Kalibreerimine ja taatlemine

Usaldusväärsed mõõtetulemused tagab mõõtevahendite metroloogiline kontroll – kalibreerimine või taatlemine Metroserdis.

kalig&taatlemine_1

Füüsikalis-keemilised suurused

KALIBREERIMINE 

Metrosert kalibreerib vedelike tiheduse ja aine kontsentratsiooni, pH taseme, vedelike elektrijuhtivuse, suhtelise õhuniiskuse, müra ja gaaside sisalduse mõõtevahendeid. 

Metroserdi võimekus õhus sisalduva etanooli mõõturite (alkomeetrite) kalibreerimisel on kinnitatud ka Eesti tugietalonina. 

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid: 

 • Tihedusmõõturid 
 • Areomeetrid ja alkoholomeetrid 
 • pH mõõturid 
 • Vedelike elektrijuhtivuse mõõturid 
 • Vees lahustunud hapnikukoguse mõõturid 
 • Hügromeetrid 
 • Müramõõturid ja kalibraatorid 
 • Alkomeetrid 

TAATLEMINE 

 • Mootorsõidukite heitgaaside sisalduse analüsaatorid 
 • Tõenduslikud alkomeetrid 

MÕÕTMINE 

Mõõdame vajadusel vedelike ja keskkonna tihedust ja suhtelist õhuniiskust. 

JÄLGITAVUS 

 • Tiheduse mõõtmised on jälgitavad kuni Zentrum für Messen und Kalibrieren GmbH (Saksamaa) tiheduse etalonini.
 • Vedelike elektrijuhtivuse mõõtmised on massi- ja mahumõõtmiste kaudu jälgitavad kuni Eesti Riigietaloni labori massi etalonini.
 • pH mõõtmiste jälgitavus on tagatud akrediteeritud laborites kalibreeritud puhverlahuste kasutamisega.
 • Gaaside sisalduse mõõtmise jälgitavus on tagatud akrediteeritud laborites kalibreeritud etalongaasisegude kasutamisega.
 • Helirõhu mõõtmised on jälgitavad kuni GUM (Poola metroloogia keskasutus) etalonideni.
 • Suhtelise õhuniiskuse mõõtmised on jälgitavad kuni kuni GUM (Poola metroloogia keskasutus) etalonideni.

Kontakt

TALLINN
Marten Jaanimets
+372 5304 2922
marten.jaanimets@metrosert.ee

TARTU
Indrek Odrats
+372 730 2936
indrek.odrats@metrosert.ee

Kristjan Kõrgmaa – alkomeetrid
+372 5912 5476
kristjan.korgmaa@metrosert.ee

  Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.