Rakendusuuringute keskus

Rakendusuuringute keskuse eesmärk on toetada Eesti ettevõtteid teadmusmahukates toodete ja teenuste arenduses.

Aitame turule tuua uuenduslikke ideid ja jõuda läbi murranguliste toodete ja teenuste rahvusvahelistele turgudele.

RUK_1

Tule tööle

RUKis me pürgime avatud töökultuuri poole, toetudes koostööle, uudsetele lahendustele ja  tehnoloogiatele ning vastutusele. Pakume võimalust olla osa põnevast teekonnast, mis kujundab Eesti majandusmaastiku tulevikku.  

RUKis me väärtustame professionaalset arengut, mitmekesiseid karjäärivõimalusi ja rahvusvahelist koostööd.   

Selleks toetame töö ja isikliku elu tasakaalu, pakkudes paindlikku tööaega ja muid lahendusi. Lisaks pakume atraktiivset töötasu ja hüvitisi, mis väärtustavad meie talentide panust. Meile on oluline, et terves kehas oleks terve vaim, seetõttu pakume terviseedendusprogramme, hüvitisi spordiklubidele ja muud, et tagada töötajate tervise heaolu. Meie inimesed puhkavad 35 päeva aastas.  

RUKi väärtused ja eetilised põhimõtted loovad RUKis tervikliku ja vastutustundliku keskkonna, kus igapäevased otsused peegeldavad meie nõuet kvaliteedile, jätkusuutlikkusele ja sotsiaalsele vastutusele.   

RUKi juhtimisstiil on dünaamiline ja toetav. Me juhime mitte ainult projekte, vaid ka inimesi, julgustades loovust, vastutustundlikkust ja tõhusat meeskonnatööd. Siin on Sinu võimalus olla osa juhtimiskultuurist, mis väärtustab iga meeskonnaliikme panust.  

RUKis hindame avatud suhtlust, kus innovaatilised ideed on esikohal ning kus iga meeskonnaliige tunneb, et tema hääl on oluline.   

RUKi töökeskkond on loodud toetama nii füüsilist kui virtuaalset koostööd. Pakume töökeskkonda, mis soodustab loomingulisust, uuendusi ja paindlikkust. Töö iseloomust olenevalt pole oluline, kust sa töötad, vaid see, millist väärtust sa enda tööga oskad luua.  

RUKi töökultuur pole suunatud pelgalt tugevale saavutusvajadusele, vaid ka tulemuste saavutamise viisile. Kui hindad innovatsiooni, tulemuslikkust ja pikaajalist jätkusuutlikkust, oled just õiges kohas.   

RUKi kollektiivne identiteet on ehitatud ühise missiooni ja eesmärgi ümber. Siin tunned end osana suuremast tervikust, kuhu panustades aitad kaasa muutustele ühiskonnas.   

Mitmekesisus ja kaasatus on meie tugevuseks. RUK väärtustab mitmekesist meeskonda, mõtteviisi ja oskusi.
Ole osa Eesti tehnoloogilise innovatsiooni loomisest, kus Sinu panus on oluline!  

Miks valida RUK?   

RUK keskendub praktilistele väljakutsetele, mis on olulised ettevõtlussektorile. Siin on võimalus oma teadmisi ja oskusi rakendada, luues lahendusi, millel on mõõdetav mõju. Oleme pühendunud erinevate valdkondade ekspertide kaasamisele, luues dünaamilise keskkonna interdistsiplinaarseks koostööks. Teadmised saavad täiendust ja laiendust koostöös spetsialistidega erinevatest valdkondadest.  

Lisaks pakub RUK juurdepääsu tipptasemel laboritele, seadmetele ja muudele ressurssidele, võimaldades oma uurimistööd läbi viia uuenduslikus ja hästi varustatud keskkonnas, avades uusi rahastamisvõimalusi projektidele ja uurimistööle, ning võimaldades samal ajal võrgustuda maailma tippspetsialistidega. 

Tähtsaim on, et RUKi ekspertide kaasumine projektidesse ja uurimistöösse aitab kaasa ühiskondlikule arengule, luues uusi töökohti, toetades ettevõtlust ning panustades majanduskasvu. Lõpuks on võimalik oma ideed teostuseni viia. 

Kuidas on korraldatud RUKi tööaeg?

Rakendusuuringutega tegelemine nõuab paindlikku lähenemist tööajale ja -kohale. Meie nõudmiseks on kvaliteetne ja õigeaegne töö, kuid selleni jõudmise moodused jätame iga tiimi otsustada. Peame oluliseks, et meie eksperdid arendavad ennast pidevalt omas valdkonnas, see-tõttu on oluline, et meie inimestel jääks aega erialase kirjanduse lugemiseks. Meie töökohtadeks võib olla laboratoorium, kontor, raamatukogu või kodukontor – vastavalt vajadusele. Samuti saame aru, et katsete läbiviimine ei sõltu kellaajast vaid tehnoloogilisest protsessist, mis tähendab, et töötaja saab oma vajalikku panustatud aega jagada nii, et tagatud on tulemused õigel ajal, õiges kvaliteedis ja õiges kohas. 

Rohkem infot avatud tööpakkumiste kohta leiad siit

Ei leidnud endale sobivat positsiooni, kuid oled huvitatud meil töötamisest?
Saada meile oma soov ja CV rakendusuuringud@metrosert.ee 

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.