Sertifitseeritud ettevõtete nimekiri

Sertifitseerimine on vastavuse tõendamine standardi või muu normdokumendi nõuetele kolmanda sõltumatu osapoole poolt. Sertifitseerimise eesmärgiks on anda kolmanda sõltumatu osapoolena kinnitus, et kindlaksmääratud nõudeid täidetakse.

Sertification_1

Firma Akrediteerija Standard Kehtib kuni Staatus Tegevusala
Tallinna Linnatransport ASEAKISO 14001:201526.05.2027KehtivSõitjateveo teenuse osutamine ja ühissõidukite hooldus ning remontNäita
Synlab Eesti OÜISO 14001:201517.03.2027KehtivLaboratoorsete analüüside teostamine, proovide võtmine ja logistika korraldusNäita
Ecoprint AS-ISO 14001:201513.03.2027KehtivTrükiteenuse osutamineNäita
Ecoprint AS-ISO 9001:201513.03.2027KehtivTrükiteenuse osutamineNäita
Narva Soojusvõrk ASEAKISO 9001:201527.02.2027KehtivSoojuse jaotamine ja soojusenergia müük Näita
Tartu kohtutäitur Oksana KutšmeiEAKISO 9001:201514.02.2027KehtivKohtutäituri tegevusNäita
Koduhooldus OÜEAKISO 9001:201520.12.2026KehtivKinnisvara korrashoiuteenuste osutamineNäita
Koduhooldus OÜEAKISO 14001:201520.12.2026KehtivKinnisvara korrashoiuteenuste osutamineNäita
Väätsa Prügila ASISO 45001:201821.12.2024KehtivJäätmete kogumine, käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine; ohtlike jäätmete kogumineNäita
Maag horeca OÜEAKISO 22000:201829.04.2027KehtivKülmutatud,  jahutatud ja eritemperatuuri mittevajavate toidukaupade ladustamine. Toiduainete külmutamine.Näita
Security Software OÜ-ISO 9001:201525.09.2026TühistatudTerviklike küberturbe lahenduste ja teenuste teostamine nii era- kui avaliku sektori klientidele Näita
Panamir OÜEAKISO 22000:201817.08.2026KehtivKakaoubade käitlemine ja müük. Kakaoubadest toodete tootmine ja müük.Näita
Pihla Grupp OÜEAKISO 9001:201506.08.2026KehtivElamute ja mitteeluhoonete ehitusNäita
Pihla Grupp OÜEAKISO 14001:201506.08.2026KehtivElamute ja mitteeluhoonete ehitusNäita
Rahandusministeeriumi InfotehnoloogiakeskusEAKISO 9001:201509.05.2026KehtivInfo- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise ja haldamise teenusedNäita
Foodexpert OÜEAKISO 22000:201810.04.2026KehtivEritemperatuuri vajava ja eritemperatuuri mittevajava toidu vahendamineNäita
Via Express OÜEAKISO 9001:201515.12.2025KehtivTavatemperatuuril, jahutatud ja külmutatud toidukaupade ning teiste kaupade transport. Tavarežiimil pakendatud toidu ja teiste kaupade ning toidupakendi ladustamisteenused.Näita
Via Express OÜEAKISO 14001:201515.12.2025KehtivTavatemperatuuril, jahutatud ja külmutatud toidukaupade ning teiste kaupade transport. Tavarežiimil pakendatud toidu ja teiste kaupade ning toidupakendi ladustamisteenused.Näita
Verston OÜEAKISO 9001:201507.12.2026KehtivTaristu ehitus ja projektijuhtimine. Taristu korrashoid ja remont. Taristu ehitusmaterjalide tootmine ja paigaldus.Näita
Verston OÜEAKISO 14001:201507.12.2026KehtivTaristu ehitus ja projektijuhtimine. Taristu korrashoid ja remont. Taristu ehitusmaterjalide tootmine ja paigaldus.Näita
Verston OÜEAKISO 45001:201807.12.2026KehtivTaristu ehitus ja projektijuhtimine. Taristu korrashoid ja remont. Taristu ehitusmaterjalide tootmine ja paigaldus.Näita
Verston Holding OÜEAKISO 9001: 201507.12.2025KehtivTaristu ehituse ja projektijuhtimise, taristu korrashoiu ja remondi,  taristu ehitusmaterjalide tootmise ja paigalduse ärijuhtimine ja juhtimisnõustamine Näita
Verston Holding OÜISO 14001:201507.12.2025KehtivTaristu ehituse ja projektijuhtimise, taristu korrashoiu ja remondi,  taristu ehitusmaterjalide tootmise ja paigalduse ärijuhtimine ja juhtimisnõustamine Näita
Saare Kala Tootmine OÜEAKISO 22000:201811.12.2026KehtivKala töötlemine, kalatoodete valmistamine ja pakendamine.Näita
Stricto Project OÜEAKISO 9001: 201531.07.2025KehtivSildade, teede ja muude rajatiste arhitektuurne ja insenertehniline projekteerimine, uuringute ja eksperthinnangute koostamine ning ehitustegevuse juhtimineNäita
Tehnoplast ASEAKISO 22000:201830.04.2025KehtivPolüetüleenist toidupakendite tootmine Näita
Tehnoplast ASEAKISO 9001:201530.04.2025KehtivPolüetüleenist pakendite tootearendus, tootmine ja müük Näita
Landverk OÜEAKISO 9001:201526.04.2025KehtivEhituslik insenertehniline projekteerimine ja nõustamineNäita
Defrem OÜ-AQAP 211030.01.2025KehtivMootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük. Mootorsõidukite hooldus ja remont. Masinaehitus ja tööstusprojekteerimine ning ehitusliku insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.Näita
Welding Group OÜEAKISO 22000:201807.02.2025KehtivToiduga kokkupuutuvate pakendite ja pakkematerjalide tootmine ning müük toiduainetetööstustele ja teistele ettevõteteleNäita
Interlex OÜEAKEN ISO 17100:201509.07.2026KehtivKirjaliku tõlketeenuse osutamineNäita
Bitweb OÜ-ISO 9001:201522.11.2024KehtivTarkvara arendamineNäita
Defrem OÜEAKISO 9001:201525.11.2024KehtivMootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük. Mootorsõidukite hooldus ja remont. Masinaehitus ja tööstusprojekteerimine ning ehitusliku insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.Näita
Profiline ASEAKISO 9001:201515.11.2024KehtivÕmblustoodete kavandamine, tootmine ja müükNäita
ENGLO OÜEAKISO 9001:201518.11.2024KehtivMehaanika- ja elektroonikaseadmete alased uuringud, seadmete väljatöötamine, konstrueerimine, valmistamine ja hooldus.Näita
Ehitusagentuur OÜEAKISO 14001:201528.09.2026KehtivProjekteerimise juhtimine, ehitusjuhtimine, ehitise omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve ning ehitusalased konsultatsioonid.Näita
Ehitusagentuur OÜEAKISO 45001:201828.09.2026KehtivProjekteerimise juhtimine, ehitusjuhtimine, ehitise omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve ning ehitusalased konsultatsioonid.Näita
Interlex OÜ-EVS-ISO 18587:202109.09.2024KehtivMasintõlke toimetamineNäita
Ferroline Grupp OÜEAKISO 9001:201505.05.2027KehtivSiseriiklike ja rahvusvaheliste kaubavedude korraldamineNäita
G-Power OÜEAKISO 9001:201509.04.2027KehtivElektrigeneraatorseadmete müük, rent, remont ja hooldus. Mobiilsete tankimisseadmete ja valgustusmastide ning tööriistade müük.Näita
Enska ehitus OÜEAKISO 9001:201507.03.2027KehtivEhitusalane peatöövõtt, projektide juhtimine ja projekteerimise juhtimine.Näita
Enska ehitus OÜEAKISO 14001:201507.03.2027KehtivEhitusalane peatöövõtt, projektide juhtimine ja projekteerimise juhtimine.Näita
Orkos Estonia OÜEAKISO 9001:201515.03.2027KehtivSorteeritud materjali taaskasutusele võtmineNäita
Ehitusagentuur OÜEAKISO 9001:201528.09.2026KehtivProjekteerimise juhtimine, ehitusjuhtimine, ehitise omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve ning ehitusalased konsultatsioonid.Näita
Projektibüroo OÜEAKISO 14001:201530.06.2026KehtivArhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine. Projektijuhtimine, järelevalve ja ekspertiis.Näita
Projektibüroo OÜEAKISO 9001:201530.06.2026KehtivArhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine. Projektijuhtimine, järelevalve ja ekspertiis.Näita
Neuma Translations OÜEAKEN ISO 17100:201511.09.2025KehtivKirjalik tõlketeenusNäita
PatendiametEAKISO 9001:201520.10.2025KehtivTööstusomandiga seotud avalduste käsitlemine ning seonduvate registrite pidamine, nõustamine ja teavitamine.Näita
Bullet Express OÜEAKISO 9001:201515.09.2025KehtivLogistika- ja tarneahelateenusedNäita
Kaurits OÜEAKISO 9001:201530.05.2025TühistatudRajatiste ehitus ja ehitusplatside ettevalmistusNäita
