Kalibreerimine ja taatlemine

Usaldusväärsed mõõtetulemused tagab mõõtevahendite metroloogiline kontroll – kalibreerimine või taatlemine Metroserdis.

kalig&taatlemine_1

Mass

KAALUDE JA KAALUVIHTIDE KALIBREERIMINE 

Metrosert kalibreerib kaalusid piirkonnas 1 mg kuni 150 t kas kaalu kasutuskohas või Metroserdi laborites. Vihte kalibreeritakse piirkonnas 1 mg kuni 2000 kg, määrates massi leppelise väärtuse. 

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid: 

 • OIML E2, OIML F1 kuni OIML M3 täpsusklassiga etalonvihtide kalibreerimine (k.a. massi riigietaloni teenused); 
 • erivihtide ja rõhukomparaatorite vihtide kalibreerimine; 
 • I, II, III ja IIII täpsusklassiga kaalude kalibreerimine; 
 • erikaalude kalibreerimine; 
 • konveierkaalude, gravimeetriliste annustite ja punkerkaalude kalibreerimine; 
 • ripp- ja kraanakaalude kalibreerimine; 
 • ratta- ja teljekoormuskaalude kalibreerimine; 
 • auto- ja raudteekaalude kalibreerimine; 
 • automaatkaalude kalibreerimine. 

TAATLEMINE 

Metrosert taatleb järgmisi kaalusid: 

 • II, III, IIII klassi mitteautomaatkaalud (“tavalised” kaalud alates kaubanduses kasutatavatest kuni auto- ja raudteekaaludeni) 
 • Automaatpiir- ja sorterkaalud, klass XII; XIII; XIIII; Y(II); Y(a); Y(b) 
 • Automaatsed gravimeetrilised kaalannustid, klass X(0,5); X(1); X(2) 
 • Tsüklilise toimega summeerkaalud, klass 0,2; 0,5; 1; 2 
 • Pideva toimega summeerkaalud, klass 0,2; 0,5; 1; 2 
 • Automaatsed raudteekaalud, klass 0,5 

Metrosert teostab ka kaalude vastavushindamist vastavalt direktiividele 2014/31/EL ja 2014/32/EL (moodulid F ja G). 

MÕÕTMINE 

 • Objektide massi mõõtmine milligrammist 60 tonnini 
 • Sõidukite kaalumine 
 • Vihtide tiheduse mõõtmine 
 • Vihtide magnetiliste omaduste mõõtmine 

JÄLGITAVUS 

Massimõõtmised on jälgitavad kuni riigietaloni labori massi etalonini, Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Büroo (BIPM) etalonideni ja Saksamaa rahvusliku metroloogiainstituudi (PTB) etalonideni. 

ETALONVIHTIDE KALIBREERIMINE RIIGIETALONI LABORIS 

Klientidele kalibreeritakse massi riigietaloni laboris OIML E2 kuni F1 täpsusklassi vihte piirkonnas 1 mg kuni 50 kg. Kalibreerimisi sooritatakse rahvusvahelise leppe CIPM MRA raames tunnustatud kalibreerimis- ja mõõtevõimekusega, millega saab tutvuda BIPM-i veebilehel. 

Kontakt

TALLINN
Gert Levik
+372 5816 9642
gert.levik@metrosert.ee

TARTU
Andre Ustav
+372 5855 4300
andre.ustav@metrosert.ee

JÕHVI
Roman Fjodorov
+372 5912 6504
roman.fjodorov@metrosert.ee

ETALONVIHTIDE KALIBREERIMINE RIIGIETALONI LABORIS
Allar Pärn
+372 5388 9335
allar.parn@metrosert.ee

  Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.