Rakendusuuringute keskus

Rakendusuuringute keskuse eesmärk on toetada Eesti ettevõtteid teadmusmahukates toodete ja teenuste arenduses.

Aitame turule tuua uuenduslikke ideid ja jõuda läbi murranguliste toodete ja teenuste rahvusvahelistele turgudele.

RUK_1

Ettevõttele

Kuidas saab ettevõte rakendusuuringute keskusega (RUKiga) koostööd teha?

Teadusmahukas tootearendus:

 • Ettevõte saab kasutada RUKi laboratooriume, seadmeid ja eksperdi ressursse oma teadus- ja arendusprojektide läbiviimiseks;
 • Viia läbi teadusmahukat tootearendust, saavutades kiirema ja efektiivsema tulemuse.

Ekspertnõustamine ja konsultatsioonid: 

 • Ettevõte saab konsulteerida RUKi ekspertidega, saades nõuandeid ja teadmisi erinevates valdkondades, sealhulgas tehnoloogia, innovatsiooni ja ärimudelite kohta.
 • RUKi eksperdid saavad aidata ettevõtetel lahendada tehnoloogilisi väljakutseid ning pakkuda strateegilist nõustamist.

Ühisprojektid ja konsortsiumid: 

 • Ettevõte saab osaleda RUKi juhitud ühisprojektides ja konsortsiumides, kus kombineeritakse erinevate organisatsioonide ressursse ja teadmisi. See võimaldab ettevõtetel teha koostööd teiste ettevõtete, ülikoolide ja teadusasutustega, et lahendada suuremahulisi probleeme.

Tehnoloogia arendamine ja testimine: 

 • RUK pakub ettevõtetele võimalust testida ja arendada uusi tehnoloogiaid.
 • Ettevõte saab RUKi abil hinnata tehnoloogilise lahenduse elujõulisust ja skaleeritavust.

Millist lisandväärtust RUK ettevõtetele pakub?  

 • RUK on ettevõtetele väärtuslik partner, aidates saavutada globaalset konkurentsieelist, arendada uuenduslikke tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid ning laiendada ettevõtte ekspordi ja intellektuaalomandi mahtu.
 • RUKi roll on võimaldada ettevõtetel teostada teadusmahukat tootearendust, mis on suunatud konkreetsetele tehnoloogilistele väljakutsetele. Selleks pakub RUK ettevõtetele vajalikku teadus- ja eksperimentaalarenduse taristut, ekspertteadmisi ja ligipääsu rahvusvahelistele võrgustikele ning rahastusmeetmetele. RUKi laboratooriumid, seadmed ja infrastruktuur on ettevõtetele kättesaadavad, võimaldades neil teostada vajalikke uuringuid ja eksperimente. RUKi eesmärgiks on vähendada ettevõtete kulutusi teadus- ja arendustegevusele ning muuta protsess efektiivsemaks.
 • RUK loob võimalusi rahvusvaheliseks koostööks, luues võimalusi, kus saab jagada teadmisi, kogemusi ja parimaid tavasid. Ettevõtted saavad kasu üksteise teadmistest ja koostööst, mis soodustab innovatsiooni. Läbi selle on RUKil laialdased teadmised toetamaks ettevõtteid uute ärimudelite loomisel ja väljatöötamisel. Lisaks on võimalik RUKi kaudu suurendada oma atraktiivsust investeeringute suhtes.
 • Seega RUK pakub ressursse, teadmisi ja koostöövõimalusi. RUKi kaudu saavad ettevõtted kiirendada oma teaduspõhist tootearendust, vähendada riske ning suurendada oma võimet kohaneda ja kasvada kiiresti muutuvas tehnoloogilises keskkonnas.

  Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.