Kaurits OÜEAKISO 14001:201530.05.2025TühistatudRajatiste ehitus ja ehitusplatside ettevalmistusNäita
Boomerang Packing Service OÜEAKISO 9001:201513.06.2025KehtivPakkimis- ja logistikateenusedNäita
Boomerang Packing Service OÜEAKISO 14001:201513.06.2025KehtivPakkimis- ja logistikateenusedNäita
Tritech OÜEAKISO 9001:201508.05.2025KehtivTööstusseadmete insener-tehniliste lahenduste projekteerimine. Masinatööstusseadmete ja -detailide tootmine.Näita
Tritech OÜEAKISO 14001:201508.05.2025KehtivTööstusseadmete insener-tehniliste lahenduste projekteerimine. Masinatööstusseadmete ja -detailide tootmine.Näita
Baltic Works OÜEAKISO 14001:201525.02.2025KehtivElektriisolatsioontoodete ja -tööde teostamineNäita
Reparo Ehitus OÜEAKISO 45001:201814.09.2024KehtivEhituse peatöövõttNäita
Maaelu Edendamise SihtasutusEAKISO 9001:201527.07.2026KehtivFinantsvahendite kättesaadavuse parandamine, maapiirkonna tervikliku elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamine Näita
Orkla Eesti AS Kalevi tehasEAKKinnispakk (e-märgis)04.02.2025KehtivKondiitritoodete pakendamine vahemikus 15 g kuni 3 kg: Kommid 50 g - 3 kg; Kommid karbis 30 g - 700 g; Šokolaadid 15 g - 300 g; Batoonid 25 g - 40 gNäita
Paljassaare Kalatööstus ASEAKKinnispakk (e-märgis)15.04.2025KehtivKala, köögiviljade, kala- ja köögiviljatoodete pakendamine vahemikus 150 g kuni 5 kgNäita
Salvest ASEAKKinnispakk (e-märgis)05.10.2026KehtivToidukonservide pakendamine: 90 g – 1100 g ja 190 ml – 500 mlNäita
Santa Maria ASEAKKinnispakk (e-märgis)29.10.2026KehtivMaitseainete pakendamine Purepakki: Kaneelipulgad 300g, Loorber 45g, Muskaatpähkel 555g, Tähtaniis 160gNäita
Valio Eesti AS, Võru JuustutööstusEAKKinnispakk (e-märgis)09.11.2026KehtivJuustu pakendamine vahemikus 20 g kuni 4 kgNäita
Henkel Balti Operations OÜEAKKinnispakk (e-märgis)16.06.2025KehtivEhituskeemia toodete pakendamine vahemikus 300 ml kuni 870 mlNäita
Intertranslations S.A.EAKEN ISO 17100:201523.09.2024KehtivKirjalik tõlketeenus ja lokaliseerimineNäita
ABC Motors ASEAKISO 9001:201518.11.2024KehtivMootorsõidukite müük, hooldus ja remontNäita
Ako Eesti OÜEAKISO 14001:201502.04.2025KehtivHaldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuste korraldamineNäita
Ako Eesti OÜEAKISO 9001:201502.04.2025KehtivHaldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuste korraldamineNäita
A.L.A.R.A. ASEAKISO 14001:201521.11.2026Kehtiv1) Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja dekomissioneerimine; 2) Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmine nende käitlemiseks ja ladustamiseks Paldiski vaheladustuspaigas; 3) radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine; 4) teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saaste mõõtmise ning radioaktiivse saaste desaktiveerimise valdkondades.Näita
A.L.A.R.A. ASEAKISO 9001:201521.11.2026Kehtiv1) Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja dekomissioneerimine; 2) Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmine nende käitlemiseks ja ladustamiseks Paldiski vaheladustuspaigas; 3) radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine; 4) teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saaste mõõtmise ning radioaktiivse saaste desaktiveerimise valdkondades.Näita
Arco Color ASEAKISO 9001:201528.12.2025KehtivMetalldetailide pulbervärvimineNäita
Avestark OÜEAKISO 9001:201505.09.2025KehtivSõidukite ümberehitamineNäita
Avestark OÜEAKISO 14001:201505.09.2025KehtivSõidukite ümberehitamineNäita
Avolux OÜEAKISO 9001:201505.02.2027KehtivMetalltoodete tootmine ja pulbervärvimineNäita
Baltic Works OÜEAKISO 9001:201525.02.2025KehtivElektriisolatsioontoodete ja -tööde teostamineNäita
Dagöplast ASEAKISO 9001:201522.08.2025KehtivPolüetüleenist kiletoodete, kaablikaitselintide ja biolagunevast materjalist toodete tootmine; plastjäätmete ümbertöötlemineNäita
Dagöplast ASEAKISO 22000:201822.08.2025KehtivToiduga kokkupuuteks ette nähtud polüetüleenist ja sertifitseeritud  biolagunevast  materjalist  kiletoodete  ja -kottide tootmineNäita
Dagöplast ASEAKISO 14001:201522.08.2025KehtivPolüetüleenist kiletoodete, kaablikaitselintide ja biolagunevast materjalist toodete tootmine; plastjäätmete ümbertöötlemineNäita
Datagate OÜEAKISO 9001:201517.12.2026KehtivArvutitehnika tootmine ja müük; serveri ja arvutivõrgu lahenduste loomine; digiklassi projektide loomine ja müük; hooldus- ja haldusteenused IT vadlkonnasNäita
Dzidra OÜEAKISO 9001:201511.05.2026KehtivProjektijuhtimine metallkonstruktsioonide, masinate ja mehhanismide tootmisel.Näita
Eesti Raudtee ASEAKISO 14001:201515.11.2024KehtivRaudteetaristu majandamine, raudteeliikluse korraldamine, liiklusohutuse tagamineNäita
Eesti Raudtee ASEAKISO 9001:201515.11.2024KehtivRaudteetaristu majandamine, raudteeliikluse korraldamine, liiklusohutuse tagamineNäita
Elektritsentrum ASEAKISO 45001:201804.04.2027KehtivKõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindusNäita
Elektritsentrum ASEAKISO 14001:201504.04.2027KehtivKõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindusNäita
Elektritsentrum ASEAKISO 9001:201504.04.2027KehtivKõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindus.Näita
Eltech Service OÜ-ISO 45001:201801.09.2025KehtivMadal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük.Näita
Eltech Service OÜEAKISO 14001:201501.09.2025KehtivMadal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük.Näita
Eltech Service OÜEAKISO 9001:201501.09.2025KehtivMadal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük.Näita
Enefit Green AS Iru ElektrijaamEAKEMAS 1221:200908.09.2024KehtivElektri ja soojuse koostootmineNäita
Energiatehnika OÜEAKISO 9001:201520.06.2025KehtivElektrotehniliste toodete ost, müük ja projekteerimineNäita
ESRO ASEAKISO 14001:201509.12.2026KehtivSoojusenergia tootmine, jaotamine ja müümine. Elektrienergia jaotamine ja müümine. Ehitusprojektide juhtimine. Tehnosüsteemide hooldamineNäita
ESRO ASEAKISO 9001:201509.12.2026KehtivSoojusenergia tootmine, jaotamine ja müümine. Elektrienergia jaotamine ja müümine. Ehitusprojektide juhtimine. Tehnosüsteemide hooldamineNäita
Est-Doma OÜEAKISO 9001:201503.05.2027KehtivMõõteriistade, laboriseadmete ja tehnoloogiliste seadmete müük, hooldus ja remontNäita
Esvika Elekter ASEAKISO 14001:201513.12.2024KehtivElektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüükNäita
Esvika Elekter ASEAKISO 9001:201503.12.2024KehtivElektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüükNäita
Esvika Elekter ASEAKISO 45001:201803.12.2024KehtivElektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüükNäita
Evikon MCI OÜEAKISO 9001:201501.01.2027KehtivMõõtevahendite arendus, tootmine ja müükNäita
Fiberbar Composites OÜEAKISO 14001:201525.02.2027KehtivKlaaskiudplastprofiilide tootearendus ja tootmine tõmbemeetodilNäita
Fiberbar Composites OÜEAKISO 9001:201516.02.2027KehtivKlaaskiudplastprofiilide tootearendus ja tootmine tõmbemeetodilNäita
Glamlac OÜEAKKinnispakk (e-märgis)22.10.2024KehtivKosmeetikatoodete pakendamine nimikogustel 5 ml kuni 15 ml ja 100 ml kuni 500 ml; 1000 mlNäita
Glamlac OÜEAKISO 9001:201522.10.2024KehtivKosmeetikatoodete tootearendus, tootmine ja müükNäita
Grader Service OÜEAKISO 9001:201526.11.2024KehtivKuluvterade kavandamine ja valmistamine ehitus-, teede- ja põllumajandusmasinatele. Terase termiline töötlemine. Metallkonstruktsioonide valmistamine.Näita
