Proovikoda

Väärismetallide analüüs ja proovi tõendamine ning ehete ja vääriskivide ekspertiis on Eesti Proovikoja unikaalne kompetents!


Väärismetalltoote standardproovi kontrollimine

Eesti Vabariigi ja AS-i Metrosert vahel on sõlmitud teenuse kontsessiooni andmise leping väärismetalli proovi standardproovile vastavuse tõendamise teenuse osutamiseks. 

Toote standardproovi vastavuse kontrollimisel on mittepurustavate meetoditena kasutusel kombineerituna proovi määramine proovikivil ja röntgen-fluorestsents (RFS) analüüsiga. 

Toodete ohtlike metallide (Ni, Cd, Pb) kohta REACH-määruse nõuetele vastavus 

Toodete standardproovile vastavuse kontrollimise käigus 

  • Kontrollitakse toodetel nikkelpinnakatte olemasolu. Nikli olemasolu toote kattes määratakse RFS-analüüsi käigus. Nikliga pinnatud väärismetalltoodete käitlemine on keelatud ja sellist toodet ei kontrollmärgistata. 
  • Toote sulamist avastatud kaadmiumi ja plii korral tooted kontrollmärgistatakse, kuid klienti teavitatakse leiust. 

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.