Rakendusuuringud

Rakendusuuringute divisjoni eesmärk on toetada Eesti ettevõtteid teadmusmahukates toodete ja teenuste arenduses.

Aitame turule tuua uuenduslikke ideid ja jõuda läbi murranguliste toodete ja teenuste rahvusvahelistele turgudele.

RUK_1

Biorafineerimine

Selleks, et toita inimkonda on 30% maismaast kasutuses põllumajanduse poolt. 23% taimekultuuridest annab rohkem kui 80% meie kaloritarbimisest ja rohkem kui 60% meie ülemaailmsest valgutarbimisest. 77% loomakasvatusest annab ainult 37% meie ülemaailmsest valgutarbimisest ja ainult 18% meie kaloritarbimisest (liha/piimatoodete kaudu). Samas on loomakasvatus kõige suurem CO2 emiteerija. 1/3 inimkonnast elab mitteelamisväärsetes tingimustes, ehk siis ca 2,5 miljardi inimese jaoks on toidu tootmine väga keeruline. Kui me lisame sellele veel asjaolu, et viljaka põllumajandusmaa pind globaalselt pidevalt väheneb (peamiselt erosioon, kuid ka maaotstarbe muutmine) aga inimkonna juurdekasv on hüppeline, siis peame vastama küsimusele – kuidas suudame inimkonna ära toita. Samuti on toimumas rohepööre, mille üheks eesmärgiks on fossiilsete maavarade kasutamise ja saastatuse (peamiselt plastisaaste) oluline vähendamine.  Vajame uusi, loodussõbralikke materjale.  

RUKi biorafineerimise arenduskeskus on Skandinaavias ja Baltikumis üks moodsamaid tööstusliku skaleerimise ja materjaliarenduse platvorm, mis sisaldab endas fermentatsiooni võimekust ning sellele järgnevat down-stream võimekust. Meie seadmetega on võimalik toota ka väiksemaid toote partiisid, omame food-grade taset. Koostöös oma partneritega oleme suutelised pakkuma ettevõtetele rakendusuuringuid, mis sisaldavad nii laboratoorse kui tööstusliku prototüübi loomist ja katsetamist.  

Peamised tehnoloogilised suunad on:   

 • Juuretiste arendamine ja katsetootmine (batch ja fed batch) aeroobsel ja anaeroobsel kultiveerimisel  
 • Ensüümide ja valkude arendus ja katsetootmine  
 • Funktsionaalsete raku biomassi fraktsioonide arendamine ja katsetootmine (lipiidid, pärmiekstraktid jms)  
 • Bioplastide arendus 

Meie taristu:

 • 17 bioreaktorit (50l kuni 5000l)  
 • Separatsiooniseadmed (düüs/plaat, dekanter)  
 • Filtratsiooniseadmed (UF, mF, plaat, raam)  
 • Kontsentratsiooniseadmed (RVF, langev kile vaakum) 
 • Kuivatid (lüofilisaator, ekstruuder, pihustus, keevkiht)  
 • Kompaunder   

Meie teenused:

 • Meie teenuseks on konkreetse ettevõtja konkreetne rakendusuuring või eksperimentaalarendus (tööstuslik skaleerimine). Projekti raames viime läbi arendustegevust nii laboratoorses kui pooltööstuslikus skaalas. Projekti käigus saame ettevõtjat nõustada projektiplaani koostamises, partnerite leidmises, ärimudeli analüüsis, kaasrahastuse leidmises, intellektuaalomandi nõustamises.  
 • Pakume oma võrgustiku ettevõtjatele võimalust olla kursis uuenduste ja võimalustega biotehnoloogia sektoris.  
 • Kaasame ettevõtjaid rahvusvahelistesse arenduskonsortsiumitesse selleks, et meie ettevõtted saaksid kergemini siseneda globaalsetesse värtusahelatesse.
 • Võimaldame oma seadmetega väikepartiide tootmist food-grade skaalal.

Kelle jaoks me oleme: 

Otsime teadmusmahuka arendustegevuse või selle potentsiaaliga ettevõtteid nii Eestis kui väljaspool, kelle eesmärgiks on välja töötada globaalses maastaabis uudseid tooteid, teenuseid või tehnoloogiaid ning tõsta ettevõtte väärtust läbi intellektuaalomandi kasvu.

Kaupo Reede MSc (Eng), MSc (Econ)
Biorafineerimise valdkonna juht
+372 5330 4076
kaupo.reede@metrosert.ee

  Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.