GT Corporation SEEAKISO 9001:201510.04.2027KehtivÜldehitustööd, vesiehitustööd, veealused tehnilised tööd. Tuletornide projekteerimine, konserveerimine, restaureerimine ja remont. Ehitusprojekteerimine. Ehitiste ja ehituskonstruktsioonide, sealhulgas hüdrotehniliste konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis. Ehitusjärelevalve. EhitusjuhtimineNäita
G.W.Berg OÜEAKISO 9001:201502.09.2024KehtivLabori- ja analüüsiseadmete ning kaalusüsteemide müük, hooldus ja remontNäita
Indetek OÜEAKISO 9001:201509.07.2026KehtivToitlustusseadmete tootmine ja müük profiköökidele ja toitlustusettevõteteleNäita
Inission Tallinn OÜISO 45001:201802.06.2025KehtivElektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmineNäita
Inission Tallinn OÜEAKISO 9001:201502.06.2025KehtivElektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmineNäita
Inission Tallinn OÜEAKISO 14001:201502.06.2025KehtivElektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmineNäita
Insenerehituse ASEAKISO 9001:201522.08.2025KehtivEhituse peatöövõtt ja projektijuhtimine. Mere-, siseveekogude- ja keskkonnarajatiste ning hoonete ehitusNäita
Insenerehituse ASEAKISO 14001:201522.08.2025KehtivEhituse peatöövõtt ja projektijuhtimine. Mere-, siseveekogude- ja keskkonnarajatiste ning hoonete ehitusNäita
KH Energia-Konsult ASEAKISO 45001:201821.03.2025KehtivElektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käitNäita
KH Energia-Konsult ASEAKISO 9001:201521.03.2025KehtivElektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käitNäita
KH Energia-Konsult ASEAKISO 14001:201521.03.2025KehtivElektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käitNäita
Kikas OÜEAKISO 22000:201819.11.2024KehtivLihavalmististe, liha- ja munatoodete, mitteloomse ning liittoidu tootmineNäita
Linford Transport OÜEAKISO 14001:201501.10.2024KehtivKaubavedu maanteelNäita
Linford Transport OÜEAKISO 9001:201501.10.2024KehtivKaubavedu maanteelNäita
Linnamäe Lihatööstus ASEAKISO 22000:201807.06.2025KehtivSuurulukite, koduloomade ja -lindude lihast lihatoodete, lihavalmististe ja -konservide tootmine. Tootearendus, ladustamine ja müük.Näita
Martem ASEAKISO 9001:201516.03.2027KehtivAutomaatika- ja kaugjuhtimissüsteemide kavandamine, tootmine ja paigaldamineNäita
Mascot Baltic OÜEAKISO 9001:201504.03.2025KehtivElektroonikaseadmete tootmineNäita
Mefab OÜEAKISO 14001:201501.10.2026KehtivTeede ja platside ehitus, haljastustööd ja pinnasetööd. Tänavate valgustus- ja elektriliste signalisatsiooniseadmete paigaldus.Näita
Mefab OÜEAKISO 9001:201501.10.2026KehtivTeede ja platside ehitus, haljastustööd ja pinnasetööd. Tänavate valgustus- ja elektriliste signalisatsiooniseadmete paigaldus.Näita
Metec CNC OÜEAKISO 9001:201504.03.2025KehtivLõiketöötlus CNC pinkidelNäita
MGT Muuga Grain Terminaal OÜEAKISO 9001:201512.06.2026KehtivTeravilja ja õlikultuuride säilitamine ja laadimineNäita
MSM OÜEAKISO 14001:201525.03.2026KehtivVee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamineNäita
MSM OÜEAKISO 9001:201525.03.2026KehtivVee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamineNäita
VNK ASEAKISO 14001:201518.02.2027KehtivNaftapolümeersete vaikude, solvendi, kütteõli PTU ja naftapolümeerse laki väljatöötamine, tootmine ja müükNäita
VNK ASEAKISO 9001:201518.02.2027KehtivNaftapolümeersete vaikude, solvendi, kütteõli PTU ja naftapolümeerse laki väljatöötamine, tootmine ja müükNäita
Plastotec Pärnu OÜEAKISO 9001:201516.12.2025KehtivPlastmasstoodete survevalu ja koostamine ning juhtmeköidiste- ja elektroonikatoodete koostamine.Näita
Põllumajandusuuringute KeskusEAKISO 9001:201520.06.2025KehtivPõllukultuuride sortide riiklike registreerimis- ja majanduskatsete läbiviimine, seemnepartiide järelkontrolli katsete läbiviimineNäita
Profline ASEAKISO 9001:201515.11.2024KehtivKergetööstustoodete turundus, kavandamine, valmistamine või valmistamise organiseerimine ja müükNäita
Puhastusproff OÜEAKISO 14001:201519.01.2026KehtivKinnisvara hooldus- ja haldusteenuse osutamineNäita
Puhastusproff OÜEAKISO 9001:201519.01.2026KehtivKinnisvara hooldus- ja haldusteenuse osutamineNäita
Rannarootsi Lihatööstus ASEAKISO 22000:201829.04.2027KehtivKoduloomade ja -lindude, suurulukite lihast lihatoodete tootmine. Lihavalmististe tootmine. Konservide ja sous vide toodete tootmine. Lihalõikus, ümberpakendamine, jaemüük. Vegantoodete tootmine ja pakendamine.Näita
RD Electronic ASEAKISO 9001:201531.07.2026KehtivElektroonikatoodete turundus ja tootmineNäita
Reparo Ehitus OÜEAKISO 9001:201514.09.2024KehtivEhituse peatöövõttNäita
Reparo Ehitus OÜEAKISO 14001:201514.09.2024KehtivEhituse peatöövõttNäita
Skinest Rail ASEAKISO 9001:201527.12.2024KehtivRaudteeveeremi tagavaraosade müük; raudteeveeremi remont, rent ja müükNäita
SKS Estonia Textile OÜEAKISO 14001:201531.05.2025KehtivKunstkiu töötlemineNäita
Sonepar Eesti ASEAKISO 9001:201513.12.2026KehtivElektri- ja teletarvikute hulgimüükNäita
Sonepar Eesti ASEAKISO 14001:201513.12.2026KehtivElektri- ja teletarvikute hulgimüükNäita
Teede Tehnokeskus ASEAKISO 9001:201514.11.2025KehtivInsener-tehniline nõustamine ning teimimis-, ülevaatus-, analüüsi-, seire- ja kontrolliteenusedNäita
TERA ASEAKISO 9001:201505.01.2027KehtivElektripaigaldiste, sealhulgas päikeseelektrijaamade projekteerimine, ehitamine, remont, käit ja kontroll ning nõrkvoolupaigaldiste, sh automaatsete tulekahjusignalisatsiooni süsteemide (ATS) ehitamine ja hooldusNäita
TNC Components OÜEAKISO 14001:201529.08.2024KehtivMööblidetailide tootmine, köögi- ja vannitoamööbli tootmine, mööbliuste tootmine ja turustamineNäita
TNC Components OÜEAKISO 9001:201529.08.2024KehtivMööblidetailide tootmine, köögi- ja vannitoamööbli tootmine, mööbliuste tootmine ja turustamineNäita
Toode ASEAKISO 9001:201531.03.2027KehtivTerasest ehitusmaterjalide ja nendega seotud toodete müük, kavandamine ja tootmineNäita
Trektal ASEAKISO 9001:201511.08.2026KehtivVedelkütuste transportNäita
Unibox OÜEAKISO 14001:201501.10.2024KehtivVineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamineNäita
Unibox OÜEAKISO 9001:201501.10.2024KehtivVineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamineNäita
Unibox OÜEAKISO 45001:201801.10.2024KehtivVineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamineNäita
Väätsa Prügila ASEAKISO 9001:201508.08.2025KehtivJäätmete kogumine, käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine; ohtlike jäätmete kogumineNäita
Väätsa Prügila ASEAKISO 14001:201508.08.2025KehtivJäätmete kogumine, käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine. Ohtlike jäätmete kogumineNäita
Värska Originaal ASEAKISO 22000:201819.08.2026KehtivMineraalvee, joogivee, maitsetatud vee, funktsionaalsete jookide ja mahlajookide tootearendus, tootmine, ladustamine, turustamine ning logistika.Näita
Wesico Project OÜEAKISO 45001:201825.02.2025KehtivÜldehitustööd, ehitusprojektide juhtimine, välistrasside ehitus, hoonesiseste kommunikatsioonide ehitusNäita
Wiru Vili TÜEAKISO 22000:201831.07.2026KehtivMaheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete kuivatamine, sorteerimine, pakendamine, ladustamine ning ost-müük.Näita
Wiru Vili TÜEAKISO 9001:201531.07.2026KehtivMaheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete kuivatamine, sorteerimine, pakendamine, ladustamine ning ost-müük.Näita
Firma Akrediteerija Standard Kehtib kuni Staatus Tegevusala

