Proovikoda

Väärismetallide analüüs ja proovi tõendamine ning ehete ja vääriskivide ekspertiis on Eesti Proovikoja unikaalne kompetents!


Nimemärgise registreerimine

Kõik nimemärgised kantakse riiklikku registrisse. Registris säilitakse iga nimemärgise andmed ja märgise võrdlusjäljendid. Nimemärgiste riikliku registri volitatud töötleja on Metroserdi katselabor Eesti Proovikoda.
Registri andmed on aadressil www.proovikoda.ee/register.

Registrile esitavad andmed: 

  • Väärismetalltoodete valmistajad 
  • Väärismetalltoodete sissevedajad 

Esmane registreerimine: 

Registreerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: 

Sissevedaja täiendava nimemärgise registreerimine: 

Sissevedaja võib registreerida väärismetalltoodete valmistaja nimemärgise (viimase nõusolekul). Selleks tuleb esitada: 

  • Täiendava nimemärgise registreerimise avaldus
  • Väärismetalltoodete valmistaja nimemärgise kujutis mõõtkavas 20:1 
  • Dokument, mis tõendab, et sisseveetavate väärismetalltoodete valmistaja on nõus oma nimemärgise registrisse kandmisega 
  • Nimemärgise näidisjäljend 
  • Maksekorralduse koopia riigilõivu tasumise kohta 

Registreerimise pikendamine

Üks kord kalendriaastas, kuid mitte hiljem kui 31. märtsil kontrollitakse registri andmeid ja täiendatakse registri esemelist kogu iga kasutusel oleva nimemärgise uue võrdlusjäljendiga. Registreerimise pikendamine on tasuta. 

Registreerimise pikendamiseks tuleb esitada: 

Dokumendid esitatakse registrile kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt digiallkirjaga. Esitatud nimemärgise kavand peab olema selgesti eristatav teistest registrisse kantud nimemärgistest. Selleks tuleb nimemärgise eskiis kooskõlastada Eesti Proovikoja volitatud töötajaga. 

Nimemärgise näidisjäljendid esitatakse registrile valgevasest metallplaadil mõõtmetega 25×50 mm, millele on graveeritud ettevõtja nimi ja kantud nimemärgis kas laseriga ja/või mehaaniliselt kolme erineva löögitugevusega: tugevalt, keskmiselt ja nõrgalt. Vajadusel pakub Proovikoda abi standardse jäljendiplaadi vormistamisel. 

Registreerimisest keeldumine, registrisse kantud andmete muutmine, registriandmete kustutamine ja registriandmete arhiveerimine on reguleeritud ”Nimemärgiste riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärusega”. 

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.