Rakendusuuringute keskus

Rakendusuuringute keskuse eesmärk on toetada Eesti ettevõtteid teadmusmahukates toodete ja teenuste arenduses.

Aitame turule tuua uuenduslikke ideid ja jõuda läbi murranguliste toodete ja teenuste rahvusvahelistele turgudele.

RUK_1

Terviseandmed

Valdkonna eesmärk

Eesti on teinud märkimisväärseid edusamme oma tervishoiusüsteemi digitaliseerimisel, luues hulgaliselt väärtuslikke andmeid, millel on suur potentsiaal andmepõhiste ja isikupärastatud lähenemisviiside loomiseks tervishoius ja haiguste ennetamisel – mitte ainult kliiniku patsientidel, vaid ka kogu elanikkonna jaoks tervislikumate eluviiside saavutamise kaudu. Meie missiooniks on aidata akadeemilistel ringkondadel ja eratervishoiusektoril nende andmete kasutamisega seotud väljakutsetega toime tulla, kaitstes samal ajal üksikisikute privaatsust.

Millise profiiliga, millisest sektorist ettevõtteid otsime?

Meie teenustest saavad kasu väga paljud tervishoiuvaldkonnas tegutsejad – alates ravimifirmadest, kes otsivad toodetele uudseid turge või soovivad Eestis katsetada, kuni tervishoiutehnoloogiaid ja -teenuseid arendavate ettevõteteni. Samuti soovime end rahvusvahelises kontekstis teadusuuringute tehnoloogiapartneritena kehtestada, näiteks Euroopa Ühenduse uuendusliku tervisealgatuse raames.

Kuidas aitab RUK kaasa ettevõtte innovatsioonile?

Pakume eriteadmisi digitaalsete tervishoiusüsteemide vallas ja alandame ettevõtete künnist juurdepääsuks paljudele tervisega seotud analüüsiteenustele. See hõlbustab tootearendust ja loob uudseid võimalusi teenusteks, mis ühendavad üksikisikuid tervishoiusektori erinevate osapooltega. 

Millised on uued lahendused selles sektoris ja kuidas saab RUK nende arengusse kaasa aidata?

Personaliseeritud tervishoiulahendused nõuavad meditsiiniliste ja elustiili tegurite kombineerimist. Geneetilised ja muud molekulaarsed andmed muutuvad üha olulisemaks. Selliste süsteemide kavandamine nõuab üksikasjalikke andmeid populatsiooni skaalal ja täiustatud statistilist modelleerimist, et tabada nendevahelisi keerulisi seoseid. Nimetatud väljakutsetega toimetulemiseks loome peamiste tervishoiuandmete ja teenusepakkujatega partnerlusvõrgustiku, mis ühendab terviseandmete teisese kasutamise maastikku Eestis, ning arendame analüütiliste väljakutsetega toimetulemiseks masinõppe ja tehisintellekti lähenemisviise.

Millist kasu saavad ettevõtted koostööst RUKi valdkonnaga? / Miks peaksite meiega koostööd tegema?

Varustame oma partnereid analüütiliste ja valdkonnapõhiste uurimisteadmistega, mida saab kasutada kommunikatsiooni, strateegia ja otsuste tegemisel või toodete ja teenuste arendamisel. Meie teadmised ja kogemused uuringute kavandamisel, täiustatud statistilise analüüsi ja rahvastikutaseme tervise ja muude rikkalike andmekogude vallas Eestis ja välismaal, samuti terviseandmete kasutamise regulatiivsel maastikul navigeerimisel tagavad töö kvaliteedi ja võimaldavad meie klientidel säästa mitte ainult aega ja ressursse, aga ka kasutada teaduse/teaduse ja tehnoloogia kogu jõudu enda kasuks.

Milliseid teenuseid RUK selles valdkonnaspakub? / Milliseid tehnoloogiaid me kasutame?

Pakume laia valikut kliendi vajadustele kohandatud analüütilisi teenuseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, randomiseeritud kontrollkatsete teostatavuse ja võimsuse uuringuid, kaasuvate haiguste ja ravimite väljakirjutamise mudelite analüüse ning suuremahulist masinõpet ja muid täiustatud meetode, analüütilisi lahendusi erinevate registrite ja terviseandmete pakkujate geneetiliste, elustiili ja kliiniliste andmete kombineerimiseks. Pakume ka infoteenuseid, nagu üksikasjalikud tervisetrendid Eestis, ning terviseökonoomika teenuseid, mis arvestavad haigestumust ja kaasuvaid haigusi kogu elu jooksul. Viimase, kuid mitte vähemtähtsana, aitame liikuda isikuandmete kasutamise regulatiivsel ja eetilisel maastikul, sealhulgas eetiliste kinnituste hankimisel. 

Kuidas toetab RUK ettevõtete koostööd selle sektori võtmeisikute/asutustega?

Meie laiaulatuslik teadlaste võrgustik (rahvastiku tervisest arvutiteaduseni ja kõik muu sinna vahele jääv) Eestis ja välismaal võimaldab meil viia tipptehnoloogia ja teadmised vastavusse klientide spetsiifiliste vajadustega. Meie tihedad suhted haiglate ja teiste terviseandmete sektori asutustega muudavad meid ideaalselt sobivateks leidmaks koostöö- ja partnerlussuhteid, mis toovad kasu ettevõtetele ja tugevdavad Eesti tervisetööstust.

Millised on võimalikud koostööprojektid ja algatused? / Juhtumiuuringud?

Meie pakutavad teenused algavad põhinõustamisest ja analüütikast (nt ülevaade saadaolevatest andmetest ja/või analüüsivahenditest) kuni erineva ulatusega uurimisprojektide läbiviimiseni, alates väikestest projektidest kuni suurte konsortsiumiprojektideni.
Samuti on meil hea meel arutada partnerluste loomist ja konsortsiumide kokkupanemist ühistoetuste taotlemiseks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. 

Kuidas toetab RUK ettevõtete koostööd selle sektori võtmeisikute/asutustega?

Meie laiaulatuslik teadlaste võrgustik (rahvastiku tervisest arvutiteaduseni ja kõige muu sinna vahele jääv) Eestis ja välismaal võimaldab meil viia tipptehnoloogia ja teadmised vastavusse klientide spetsiifiliste vajadustega. Meie tihedad suhted haiglate ja teiste terviseandmete sektori asutustega muudavad meid ideaalselt sobivateks koostöö- ja partnerlussuhete leidmiseks, mis toovad kasu ettevõtetele ja tugevdavad Eesti tervisetööstust.

Millised on võimalikud koostööprojektid ja algatused? / Juhtumiuuringud? 

Meie pakutavad teenused algavad põhinõustamisest ja analüütikast (nt ülevaade saadaolevatest andmetest ja/või analüüsivahenditest) kuni erineva ulatusega uurimisprojektide läbiviimiseni, alates väikestest projektidest kuni suurte konsortsiumiprojektideni.

Samuti arutame meeleldi partnerluste loomist ja konsortsiumide kokkupanemist ühistoetuste taotlemiseks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. 

 

 

Anders Eriksson PhD, LicEng, MSc
Juhtivteadlane
+372 5389 3407
anders.eriksson@metrosert.ee

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.