Tallinna Linnatransport AS

Sõitjateveo teenuse osutamine ja ühissõidukite hooldus ning remont
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:27.05.2024
Kehtib kuni:26.05.2027
Esmasertifitseerimine:27.05.2024

Synlab Eesti OÜ

Laboratoorsete analüüside teostamine, proovide võtmine ja logistika korraldus
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:18.03.2024
Kehtib kuni:17.03.2027
Esmasertifitseerimine:18.03.2024

Ecoprint AS

Trükiteenuse osutamine
Akrediteerija:-
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tartu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:14.03.2024
Kehtib kuni:13.03.2027
Esmasertifitseerimine:14.03.2024

Ecoprint AS

Trükiteenuse osutamine
Akrediteerija:-
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tartu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:14.03.2024
Kehtib kuni:13.03.2027
Esmasertifitseerimine:14.03.2024

Narva Soojusvõrk AS

Soojuse jaotamine ja soojusenergia müük
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Narva
Staatus:Kehtiv
Välja antud:28.02.2024
Kehtib kuni:27.02.2027
Esmasertifitseerimine:28.02.2024

Tartu kohtutäitur Oksana Kutšmei

Kohtutäituri tegevus
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tartu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:16.05.2024
Kehtib kuni:14.02.2027
Esmasertifitseerimine:15.02.2024

Koduhooldus OÜ

Kinnisvara korrashoiuteenuste osutamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:21.12.2023
Kehtib kuni:20.12.2026
Esmasertifitseerimine:21.12.2023

Koduhooldus OÜ

Kinnisvara korrashoiuteenuste osutamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:21.12.2023
Kehtib kuni:20.12.2026
Esmasertifitseerimine:21.12.2023

Väätsa Prügila AS

Jäätmete kogumine, käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine; ohtlike jäätmete kogumine
Standard:ISO 45001:2018
Asukoht:Väätsa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:22.12.2023
Kehtib kuni:21.12.2024
Esmasertifitseerimine:22.12.2023

Maag horeca OÜ

Külmutatud,  jahutatud ja eritemperatuuri mittevajavate toidukaupade ladustamine. Toiduainete külmutamine.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Asukoht:Tartu; Harjumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:15.05.2024
Kehtib kuni:29.04.2027

Security Software OÜ

Terviklike küberturbe lahenduste ja teenuste teostamine nii era- kui avaliku sektori klientidele
Akrediteerija:-
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Tühistatud
Välja antud:26.09.2023
Kehtib kuni:25.09.2026
Esmasertifitseerimine:26.09.2023

Panamir OÜ

Kakaoubade käitlemine ja müük. Kakaoubadest toodete tootmine ja müük.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Asukoht:Tallinn; Keila
Staatus:Kehtiv
Välja antud:18.08.2023
Kehtib kuni:17.08.2026
Esmasertifitseerimine:18.08.2023

Pihla Grupp OÜ

Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Staatus:Kehtiv
Välja antud:07.08.2023
Kehtib kuni:06.08.2026
Esmasertifitseerimine:07.08.2023

Pihla Grupp OÜ

Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Staatus:Kehtiv
Välja antud:07.08.2023
Kehtib kuni:06.08.2026
Esmasertifitseerimine:07.08.2023

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise ja haldamise teenused
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:10.05.2023
Kehtib kuni:09.05.2026
Esmasertifitseerimine:10.05.2017

Foodexpert OÜ

Eritemperatuuri vajava ja eritemperatuuri mittevajava toidu vahendamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:11.04.2023
Kehtib kuni:10.04.2026
Esmasertifitseerimine:11.04.2023

Via Express OÜ

Tavatemperatuuril, jahutatud ja külmutatud toidukaupade ning teiste kaupade transport. Tavarežiimil pakendatud toidu ja teiste kaupade ning toidupakendi ladustamisteenused.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Sinikivi tee 9, Rae vald, Harjumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:16.12.2022
Kehtib kuni:15.12.2025
Esmasertifitseerimine:16.12.2022

Via Express OÜ

Tavatemperatuuril, jahutatud ja külmutatud toidukaupade ning teiste kaupade transport. Tavarežiimil pakendatud toidu ja teiste kaupade ning toidupakendi ladustamisteenused.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Sinikivi tee 9, Rae vald, Harjumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:16.12.2022
Kehtib kuni:15.12.2025
Esmasertifitseerimine:16.12.2022

Verston OÜ

Taristu ehitus ja projektijuhtimine. Taristu korrashoid ja remont. Taristu ehitusmaterjalide tootmine ja paigaldus.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Sepise 7, Tallinn; Linnuse 6, Rakvere; Selja tee 5, Jänesselja, Pärnumaa; Räpina mnt 13, Võru; Tähtvere küla, Tartu linn; Marientali tee 27a, Kuressaare; Paju 16 Saue, Harjumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:08.12.2023
Kehtib kuni:07.12.2026
Esmasertifitseerimine:08.12.2014

Verston OÜ

Taristu ehitus ja projektijuhtimine. Taristu korrashoid ja remont. Taristu ehitusmaterjalide tootmine ja paigaldus.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Sepise 7, Tallinn; Linnuse 6, Rakvere; Selja tee 5, Jänesselja, Pärnumaa; Räpina mnt 13, Võru; Papiniidu 5, Pärnu; Tähtvere küla, Tartu linn; Marientali tee 27a, Kuressaare; Paju 16 Saue, Harjumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:08.12.2023
Kehtib kuni:07.12.2026
Esmasertifitseerimine:08.12.2014

Verston OÜ

Taristu ehitus ja projektijuhtimine. Taristu korrashoid ja remont. Taristu ehitusmaterjalide tootmine ja paigaldus.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Asukoht:Sepise 7, Tallinn; Linnuse 6, Rakvere; Selja tee 5, Jänesselja, Pärnumaa; Räpina mnt 13, Võru; Tähtvere küla, Tartu linn; Marientali tee 27a, Kuressaare; Paju 16 Saue, Harjumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:08.12.2023
Kehtib kuni:07.12.2026
Esmasertifitseerimine:08.12.2016

Verston Holding OÜ

Taristu ehituse ja projektijuhtimise, taristu korrashoiu ja remondi,  taristu ehitusmaterjalide tootmise ja paigalduse ärijuhtimine ja juhtimisnõustamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001: 2015
Asukoht:Sepise 7, Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:08.12.2023
Kehtib kuni:07.12.2025
Esmasertifitseerimine:08.12.2022

Verston Holding OÜ

Taristu ehituse ja projektijuhtimise, taristu korrashoiu ja remondi,  taristu ehitusmaterjalide tootmise ja paigalduse ärijuhtimine ja juhtimisnõustamine
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Sepise 7, Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:08.12.2023
Kehtib kuni:07.12.2025
Esmasertifitseerimine:08.12.2022

Saare Kala Tootmine OÜ

Kala töötlemine, kalatoodete valmistamine ja pakendamine.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Asukoht:Kärsa, Suure-Rootsi küla, Saaremaa vald, Saaremaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:12.12.2023
Kehtib kuni:11.12.2026
Esmasertifitseerimine:12.12.2011

