Rakendusuuringute keskus

Rakendusuuringute divisjoni eesmärk on toetada Eesti ettevõtteid teadmusmahukates toodete ja teenuste arenduses.

Aitame turule tuua uuenduslikke ideid ja jõuda läbi murranguliste toodete ja teenuste rahvusvahelistele turgudele.

RUK_1

Droonitehnoloogiad

Rakendusuuringute keskuse droonitehnoloogiate valdkonna eesmärk on toetada mehitamata sõidukite arengut Eestis.
Läbi tehnoloogilise võimenduse toetame ettevõtete kasvu ja kogu riigi majandust.

Arenduskeskuse tegevuste planeerimisel pöörame tähelepanu mehitamata lennunduse eeldustele:

 • Teadliku nõudluse defineerimine ja turu hindamine vajalike võimekuste, tehnoloogiate ning teenuste lõikes.
 • Mehitamata sõidukite arendamine väärtusahelat toetava infrastruktuuriga.
 • Tehnoloogia valdkondade ning kompetentside arendamine prioriteetsetel teadus- ja arendussuundadel.
 • Ettevõtete edendamine, konkurentsieeliste loomine rahvusvahelisel turul tugevate toodete ja teenustega.

Meie poolt toetavate teadusarendus suundade aluseks on eelkõige mehitamata sõidukite sektori vajadused, turunõudlus ja tehnoloogiline võidujooks. Pakume oma klientidele ja partneritele teenuseid:

 • Konsultatsioonid, võimearendusprogrammid.
 • Testimiskeskuse teenused, k.a. simulatsioonid.
 • Arendustegevus, prioriteetsed tehnoloogiad.
 • Innovatsiooni toetamine ja toote industrialiseerimine.
 • Sertifitseerimise toetus.
 • Rahvusvahelised partnerlussuhted.

Mehitamata sõidukite peamised tehnoloogilised suunad ja plaanitavad teadusarenduse tegevused:

 • Sensorid, AI, ML. Andmekeskuste lahendused erinevatelt platvormidelt info turvaliseks talletamiseks ja töötluseks.
 • Turvaline side, komplekssed sidelahendused, navigatsiooni lahendused.
 • Mehitamata sõiduvahendite vastased meetmed.
 • Platvormi arendus, uued energiakandjad, efektiivsemad mootorid.
 • Industrialiseerimine – toote ettevalmistamine suurte koguste kvaliteetseks tootmiseks.

Rakendusuuringute droonikeskuse teine oluline suund on tulevikus toetada meie kliente labori teenustega:

 • Simulatsioon.
 • Keskkonna testid.
 • Alamkomponentide testid.
 • Juhtsüsteemide arendus ja testimine, testsüsteemi arendus, navigeerimise test.
 • Testimine nõuetele: Radio Equipment Directive (RED), Electromagnetic Compatibility Directive (EMC), Machinery Directive, Product Safety Directive.
 • Toote testimine ja hinnang enne turule viimist. Teostame toodete sertifitseerimise nõustamist.

Rainer Kivimäe
Droonitehnoloogiate valdkonnajuht
+372 5335 8884
rainer.kivimae@metrosert.ee

  Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.