Kalibreerimine ja taatlemine

Usaldusväärsed mõõtetulemused tagab mõõtevahendite metroloogiline kontroll – kalibreerimine või taatlemine Metroserdis.

kalig&taatlemine_1

Maht

KALIBREERIMINE 

Metrosert kalibreerib mahu mõõtevahendeid alates klaaskolbidest ja muudest väikestest mahumõõtudest kuni statsionaarsete mahutiteni piirkonnas 2 μl kuni 30 000 m³. Vastavalt vajadusele kasutatakse kalibreerimisel mahu-, massi- või geomeetrilist meetodit. 

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid: 

  • Mõõtesilindrid ja -kolvid 
  • Pipett-dosaatorid 
  • Metallist mahumõõdud veele ja kütusele 
  • Auto- ja raudteetsisternid 
  • Statsionaarsed mahutid 

TAATLEMINE 

Metrosert taatleb vedelike koguste (mahu) mõõtevahendeid: 

  • Kütusetankurid 
  • Vedelike arvestid 
  • Mahumõõtesüsteemid 

Metrosert teostab vedelike koguste mõõtesüsteemide vastavushindamist vastavalt direktiivile 2014/32/EL (moodul F). 

MÕÕTMINE 

Metrosert pakub vedelike koguse mõõtmist; mahutite, punkrite ja muude vedelike või puisteainete mahutamiseks mõeldud objektide ruumala mõõtmist nii mahu, massi kui geomeetrilisel meetodil. 

JÄLGITAVUS 

Mahu mõõtmised on jälgitavad kuni Eesti Riigietaloni labori massi ja temperatuuri etalonideni mahu ja massimeetodi kasutamisel ning Eesti Riigietaloni labori pikkuse etalonideni geomeetrilise meetodi kasutamisel. 

Kontakt

TALLINN
Koit Uustalu
+372 526 5198
koit.uustalu@metrosert.ee

TARTU
Armin Zoo
+372 508 2621
armin.zoo@metrosert.ee

JÕHVI
Roman Fjodorov
+372 5912 6504
roman.fjodorov@metrosert.ee

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.