Stricto Project OÜ

Sildade, teede ja muude rajatiste arhitektuurne ja insenertehniline projekteerimine, uuringute ja eksperthinnangute koostamine ning ehitustegevuse juhtimine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001: 2015
Asukoht:Kadaka tee 4, 10621 Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:01.08.2022
Kehtib kuni:31.07.2025
Esmasertifitseerimine:01.08.2022

Tehnoplast AS

Polüetüleenist toidupakendite tootmine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Asukoht:Laki 5a, Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:01.05.2022
Kehtib kuni:30.04.2025
Esmasertifitseerimine:01.05.2022

Tehnoplast AS

Polüetüleenist pakendite tootearendus, tootmine ja müük
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Laki 5a, Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:01.05.2022
Kehtib kuni:30.04.2025
Esmasertifitseerimine:01.05.2022

Landverk OÜ

Ehituslik insenertehniline projekteerimine ja nõustamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tartu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:27.04.2022
Kehtib kuni:26.04.2025
Esmasertifitseerimine:27.04.2022

Defrem OÜ

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük. Mootorsõidukite hooldus ja remont. Masinaehitus ja tööstusprojekteerimine ning ehitusliku insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
Akrediteerija:-
Standard:AQAP 2110
Asukoht:Püssi 14, 80031 Pärnu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:01.02.2022
Kehtib kuni:30.01.2025
Esmasertifitseerimine:01.02.2022

Welding Group OÜ

Toiduga kokkupuutuvate pakendite ja pakkematerjalide tootmine ning müük toiduainetetööstustele ja teistele ettevõtetele
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Asukoht:Vitamiini 6, 50412 Tartu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:08.02.2022
Kehtib kuni:07.02.2025
Esmasertifitseerimine:08.02.2022

Interlex OÜ

Kirjaliku tõlketeenuse osutamine
Akrediteerija:EAK
Standard:EN ISO 17100:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:10.07.2023
Kehtib kuni:09.07.2026
Esmasertifitseerimine:10.07.2017

Bitweb OÜ

Tarkvara arendamine
Akrediteerija:-
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Vallikraavi tn 2, 51003 Tartu linn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:23.11.2021
Kehtib kuni:22.11.2024
Esmasertifitseerimine:23.11.2021

Defrem OÜ

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük. Mootorsõidukite hooldus ja remont. Masinaehitus ja tööstusprojekteerimine ning ehitusliku insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Püssi 14, 80031 Pärnu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:26.11.2021
Kehtib kuni:25.11.2024
Esmasertifitseerimine:26.11.2021

Profiline AS

Õmblustoodete kavandamine, tootmine ja müük
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Veerenni 29, 10135 Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:16.11.2021
Kehtib kuni:15.11.2024
Esmasertifitseerimine:27.02.2001

ENGLO OÜ

Mehaanika- ja elektroonikaseadmete alased uuringud, seadmete väljatöötamine, konstrueerimine, valmistamine ja hooldus.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Akadeemia tee 21/1, 12618 Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:19.11.2021
Kehtib kuni:18.11.2024
Esmasertifitseerimine:21.11.2003

Ehitusagentuur OÜ

Projekteerimise juhtimine, ehitusjuhtimine, ehitise omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve ning ehitusalased konsultatsioonid.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:29.09.2023
Kehtib kuni:28.09.2026
Esmasertifitseerimine:08.07.2021

Ehitusagentuur OÜ

Projekteerimise juhtimine, ehitusjuhtimine, ehitise omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve ning ehitusalased konsultatsioonid.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:29.09.2023
Kehtib kuni:28.09.2026
Esmasertifitseerimine:08.07.2021

Interlex OÜ

Masintõlke toimetamine
Akrediteerija:-
Standard:EVS-ISO 18587:2021
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:10.09.2021
Kehtib kuni:09.09.2024
Esmasertifitseerimine:10.09.2021

Ferroline Grupp OÜ

Siseriiklike ja rahvusvaheliste kaubavedude korraldamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Läänemaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:06.05.2024
Kehtib kuni:05.05.2027
Esmasertifitseerimine:06.05.2021

G-Power OÜ

Elektrigeneraatorseadmete müük, rent, remont ja hooldus. Mobiilsete tankimisseadmete ja valgustusmastide ning tööriistade müük.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:17.04.2024
Kehtib kuni:09.04.2027
Esmasertifitseerimine:10.04.2021

Enska ehitus OÜ

Ehitusalane peatöövõtt, projektide juhtimine ja projekteerimise juhtimine.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:08.03.2021
Kehtib kuni:07.03.2027
Esmasertifitseerimine:08.03.2024

Enska ehitus OÜ

Ehitusalane peatöövõtt, projektide juhtimine ja projekteerimise juhtimine.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:08.03.2024
Kehtib kuni:07.03.2027
Esmasertifitseerimine:08.03.2021

Orkos Estonia OÜ

Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Maardu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:16.03.2024
Kehtib kuni:15.03.2027
Esmasertifitseerimine:16.03.2021

Ehitusagentuur OÜ

Projekteerimise juhtimine, ehitusjuhtimine, ehitise omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve ning ehitusalased konsultatsioonid.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:23.01.2024
Kehtib kuni:28.09.2026
Esmasertifitseerimine:29.09.2020

Projektibüroo OÜ

Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine. Projektijuhtimine, järelevalve ja ekspertiis.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:21.05.2024
Kehtib kuni:30.06.2026
Esmasertifitseerimine:01.07.2020

Projektibüroo OÜ

Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine. Projektijuhtimine, järelevalve ja ekspertiis.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:21.05.2024
Kehtib kuni:30.06.2026
Esmasertifitseerimine:01.07.2020

Neuma Translations OÜ

Kirjalik tõlketeenus
Akrediteerija:EAK
Standard:EN ISO 17100:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:05.10.2023
Kehtib kuni:11.09.2025
Esmasertifitseerimine:12.09.2019

Patendiamet

Tööstusomandiga seotud avalduste käsitlemine ning seonduvate registrite pidamine, nõustamine ja teavitamine.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:21.10.2022
Kehtib kuni:20.10.2025
Esmasertifitseerimine:21.10.2019

Bullet Express OÜ

Logistika- ja tarneahelateenused
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:16.09.2022
Kehtib kuni:15.09.2025
Esmasertifitseerimine:16.09.2019

Kaurits OÜ

Rajatiste ehitus ja ehitusplatside ettevalmistus
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Kose vald
Staatus:Tühistatud
Välja antud:31.05.2019
Kehtib kuni:30.05.2025
Esmasertifitseerimine:31.05.2019

Kaurits OÜ

Rajatiste ehitus ja ehitusplatside ettevalmistus
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Kose vald
Staatus:Tühistatud
Välja antud:31.05.2019
Kehtib kuni:30.05.2025
Esmasertifitseerimine:31.05.2019

Boomerang Packing Service OÜ

Pakkimis- ja logistikateenused
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:14.06.2022
Kehtib kuni:13.06.2025
Esmasertifitseerimine:14.06.2019

Boomerang Packing Service OÜ

Pakkimis- ja logistikateenused
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:14.06.2022
Kehtib kuni:13.06.2025
Esmasertifitseerimine:14.06.2019

Tritech OÜ

Tööstusseadmete insener-tehniliste lahenduste projekteerimine. Masinatööstusseadmete ja -detailide tootmine.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:22.09.2022
Kehtib kuni:08.05.2025
Esmasertifitseerimine:09.05.2019

Tritech OÜ

Tööstusseadmete insener-tehniliste lahenduste projekteerimine. Masinatööstusseadmete ja -detailide tootmine.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:22.09.2022
Kehtib kuni:08.05.2025
Esmasertifitseerimine:09.05.2019

Baltic Works OÜ

Elektriisolatsioontoodete ja -tööde teostamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Rae vald, Harjumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:21.05.2024
Kehtib kuni:25.02.2025
Esmasertifitseerimine:26.02.2019

Reparo Ehitus OÜ

Ehituse peatöövõtt
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Asukoht:Tulika 19, Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:15.09.2021
Kehtib kuni:14.09.2024
Esmasertifitseerimine:08.10.2015

Maaelu Edendamise Sihtasutus

Finantsvahendite kättesaadavuse parandamine, maapiirkonna tervikliku elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Viljandi
Staatus:Kehtiv
Välja antud:28.07.2023
Kehtib kuni:27.07.2026
Esmasertifitseerimine:28.07.2017

Orkla Eesti AS Kalevi tehas

Kondiitritoodete pakendamine vahemikus 15 g kuni 3 kg: Kommid 50 g - 3 kg; Kommid karbis 30 g - 700 g; Šokolaadid 15 g - 300 g; Batoonid 25 g - 40 g
Akrediteerija:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:05.02.2019
Kehtib kuni:04.02.2025
Esmasertifitseerimine:14.04.2010

