Proovikoda

Väärismetallide analüüs ja proovi tõendamine ning ehete ja vääriskivide ekspertiis on Eesti Proovikoja unikaalne kompetents!


Analüüsid

Katselabor Eesti Proovikoda on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastav katselabor väärismetallide analüüside valdkonnas. 

Väärismetallide sulami analüüs mittepurustava meetodiga: 

Kasutusel on meetod röntgen-fluorestsents analüüs (RFS-analüüs) – väärismetallide sulamite kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs. 

Väärismetallide sulamite analüüs purustavate meetoditega: 

Hõbedasulameid analüüsitakse standardi EVS-EN ISO 11427:2016 “Determination of silver in silver jewellery alloys – Volumetric (potentiometric) method using potassium bromide” nõuete kohaselt või ISO 13756 “Determination of silver in silver alloys – Volumetric (potentiometric) method using sodium chloride or potassium chloride” nõuete kohaselt. 

Kullasulameid analüüsitakse standardi EVS-EN ISO 11426:2021 “Determination of gold – Cupellation method (fire assay)” nõuete kohaselt. 

Muud analüüsid 

Nikli eraldumisele teostatakse kvalitatiivne analüüs.
Elemendid Au, Pd, Pt, Rh, Ir, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn, Al, Sb, Sn, Bi, Pb, Cd, Re, W, Mo, Ta määratakse aatomi-absorbtsiooni analüüsi (AAS-analüüs) käigus. 

Protokoll 

Teostatud analüüsi kohta vormistatakse katseprotokoll, analüüsi tulemuste esitamisel näidatakse ära meetodi mõõtemääramatus. Võimalik on tõlge inglise keelde. 

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.