Rakendusuuringud

Rakendusuuringute keskuse eesmärk on toetada Eesti ettevõtteid teadmusmahukates toodete ja teenuste arenduses.

Aitame turule tuua uuenduslikke ideid ja jõuda läbi murranguliste toodete ja teenuste rahvusvahelistele turgudele.

RUK_1

Ülikoolidele

Mis kasu on RUKist ülikoolidele?  

 • RUKi ja ülikoolide, teadusasutuste ühine eesmärk on toetada ettevõtteid tehnoloogiliste väljakutsete lahendamisel ning seeläbi edendada riigi konkurentsivõimet maailmas. Ülikoolid, tuntud oma tipptasemel teadustöö poolest, ja RUK, mille fookuses on praktilised rakendusuuringud, aitavad seda ühist eesmärki täita.  
 • Selleks jagab RUK oma rahvusvahelist teadmist ja ekspertiisi, võimaldades ülikoolidel tuua oma akadeemiline tipptase reaalsesse maailma, pakkudes praktilisi väljakutseid ja rakendatavat teadust, et toetada ettevõtlust. RUKi ja ülikoolide koostöö tulemusena sünnivad innovatiivsed lahendused, mis kiirendavad tehnoloogia arengut ja jõuavad kiiremini turule.  
 • Meie ühistegevus aitab tugevdada teadustööd, vältida dubleerimist ning kasutada laboratooriume ja seadmeid efektiivsemalt. Koostöö kaudu saavad ettevõtted ligipääsu tippteadmiste ja praktika parimale kombinatsioonile.  
 • Lisaks aitab RUK ülikoolidel valmistada ette järgmise põlvkonna teadlasi ja spetsialiste, kes saavad osaleda praktilistes projektides ja omandada reaalset töökogemust. Koostöö pakub tudengitele võimaluse panustada reaalsetesse väljakutsetesse ja arendada praktilisi oskusi.  
 • Ühine tegevus mitte ainult ei kiirenda innovatsiooni, vaid loob ka võimalusi rahastamiseks erinevate allikate kaudu. Koostööprojektid muudavad rahastuse taotlemise ja elluviimise lihtsamaks, tagades parema juurdepääsu finantsressurssidele.

Kuidas toetab RUK ülikoole teadmiste ja tehnoloogia ülekandmisel? 

Kuidas saavad ülikoolid RUKiga koostööd teha? 

 • Ülikoolid saavad osaleda RUKi juhitud projektides, kus lahendatakse praktilisi tehnoloogilisi väljakutseid. Projektipõhine koostöö võimaldab ülikoolidel pakkuda oma tippteadmisi ja ekspertiisi, samal ajal osaledes praktilistes rakendusuuringutes.  
 • RUK pakub tulevikus ülikoolidele juurdepääsu oma laboritele ja spetsiifilistele seadmetele, võimaldades ülikoolidel teostada praktilisi eksperimente ja uuringuid. See koostöövorm aitab vältida ressursside dubleerimist.  
 • Ülikoolid ja RUK võivad ühiselt algatada teadusuuringuid, mis käsitlevad konkreetseid valdkondi või probleeme. See loob platvormi avatud innovatsiooniks ja teadmiste vahetamiseks.  
 • RUK pakub ülikoolidele võimalust kaasata doktorante ja tudengeid praktilistesse uurimisprojektidesse ning osaleda tööstuspraktikal. See annab tudengitele reaalmaailma kogemusi ning aitab neil arendada praktilisi oskusi.  
 • Lisaks on RUK valmis koos ülikoolidega korraldama ühiseid avalikke loenguid ja seminare, et jagada teadmisi laiema avalikkuse ja äriringkondadega ning edendada tehnoloogilist teadlikkust. 

Indrek Tulp PhD, MBA
Rakendusuuringute divisjoni juht | Juhatuse liige
+372 5625 7257
indrek.tulp@metrosert.ee

  Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.