Paljassaare Kalatööstus AS

Kala, köögiviljade, kala- ja köögiviljatoodete pakendamine vahemikus 150 g kuni 5 kg
Akrediteerija:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:16.04.2019
Kehtib kuni:15.04.2025
Esmasertifitseerimine:25.05.2004

Salvest AS

Toidukonservide pakendamine: 90 g – 1100 g ja 190 ml – 500 ml
Akrediteerija:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Asukoht:Tartu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:06.10.2023
Kehtib kuni:05.10.2026
Esmasertifitseerimine:06.10.2014

Santa Maria AS

Maitseainete pakendamine Purepakki: Kaneelipulgad 300g, Loorber 45g, Muskaatpähkel 555g, Tähtaniis 160g
Akrediteerija:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Asukoht:Harjumaa, Saue
Staatus:Kehtiv
Välja antud:30.10.2023
Kehtib kuni:29.10.2026
Esmasertifitseerimine:01.12.2017

Valio Eesti AS, Võru Juustutööstus

Juustu pakendamine vahemikus 20 g kuni 4 kg
Akrediteerija:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Asukoht:Võru
Staatus:Kehtiv
Välja antud:08.11.2023
Kehtib kuni:09.11.2026
Esmasertifitseerimine:06.03.2008

Henkel Balti Operations OÜ

Ehituskeemia toodete pakendamine vahemikus 300 ml kuni 870 ml
Akrediteerija:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Asukoht:Pärnu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:17.06.2022
Kehtib kuni:16.06.2025
Esmasertifitseerimine:17.06.2013

Intertranslations S.A.

Kirjalik tõlketeenus ja lokaliseerimine
Akrediteerija:EAK
Standard:EN ISO 17100:2015
Asukoht:Kreeka, Ateena
Staatus:Kehtiv
Välja antud:24.09.2021
Kehtib kuni:23.09.2024
Esmasertifitseerimine:24.09.2018

ABC Motors AS

Mootorsõidukite müük, hooldus ja remont
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:19.11.2021
Kehtib kuni:18.11.2024
Esmasertifitseerimine:20.11.2006

Ako Eesti OÜ

Haldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuste korraldamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:14.04.2022
Kehtib kuni:02.04.2025
Esmasertifitseerimine:03.04.2013

Ako Eesti OÜ

Haldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuste korraldamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:14.04.2022
Kehtib kuni:02.04.2025
Esmasertifitseerimine:03.04.2013

A.L.A.R.A. AS

1) Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja dekomissioneerimine; 2) Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmine nende käitlemiseks ja ladustamiseks Paldiski vaheladustuspaigas; 3) radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine; 4) teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saaste mõõtmise ning radioaktiivse saaste desaktiveerimise valdkondades.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Paldiski
Staatus:Kehtiv
Välja antud:22.11.2023
Kehtib kuni:21.11.2026
Esmasertifitseerimine:22.11.2011

A.L.A.R.A. AS

1) Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja dekomissioneerimine; 2) Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmine nende käitlemiseks ja ladustamiseks Paldiski vaheladustuspaigas; 3) radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine; 4) teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saaste mõõtmise ning radioaktiivse saaste desaktiveerimise valdkondades.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Paldiski
Staatus:Kehtiv
Välja antud:22.11.2023
Kehtib kuni:21.11.2026
Esmasertifitseerimine:22.11.2011

Arco Color AS

Metalldetailide pulbervärvimine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Saue
Staatus:Kehtiv
Välja antud:29.12.2022
Kehtib kuni:28.12.2025
Esmasertifitseerimine:29.12.2010

Avestark OÜ

Sõidukite ümberehitamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:06.09.2022
Kehtib kuni:05.09.2025
Esmasertifitseerimine:07.09.2007

Avestark OÜ

Sõidukite ümberehitamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:06.09.2022
Kehtib kuni:05.09.2025
Esmasertifitseerimine:07.09.2007

Avolux OÜ

Metalltoodete tootmine ja pulbervärvimine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Gaasi tn 6a, Tallinn 11415
Staatus:Kehtiv
Välja antud:06.02.2024
Kehtib kuni:05.02.2027
Esmasertifitseerimine:06.02.2018

Baltic Works OÜ

Elektriisolatsioontoodete ja -tööde teostamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Rae vald, Harjumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:21.05.2024
Kehtib kuni:25.02.2025
Esmasertifitseerimine:09.02.2011

Dagöplast AS

Polüetüleenist kiletoodete, kaablikaitselintide ja biolagunevast materjalist toodete tootmine; plastjäätmete ümbertöötlemine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Hiiumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:23.08.2022
Kehtib kuni:22.08.2025
Esmasertifitseerimine:28.12.1998

Dagöplast AS

Toiduga kokkupuuteks ette nähtud polüetüleenist ja sertifitseeritud  biolagunevast  materjalist  kiletoodete  ja -kottide tootmine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Asukoht:Käina, Hiiumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:23.08.2022
Kehtib kuni:22.08.2025
Esmasertifitseerimine:24.10.2016

Dagöplast AS

Polüetüleenist kiletoodete, kaablikaitselintide ja biolagunevast materjalist toodete tootmine; plastjäätmete ümbertöötlemine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Hiiumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:24.07.2024
Kehtib kuni:22.08.2025
Esmasertifitseerimine:27.08.2001

Datagate OÜ

Arvutitehnika tootmine ja müük; serveri ja arvutivõrgu lahenduste loomine; digiklassi projektide loomine ja müük; hooldus- ja haldusteenused IT vadlkonnas
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:18.12.2023
Kehtib kuni:17.12.2026
Esmasertifitseerimine:19.12.2002

Dzidra OÜ

Projektijuhtimine metallkonstruktsioonide, masinate ja mehhanismide tootmisel.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:21.05.2024
Kehtib kuni:11.05.2026
Esmasertifitseerimine:13.05.2005

Eesti Raudtee AS

Raudteetaristu majandamine, raudteeliikluse korraldamine, liiklusohutuse tagamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Eesti
Staatus:Kehtiv
Välja antud:16.11.2021
Kehtib kuni:15.11.2024
Esmasertifitseerimine:16.11.2018

Eesti Raudtee AS

Raudteetaristu majandamine, raudteeliikluse korraldamine, liiklusohutuse tagamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Eesti
Staatus:Kehtiv
Välja antud:16.11.2021
Kehtib kuni:15.11.2024
Esmasertifitseerimine:16.11.2018

Elektritsentrum AS

Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindus
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Asukoht:Tallinn, Tartu, Kiling-Nõmme
Staatus:Kehtiv
Välja antud:05.04.2024
Kehtib kuni:04.04.2027
Esmasertifitseerimine:05.04.2014

Elektritsentrum AS

Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindus
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn, Tartu, Kilingi-Nõmme
Staatus:Kehtiv
Välja antud:05.04.2024
Kehtib kuni:04.04.2027
Esmasertifitseerimine:15.05.2000

Elektritsentrum AS

Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindus.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn, Tartu, Kilingi-Nõmme
Staatus:Kehtiv
Välja antud:05.04.2024
Kehtib kuni:04.04.2027
Esmasertifitseerimine:15.05.2000

Eltech Service OÜ

Madal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük.
Akrediteerija:-
Standard:ISO 45001:2018
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:31.08.2022
Kehtib kuni:01.09.2025
Esmasertifitseerimine:02.09.2013

Eltech Service OÜ

Madal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:31.08.2022
Kehtib kuni:01.09.2025
Esmasertifitseerimine:02.09.2013

Eltech Service OÜ

Madal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:31.08.2022
Kehtib kuni:01.09.2025
Esmasertifitseerimine:02.09.2013

Enefit Green AS Iru Elektrijaam

Elektri ja soojuse koostootmine
Akrediteerija:EAK
Standard:EMAS 1221:2009
Asukoht:Maardu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:09.09.2021
Kehtib kuni:08.09.2024
Esmasertifitseerimine:29.07.2005

Energiatehnika OÜ

Elektrotehniliste toodete ost, müük ja projekteerimine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:21.06.2022
Kehtib kuni:20.06.2025
Esmasertifitseerimine:21.06.2013

ESRO AS

Soojusenergia tootmine, jaotamine ja müümine. Elektrienergia jaotamine ja müümine. Ehitusprojektide juhtimine. Tehnosüsteemide hooldamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Viljandi
Staatus:Kehtiv
Välja antud:10.12.2023
Kehtib kuni:09.12.2026
Esmasertifitseerimine:10.12.2008

