Kalibreerimine ja taatlemine

Usaldusväärsed mõõtetulemused tagab mõõtevahendite metroloogiline kontroll – kalibreerimine või taatlemine Metroserdis.

kalig&taatlemine_1

Kalibreerimine

Kalibreerimisel määratakse fikseeritud tingimustel kindlaks seos etaloni abil esitatud suuruse väärtuse ja kalibreeritava seadme poolt esitatud väärtuse vahel ehk kalibreerimine annab tellijale info, kui suur on mõõtevahendi näiduhälve.  

Metrosert on suurim kalibreerimisteenuste pakkuja Eestis, meie teenused on akrediteeritud ja läbi akrediteerimisorganisatsioonide vastastikuse tunnustamise leppe ILAC MRA tunnustatud üle kogu maailma. 

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse poolt väljastatud akrediteerimistunnistuse ja selle lisaga on kinnitatud Metroserdi akrediteeritud kalibreerimisteenuste ulatus: 

Akrediteerimistunnistus K001 
Akrediteerimistunnistuse K001 lisa

Kalibreerimise eesmärk: 

Tagada usaldusväärsed mõõtetulemused. Kvaliteetsed ja sõltumatu ning usaldusväärse labori poolt kontrollitud mõõtesüsteemid ja -seadmed aitavad Eestis ettevõtetel säilitada konkurentsivõimet ja ära hoida kvaliteediprobleemidest tingitud kahjusid.  

Millised on kalibreerimiseks vajalikud tegevused? 

  1. Vali mõõtevahend, mida soovid kalibreerida. 
  2. Võta ühendust Metroserdi klienditeenindusega. 
  3. Saad teada teenuse ulatuse ja hinna. 
  4. Tood seadme kalibreerimisele või kutsud Metroserdi spetsialisti seadme asukohta. 
  5. Metroserti spetsialistid kalibreerivad seadme. 
  6. Tulemusena saad kalibreerimistunnistuse infoga, kui palju sinu mõõtevahend eksib ja saad teha otsuse seadme kasutuseks sobivuse kohta. 
  7. Plaani järgmine kalibreerimine – vajadusel MÕIS aitab. 

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.