Proovikoda

Väärismetallide analüüs ja proovi tõendamine ning ehete ja vääriskivide ekspertiis on Eesti Proovikoja unikaalne kompetents!


Väärismetalltoote märgised

Väärismetalltoode on märgistatud nõuetekohaselt, kui sellele on kantud valmistaja või sissevedaja nimemärgis ja proovimärgis või ühitatud nime- ja proovimärgis. Nõuded kehtestab väärismetalltoodete seadus.  

  • Nimemärgis näitab, milline valmistaja või sissevedaja on vastutav väärismetalltoote nõuetele vastavuse eest. Nimemärgis on Eestis kohustuslik märgis. Valmistaja (juveliir või tootmisettevõte) ja maaletooja peab kandma oma nimemärgise igale valmistatud või maale toodud väärismetalltootele.  

Nimemärgiseks võib olla täht, täheühend või märk, mis on selgesti eristatav teistest nimemärgistest ning mis on kantud nimemärgiste riiklikku registrisse 

  • Proovimärgis näitab, millisele standardproovile väärismetalltoote sulam vastab. 
  • Kontrollmärgis on Eesti proovijärelevalve märk. Kontrollmärgisega tõendatakse, et väärismetalltoote valmistamiseks kasutatud väärismetalli proov on laboratoorsel meetodil kontrollitud ja vastab standardproovile.  

Eesti kontrollmärgist “lõvi” kannab tootele ainult Metroserdi katselabor Eesti Proovikoda – riigi volitatud proovi tõendaja.  

  • Aastamärgis näitab toote valmistamise aastat. Eestis on alates 1993. aastast aastamärgiseks püstkirjas eesti tähestiku suur täht. Kehtiva õigusakti järgi on aastamärgised kehtestatud aastani 2016, nende vähese kasutuse tõttu ei ole aastamärgiseid järgnevatele aastatele kehtestatud.  

 

 

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.