ESRO AS

Soojusenergia tootmine, jaotamine ja müümine. Elektrienergia jaotamine ja müümine. Ehitusprojektide juhtimine. Tehnosüsteemide hooldamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Viljandi
Staatus:Kehtiv
Välja antud:10.12.2023
Kehtib kuni:09.12.2026
Esmasertifitseerimine:10.12.2008

Est-Doma OÜ

Mõõteriistade, laboriseadmete ja tehnoloogiliste seadmete müük, hooldus ja remont
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tartu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:04.05.2024
Kehtib kuni:03.05.2027
Esmasertifitseerimine:29.05.2006

Esvika Elekter AS

Elektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüük
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn, Tartu, Pärnu, Paide, Jõhvi
Staatus:Kehtiv
Välja antud:04.12.2021
Kehtib kuni:13.12.2024
Esmasertifitseerimine:04.12.2009

Esvika Elekter AS

Elektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüük
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Talinn, Tartu, Pärnu, Paide, Jõhvi
Staatus:Kehtiv
Välja antud:04.12.2021
Kehtib kuni:03.12.2024
Esmasertifitseerimine:09.07.2004

Esvika Elekter AS

Elektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüük
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Asukoht:Tallinn, Tartu, Pärnu, Paide, Jõhvi
Staatus:Kehtiv
Välja antud:04.12.2021
Kehtib kuni:03.12.2024
Esmasertifitseerimine:04.12.2009

Evikon MCI OÜ

Mõõtevahendite arendus, tootmine ja müük
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tartu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:02.01.2024
Kehtib kuni:01.01.2027
Esmasertifitseerimine:02.01.2009

Fiberbar Composites OÜ

Klaaskiudplastprofiilide tootearendus ja tootmine tõmbemeetodil
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tiigi 18, Jüri 75301, Harju maakond, EESTI
Staatus:Kehtiv
Välja antud:26.02.2024
Kehtib kuni:25.02.2027
Esmasertifitseerimine:26.02.2019

Fiberbar Composites OÜ

Klaaskiudplastprofiilide tootearendus ja tootmine tõmbemeetodil
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tiigi 18, Jüri 75301, Harju maakond, EESTI
Staatus:Kehtiv
Välja antud:17.02.2024
Kehtib kuni:16.02.2027
Esmasertifitseerimine:17.02.2015

Glamlac OÜ

Kosmeetikatoodete pakendamine nimikogustel 5 ml kuni 15 ml ja 100 ml kuni 500 ml; 1000 ml
Akrediteerija:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:11.04.2023
Kehtib kuni:22.10.2024
Esmasertifitseerimine:23.10.2018

Glamlac OÜ

Kosmeetikatoodete tootearendus, tootmine ja müük
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:23.10.2021
Kehtib kuni:22.10.2024
Esmasertifitseerimine:23.10.2018

Grader Service OÜ

Kuluvterade kavandamine ja valmistamine ehitus-, teede- ja põllumajandusmasinatele. Terase termiline töötlemine. Metallkonstruktsioonide valmistamine.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Laagri, Harjumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:27.11.2021
Kehtib kuni:26.11.2024
Esmasertifitseerimine:27.12.1999

GT Corporation SE

Üldehitustööd, vesiehitustööd, veealused tehnilised tööd. Tuletornide projekteerimine, konserveerimine, restaureerimine ja remont. Ehitusprojekteerimine. Ehitiste ja ehituskonstruktsioonide, sealhulgas hüdrotehniliste konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis. Ehitusjärelevalve. Ehitusjuhtimine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:11.04.2024
Kehtib kuni:10.04.2027
Esmasertifitseerimine:25.04.2003

G.W.Berg OÜ

Labori- ja analüüsiseadmete ning kaalusüsteemide müük, hooldus ja remont
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:03.09.2021
Kehtib kuni:02.09.2024
Esmasertifitseerimine:03.09.2009

Indetek OÜ

Toitlustusseadmete tootmine ja müük profiköökidele ja toitlustusettevõtetele
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Pärnu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:10.07.2023
Kehtib kuni:09.07.2026
Esmasertifitseerimine:10.07.2017

Inission Tallinn OÜ

Elektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmine
Standard:ISO 45001:2018
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:06.10.2022
Kehtib kuni:02.06.2025
Esmasertifitseerimine:10.09.2021

Inission Tallinn OÜ

Elektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:06.10.2022
Kehtib kuni:02.06.2025
Esmasertifitseerimine:03.06.2010

Inission Tallinn OÜ

Elektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:06.10.2022
Kehtib kuni:02.06.2025
Esmasertifitseerimine:03.06.2010

Insenerehituse AS

Ehituse peatöövõtt ja projektijuhtimine. Mere-, siseveekogude- ja keskkonnarajatiste ning hoonete ehitus
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:23.08.2022
Kehtib kuni:22.08.2025
Esmasertifitseerimine:01.02.2005

Insenerehituse AS

Ehituse peatöövõtt ja projektijuhtimine. Mere-, siseveekogude- ja keskkonnarajatiste ning hoonete ehitus
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:23.08.2022
Kehtib kuni:22.08.2025
Esmasertifitseerimine:23.08.2010

KH Energia-Konsult AS

Elektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käit
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:27.06.2022
Kehtib kuni:21.03.2025
Esmasertifitseerimine:05.04.2013

KH Energia-Konsult AS

Elektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käit
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:27.06.2022
Kehtib kuni:21.03.2025
Esmasertifitseerimine:21.07.1999

KH Energia-Konsult AS

Elektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käit
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:27.06.2022
Kehtib kuni:21.03.2025
Esmasertifitseerimine:22.03.2013

Kikas OÜ

Lihavalmististe, liha- ja munatoodete, mitteloomse ning liittoidu tootmine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Asukoht:Loo alevik, Harjumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:20.11.2021
Kehtib kuni:19.11.2024
Esmasertifitseerimine:20.11.2012

Linford Transport OÜ

Kaubavedu maanteel
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Lehmja küla, Rae vald
Staatus:Kehtiv
Välja antud:02.10.2021
Kehtib kuni:01.10.2024
Esmasertifitseerimine:02.10.2012

Linford Transport OÜ

Kaubavedu maanteel
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Lehmja küla, Rae vald
Staatus:Kehtiv
Välja antud:02.10.2021
Kehtib kuni:01.10.2024
Esmasertifitseerimine:02.10.2012

Linnamäe Lihatööstus AS

Suurulukite, koduloomade ja -lindude lihast lihatoodete, lihavalmististe ja -konservide tootmine. Tootearendus, ladustamine ja müük.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Asukoht:Linpeti, Lääne-Nigula vald
Staatus:Kehtiv
Välja antud:08.11.2022
Kehtib kuni:07.06.2025
Esmasertifitseerimine:08.06.2016

Martem AS

Automaatika- ja kaugjuhtimissüsteemide kavandamine, tootmine ja paigaldamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:17.03.2024
Kehtib kuni:16.03.2027
Esmasertifitseerimine:20.03.2000

Mascot Baltic OÜ

Elektroonikaseadmete tootmine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:05.03.2019
Kehtib kuni:04.03.2025
Esmasertifitseerimine:05.03.2010

Mefab OÜ

Teede ja platside ehitus, haljastustööd ja pinnasetööd. Tänavate valgustus- ja elektriliste signalisatsiooniseadmete paigaldus.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Telliskivi 36-1, Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:02.10.2020
Kehtib kuni:01.10.2026
Esmasertifitseerimine:02.10.2017

Mefab OÜ

Teede ja platside ehitus, haljastustööd ja pinnasetööd. Tänavate valgustus- ja elektriliste signalisatsiooniseadmete paigaldus.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Telliskivi 36-1, Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:02.10.2023
Kehtib kuni:01.10.2026
Esmasertifitseerimine:02.10.2017

Metec CNC OÜ

Lõiketöötlus CNC pinkidel
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tartu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:21.05.2024
Kehtib kuni:04.03.2025
Esmasertifitseerimine:05.03.2010

MGT Muuga Grain Terminaal OÜ

Teravilja ja õlikultuuride säilitamine ja laadimine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Maardu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:15.06.2023
Kehtib kuni:12.06.2026
Esmasertifitseerimine:13.06.2008

MSM OÜ

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:18.04.2023
Kehtib kuni:25.03.2026
Esmasertifitseerimine:26.03.2014

MSM OÜ

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:18.04.2023
Kehtib kuni:25.03.2026
Esmasertifitseerimine:26.03.2014

