Kellele laieneb mõõtmisseadmete kalibreerimise kohustus?

Kalibreerimine ehk mõõtevahendi näidu kontrollimine ja vajadusel reguleerimine on vabatahtlik ja annab tellijale konkreetse info, kui palju mõõtevahend valetab. Selle põhjal saab mõõtevahendi kasutaja otsustada, kas see sobib valitud mõõtmise läbiviimiseks või mitte. 


Kvaliteetsed ja kontrollitud mõõtmissüsteemid ja -seadmed aitavad Eestis igal aastal ära hoida miljardite eurode väärtuses halvast kvaliteedist tingitud allahindlusi või mahakandmisi. Just seetõttu ongi vaja oma mõõtmisseadmeid kalibreerida – hoida ära majanduslikke kahjusid, luua kindlustunnet ja tagada täpsust, millele oma tööülesannete täitmisel toetuda. Kalibreeritud seadmetega müüd rohkem, lihtsamini ja turvaliselt.
 
Mõõtevahendite kalibreerimise kohustuse ja intervalli määrab organisatsioon ise, lähtudes allolevast:
 • on soetatud uus seade;
 • seade on saanud lööke või selle toimimist on mõjutanud keskkonnatingimused;
 • ees on ootamas olulised ja kriitilise tähtsusega mõõtmised;
 • seadmega on teostatud teatud hulk töötunde;
 • seadet on parandatud või modifitseeritud;
 • eelmisest kalibreerimisest on möödunud kindel ajavahemik;
 • seadme mõõtmistulemused erinevad suurel määral oodatud tulemusest;
 • käes on kalibreerimise aeg ettevõttesisest või tootjapoolsest dokumentatsioonist lähtuvalt. AS Metrosert on suurim metroloogiliste teenuste osutaja Eestis

 

Metrosert pakub turuliidrina kalibreerimisteenuseid rohkem kui 200 mõõtevahendi liigile ning omab volitust teostamaks mõõtevahendite EÜ esmataatlust. Metrosertis on kõige laiem metroloogiliste teenuste ulatus Eestis, digitaalne asjaajamine ja lisateenused (MÕIS) ning kiire teenus.

AS Metrosert täidab Eestis metroloogia keskasutuse funktsiooni, mille peamine ülesanne on korraldada ning koordineerida riigietalonide kalibreerimist ja võrdlusmõõtmist.

Kui soovid täpset ja usaldusväärset kalibreerimist turuliidri poolt, siis võta meie spetsialistidega ühendust. 

 

Eesti Proovikoda

Teaduspargi 8, 12618 Tallinn

Telefon 681 4833

proovikoda@metrosert.ee

 


Kalibreerimise puhul on oluliseks mõõtmislabori kvaliteet ja kompetents. Soovitame kalibreerimisteenuse sisse osta oma valdkonna professionaalidelt. Nii tagad ühelt poolt seadusega kooskõla, teisalt saad mõõtmistulemusi täielikult usaldada ega teki mõõtehälbeid, mis võivad pikas perspektiivis sinu äri kahjustada.

Kalibreerimise hinnakirja leiad siit.


Tallinn

Teaduspargi 8, 12618 Tallinn

Telefon 681 4811, 681 4812

tallinn@metrosert.ee

Tartu

Riia 142, 50411 Tartu

Telefon 508 1384

tartu@metrosert.ee

Jõhvi

Sompa 1A, 41533 Jõhvi

Telefon 337 3060, Mobiil 5912 6504

johvi@metrosert.ee

SOOVIN MÕÕTEVAHENDIT KALIBREERIDA

Milliseid mõõtevahendeid Metrosert kalibreerib?

 • Aja- ja sageduse mõõtevahendeid
 • Elektriliste suuruste mõõtevahendeid
 • Füüsikalis-keemiliste suuruste mõõtevahendeid
 • Jõu ja väände mõõtevahendeid
 • Mahumõõtevahendeid
 • Massimõõtevahendeid
 • Pikkusmõõtevahendeid
 • Rõhumõõtevahendeid
 • Temperatuurimõõtevahendeid
 • Optiliste suuruste mõõtevahendeid
 • Vedelike koguse ja kulu mõõtevahendeid

SOOVIN MÕÕTEVAHENDIT KALIBREERIDA

Millised on kalibreerimiseks vajalikud sammud?

 1. Vali mõõtevahend, mida soovid kalibreerida.
 2. Võta ühendust Metroserti spetsialistiga.
 3. Saad teada teenuse ja hinna.
 4. Tood seadme kalibreerimisele.
 5. Metroserti spetsialistid kalibreerivad seadme.
 6. Tulemusena saad teada, kas ja kui palju sinu mõõtmisseade eksib.

VÕTA KOHE ÜHENDUST