 

Metrosert pakub jõu ja väände mõõtmisi (näiteks kas toode peab vastu nimikoormusele). 

JÄLGITAVUS 

Jõu- ja väändemõõtevahendite mõõtmised on jälgitavad Soome riigietalonlabori VTT Mikes etalonideni, RISE (Rootsi rahvuslik katsetus- ja uurimisinstituut) etalonideni, GUM (Poola metroloogiaasutus) etalonideni ja HBM GmbH (Saksamaa kalibreerimislabor) etalonideni. 

Kontakt

TALLINN
Koit Uustalu
+372 526 5198
koit.uustalu@metrosert.ee

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.