Kalibreerimine ja taatlemine

Usaldusväärsed mõõtetulemused tagab mõõtevahendite metroloogiline kontroll – kalibreerimine või taatlemine Metroserdis.

kalig&taatlemine_1

Dokumentide elektrooniline tembeldamine Metroserdis

AS Metrosert kasutab valitud dokumentide kinnitamiseks elektroonset tembeldamist, kasutades SK ID Solutions AS E-templi teenust või kliendi soovil käsitsi allkirjastamist. 

Elektrooniliselt tembeldatud dokumendile on lisatud signatuurid samal viisil, nagu Eestis toimub ID-kaardi (või mobiil-ID, Smart-ID) abil dokumentide allkirjastamine. Erinevus digiallkirja ja elektroonilise templi vahel on see, et viimane on võimalik ainult ettevõtte allkirjastamise vahendit kasutades. 

AS Metroserdi poolt lisatud digitaalne signatuur kinnitab, et AS Metrosert on seotud konkreetse dokumendiga ning dokumenti ei ole vahepeal muudetud. 

Elektrooniliselt tembeldatud dokumendiks on konteinerfail (.asice laiendiga fail), mis omakorda sisaldab dokumendifaili (-faile) ja allkirjastamisega seotud andmeid (allkirjastajad jmt). 

Konteinerist väljavõetud dokumenti tuleb suhtuda kui elektrooniliselt tembeldatud dokumendi koopiasse. 

Metrosert lisab elektrooniliselt tembeldatud dokumendile info kes ja millal on selle kinnitanud. Näiteks kalibreerimistunnistuse elektroonilise tembeldamise eelduseks on nii vastava mõõtevahendi kalibreerija kui ka mõõtmise eest vastutava isiku elektrooniline kinnitus ettevõttesiseses dokumentide kinnitamise tarkvarakeskkonnas. 

Elektrooniliselt tembeldatud tunnistuste näidised on alla laetavad siit: 

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.