VNK AS

Naftapolümeersete vaikude, solvendi, kütteõli PTU ja naftapolümeerse laki väljatöötamine, tootmine ja müük
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Kohtla-Järve
Staatus:Kehtiv
Välja antud:19.02.2024
Kehtib kuni:18.02.2027
Esmasertifitseerimine:23.11.2006

VNK AS

Naftapolümeersete vaikude, solvendi, kütteõli PTU ja naftapolümeerse laki väljatöötamine, tootmine ja müük
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Kohtla-Järve
Staatus:Kehtiv
Välja antud:19.02.2024
Kehtib kuni:18.02.2027
Esmasertifitseerimine:23.11.2006

Plastotec Pärnu OÜ

Plastmasstoodete survevalu ja koostamine ning juhtmeköidiste- ja elektroonikatoodete koostamine.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Suur-Jõe 10/12, Pärnu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:17.12.2022
Kehtib kuni:16.12.2025
Esmasertifitseerimine:19.12.2007

Põllumajandusuuringute Keskus

Põllukultuuride sortide riiklike registreerimis- ja majanduskatsete läbiviimine, seemnepartiide järelkontrolli katsete läbiviimine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Viljandi, Kuusiku, Võru
Staatus:Kehtiv
Välja antud:21.06.2022
Kehtib kuni:20.06.2025
Esmasertifitseerimine:25.05.2007

Profline AS

Kergetööstustoodete turundus, kavandamine, valmistamine või valmistamise organiseerimine ja müük
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:16.11.2021
Kehtib kuni:15.11.2024
Esmasertifitseerimine:27.02.2001

Puhastusproff OÜ

Kinnisvara hooldus- ja haldusteenuse osutamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:20.01.2023
Kehtib kuni:19.01.2026
Esmasertifitseerimine:13.02.2014

Puhastusproff OÜ

Kinnisvara hooldus- ja haldusteenuse osutamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:20.01.2023
Kehtib kuni:19.01.2026
Esmasertifitseerimine:20.01.2014

Rannarootsi Lihatööstus AS

Koduloomade ja -lindude, suurulukite lihast lihatoodete tootmine. Lihavalmististe tootmine. Konservide ja sous vide toodete tootmine. Lihalõikus, ümberpakendamine, jaemüük. Vegantoodete tootmine ja pakendamine.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Asukoht:Kirimäe, Taebla vald, Läänemaa, Näituse 22, Rakvere
Staatus:Kehtiv
Välja antud:30.04.2024
Kehtib kuni:29.04.2027
Esmasertifitseerimine:29.06.2007

RD Electronic AS

Elektroonikatoodete turundus ja tootmine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Narva
Staatus:Kehtiv
Välja antud:30.01.2024
Kehtib kuni:31.07.2026
Esmasertifitseerimine:04.06.2002

Reparo Ehitus OÜ

Ehituse peatöövõtt
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:15.09.2021
Kehtib kuni:14.09.2024
Esmasertifitseerimine:08.10.2015

Reparo Ehitus OÜ

Ehituse peatöövõtt
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:15.09.2021
Kehtib kuni:14.09.2024
Esmasertifitseerimine:08.10.2015

Skinest Rail AS

Raudteeveeremi tagavaraosade müük; raudteeveeremi remont, rent ja müük
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:28.12.2021
Kehtib kuni:27.12.2024
Esmasertifitseerimine:29.12.2003

SKS Estonia Textile OÜ

Kunstkiu töötlemine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Narva
Staatus:Kehtiv
Välja antud:01.06.2019
Kehtib kuni:31.05.2025
Esmasertifitseerimine:03.06.2004

Sonepar Eesti AS

Elektri- ja teletarvikute hulgimüük
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere, Narva, Kuressaare, Võru, Paide
Staatus:Kehtiv
Välja antud:14.12.2023
Kehtib kuni:13.12.2026
Esmasertifitseerimine:13.12.2002

Sonepar Eesti AS

Elektri- ja teletarvikute hulgimüük
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere, Narva, Kuressaare, Võru, Paide
Staatus:Kehtiv
Välja antud:14.12.2023
Kehtib kuni:13.12.2026
Esmasertifitseerimine:13.12.2002

Teede Tehnokeskus AS

Insener-tehniline nõustamine ning teimimis-, ülevaatus-, analüüsi-, seire- ja kontrolliteenused
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:15.11.2022
Kehtib kuni:14.11.2025
Esmasertifitseerimine:15.11.2004

TERA AS

Elektripaigaldiste, sealhulgas päikeseelektrijaamade projekteerimine, ehitamine, remont, käit ja kontroll ning nõrkvoolupaigaldiste, sh automaatsete tulekahjusignalisatsiooni süsteemide (ATS) ehitamine ja hooldus
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:06.01.2024
Kehtib kuni:05.01.2027
Esmasertifitseerimine:06.01.2003

TNC Components OÜ

Mööblidetailide tootmine, köögi- ja vannitoamööbli tootmine, mööbliuste tootmine ja turustamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Kohtla-Järve
Staatus:Kehtiv
Välja antud:30.08.2021
Kehtib kuni:29.08.2024
Esmasertifitseerimine:30.08.2021

TNC Components OÜ

Mööblidetailide tootmine, köögi- ja vannitoamööbli tootmine, mööbliuste tootmine ja turustamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Kohtla-Järve
Staatus:Kehtiv
Välja antud:30.08.2021
Kehtib kuni:29.08.2024
Esmasertifitseerimine:30.08.2021

Toode AS

Terasest ehitusmaterjalide ja nendega seotud toodete müük, kavandamine ja tootmine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Saue
Staatus:Kehtiv
Välja antud:01.04.2024
Kehtib kuni:31.03.2027
Esmasertifitseerimine:19.10.2000

Trektal AS

Vedelkütuste transport
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Tallinn
Staatus:Kehtiv
Välja antud:12.08.2023
Kehtib kuni:11.08.2026
Esmasertifitseerimine:12.08.2011

Unibox OÜ

Vineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Kalesi küla, Harjumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:02.10.2021
Kehtib kuni:01.10.2024
Esmasertifitseerimine:02.10.2015

Unibox OÜ

Vineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Kalesi küla, Raasiku vald
Staatus:Kehtiv
Välja antud:02.10.2021
Kehtib kuni:01.10.2024
Esmasertifitseerimine:02.10.2012

Unibox OÜ

Vineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Asukoht:Kalesi küla, Harjumaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:02.10.2021
Kehtib kuni:01.10.2024
Esmasertifitseerimine:02.10.2015

Väätsa Prügila AS

Jäätmete kogumine, käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine; ohtlike jäätmete kogumine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Roovere, Väätsa vald
Staatus:Kehtiv
Välja antud:09.08.2022
Kehtib kuni:08.08.2025
Esmasertifitseerimine:09.08.2013

Väätsa Prügila AS

Jäätmete kogumine, käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine. Ohtlike jäätmete kogumine
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Asukoht:Roovere, Väätsa vald
Staatus:Kehtiv
Välja antud:09.08.2022
Kehtib kuni:08.08.2025
Esmasertifitseerimine:03.08.2004

Värska Originaal AS

Mineraalvee, joogivee, maitsetatud vee, funktsionaalsete jookide ja mahlajookide tootearendus, tootmine, ladustamine, turustamine ning logistika.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Asukoht:Värska alevik, Põlvamaa
Staatus:Kehtiv
Välja antud:20.08.2023
Kehtib kuni:19.08.2026
Esmasertifitseerimine:19.09.2011

Wesico Project OÜ

Üldehitustööd, ehitusprojektide juhtimine, välistrasside ehitus, hoonesiseste kommunikatsioonide ehitus
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Asukoht:Tartu
Staatus:Kehtiv
Välja antud:01.03.2021
Kehtib kuni:25.02.2025
Esmasertifitseerimine:26.02.2010

Wiru Vili TÜ

Maheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete kuivatamine, sorteerimine, pakendamine, ladustamine ning ost-müük.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Asukoht:Maetsma küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Staatus:Kehtiv
Välja antud:01.08.2023
Kehtib kuni:31.07.2026
Esmasertifitseerimine:06.09.2014

Wiru Vili TÜ

Maheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete kuivatamine, sorteerimine, pakendamine, ladustamine ning ost-müük.
Akrediteerija:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Asukoht:Maetsma küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Staatus:Kehtiv
Välja antud:01.08.2023
Kehtib kuni:31.07.2026
Esmasertifitseerimine:26.09.2014

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.