Kellele laieneb mõõtmisseadmete taatlemise kohustus?

Taatlemiskohustus on neil, kes lasevad mõõtevahendi turule (tootja, importija, levitaja) ja neil, kes mõõtevahendit kasutavad (valdaja või kasutaja).
Mõõtmisseadmete metroloogilise kontrolli alla kuulub hulgaliselt seadmeid, mida kasutatakse mõõtmiseks kaubanduses, meditsiinis, liiklusjärelevalves, posti- ja taksoteenuse pakkumiseks ning majapidamiskulude arvestamiseks. Teisisõnu seadmed, mis aitavad luua majanduslikku kindlustunnet ja usaldusväärsust. 
 
Näiteks tuleb kohustuslikus korras metroloogiliselt kontrollida:

  • massimõõtevahendeid ehk kaalusid, mida kasutatakse kaubandustegevuses (nt poekaalud), postiteenuse osutamisel, tee, maitseainete ja väärismetalli kaalumiseks, ravimi koguse ja meditsiinis patsiendi tervise kontrollimiseks, sõiduki ja rongi kaalu määramiseks;
  • pikkusmõõtevahendeid nagu mõõdulinte, pikkusmõõtemasinaid ja mõõterattaidmida kasutatakse kaubandustegevuses, postiteenuses tasu arvestamiseks, ülevaatuspunktides, liiklusjärelevalves või aktsiisikauba koguse mõõtmisel;
  • gaasi-, soojus-, vee-  ja elektrienergia arvesteid, mille näitude alusel toimub võrguettevõtja ja tema kliendi vaheline tehing, aga kontrollida tuleb ka aktsiisikauba koguse mõõtmiseks kasutatavaid seadmeid;
  • takso- ja alkomeetreid, kiirusmõõtureid ja heitgaaside analüsaatoreid, mida kasutatakse kas taksoveol, riiklikus järelevalves, liiklusjärelevalves või ülevaatuspunktides;
  • vedelike koguste mõõtevahendeid, mille alla kuuluvad tankurid, erinevad mahutid, mõõtenõud, mõõtesüsteemid, mida kasutatakse kaubanduses, aktsiisikauba mõõtmiseks, aga näiteks ka baarides.
Kui tihti peab mõõtmisseadmeid taatlema?
Erinevate mõõtmisseadmete taatluskehtivusajad:
AS Metrosert on suurim metroloogiliste teenuste osutaja Eestis

 

AS Metrosert on saja-aastase ajalooga metroloogia ettevõte, mis pakub kalibreerimist, taatlemist, sertifitseerimist, koolitusi ja konsultatsioone. Metrosertis on kõige laiem metroloogiliste teenuste ulatus Eestis, digitaalne asjaajamine ja lisateenused (MÕIS) ning kiire teenus.

AS Metrosert täidab Eestis metroloogia keskasutuse funktsiooni, mille peamine ülesanne on korraldada ning koordineerida riigietalonide kalibreerimist ja võrdlusmõõtmist. Ühtlasi kooskõlastatakse riigietaloni laborite arendus- ja teadustegevust ning esindatakse Eestit Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes metroloogiaorganisatsioonides.

Kui soovid lasta oma tooteid kalibreerida ja taadelda turuliidri poolt, siis võta meie spetsialistidega ühendust. 


 

 

Eesti Proovikoda

Teaduspargi 8, 12618 Tallinn

Telefon 681 4833

proovikoda@metrosert.ee

Siinsed kehtivusajad on üldised ning täpsema info leiad määrusest


Taatlemise puhul on oluliseks mõõtmislabori kvaliteet ja kompetents. Kui oled taatluskohuslane, siis soovitame teenuse sisse osta oma valdkonna professionaalidelt. Nii tagad ühelt poolt seadusega kooskõla, teisalt saad mõõtmistulemusi täielikult usaldada ega teki mõõtehälbeid, mis võivad pikas perspektiivis sinu äri kahjustada.


Tallinn

Teaduspargi 8, 12618 Tallinn

Telefon 681 4811, 681 4812

tallinn@metrosert.ee

Tartu

Riia 142, 50411 Tartu

Telefon 508 1384

tartu@metrosert.ee

Jõhvi

Sompa 1A, 41533 Jõhvi

Telefon 337 3060, Mobiil 5912 6504

johvi@metrosert.ee

VÕTA ÜHENDUST SPETSIALISTIGA

MASSIMÕÕTEVAHENDID

kaubandustegevuse kaalud 1 a
väärismetalli ja -kivide kaalud 
1 a
postiteenuse kaalud 
1 a
sõidukikaal 
1 a
TARBEARVESTID

elektriarvestid 12-16 a 

soojusarvestid 5 a

veearvestid 5-10 a

PIKKUSMÕÕTEVAHENDID

mõõdulindid piiramatu
pikkusmõõtemasinad 3 a

liiklusjärelevalves mõõterattad 
3 a

automaatsed nivoomõõturid
 2 aMUUD MÕÕTEVAHENDID

taksomeeter 2 a

kiirusmõõturid 1 a

heitgaaside analüsaatorid 1 a

tõenduslikud alkomeetrid 0,5 a

VEDELIKU KOGUSE MÕÕTEVAHENDID

kütusetankur 1 a
statsionaarsed silindrilised mõõtemahutid 
10 a
baarimõõdunõud 
piiramatu

VÕTA ÜHENDUST SPETSIALISTIGA