List of certified companies

Certification constitutes certification of conformity with the requirements of a standard or another normative document by an independent third person. The aim of certification is to provide an independent third person’s confirmation that the established requirements are fulfilled.

Sertification_1

List of certified companies

Company Accreditor Standard Valid until Status Field of activity
Synlab Eesti OÜISO 14001:201517.03.2027KehtivLaboratoorsete analüüside teostamine, proovide võtmine ja logistika korraldusShow
Ecoprint AS-ISO 14001:201513.03.2027KehtivTrükiteenuse osutamineShow
Ecoprint AS-ISO 9001:201513.03.2027KehtivTrükiteenuse osutamineShow
Narva Soojusvõrk ASEAKISO 9001:201527.02.2027KehtivSoojuse jaotamine ja soojusenergia müük Show
Tartu kohtutäitur Oksana KutšmeiISO 9001:201514.02.2027KehtivKohtutäituri tegevusShow
Nordic Hemp TulundusühistuEAKISO 22000:201801.07.2024KehtivMaheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete töötlemine Show
Koduhooldus OÜEAKISO 9001:201520.12.2026KehtivKinnisvara korrashoiuteenuste osutamineShow
Koduhooldus OÜEAKISO 14001:201520.12.2026KehtivKinnisvara korrashoiuteenuste osutamineShow
Väätsa Prügila ASISO 45001:201821.12.2024KehtivJäätmete kogumine, käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine; ohtlike jäätmete kogumineShow
Maag horeca OÜEAKISO 22000:201829.04.2024KehtivKülmutatud,  jahutatud ja eritemperatuuri mittevajavate toidukaupade ladustamine. Toiduainete külmutamine.Show
Security Software OÜ-ISO 9001:201525.09.2026KehtivTerviklike küberturbe lahenduste ja teenuste teostamine nii era- kui avaliku sektori klientidele Show
Panamir OÜEAKISO 22000:201817.08.2026KehtivKakaoubade käitlemine ja müük. Kakaoubadest toodete tootmine ja müük.Show
Pihla Grupp OÜEAKISO 9001:201506.08.2026KehtivElamute ja mitteeluhoonete ehitusShow
Pihla Grupp OÜEAKISO 14001:201506.08.2026KehtivElamute ja mitteeluhoonete ehitusShow
Rahandusministeeriumi InfotehnoloogiakeskusEAKISO 9001:201509.05.2026KehtivInfo- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise ja haldamise teenusedShow
Foodexpert OÜEAKISO 22000:201810.04.2026KehtivEritemperatuuri vajava ja eritemperatuuri mittevajava toidu vahendamineShow
Via Express OÜEAKISO 9001:201515.12.2025KehtivTavatemperatuuril, jahutatud ja külmutatud toidukaupade ning teiste kaupade transport. Tavarežiimil pakendatud toidu ja teiste kaupade ning toidupakendi ladustamisteenused.Show
Via Express OÜEAKISO 14001:201515.12.2025KehtivTavatemperatuuril, jahutatud ja külmutatud toidukaupade ning teiste kaupade transport. Tavarežiimil pakendatud toidu ja teiste kaupade ning toidupakendi ladustamisteenused.Show
Verston OÜEAKISO 9001:201507.12.2026KehtivTaristu ehitus ja projektijuhtimine. Taristu korrashoid ja remont. Taristu ehitusmaterjalide tootmine ja paigaldus.Show
Verston OÜEAKISO 14001:201507.12.2026KehtivTaristu ehitus ja projektijuhtimine. Taristu korrashoid ja remont. Taristu ehitusmaterjalide tootmine ja paigaldus.Show
Verston OÜEAKISO 45001:201807.12.2026KehtivTaristu ehitus ja projektijuhtimine. Taristu korrashoid ja remont. Taristu ehitusmaterjalide tootmine ja paigaldus.Show
Verston Holding OÜEAKISO 9001: 201507.12.2025KehtivTaristu ehituse ja projektijuhtimise, taristu korrashoiu ja remondi,  taristu ehitusmaterjalide tootmise ja paigalduse ärijuhtimine ja juhtimisnõustamine Show
Verston Holding OÜISO 14001:201507.12.2025KehtivTaristu ehituse ja projektijuhtimise, taristu korrashoiu ja remondi,  taristu ehitusmaterjalide tootmise ja paigalduse ärijuhtimine ja juhtimisnõustamine Show
Saare Kala Tootmine OÜEAKISO 22000:201811.12.2026KehtivKala töötlemine, kalatoodete valmistamine ja pakendamine.Show
Wolf Group OÜEAKKinnispakk (e-märgis)25.06.2024KehtivEhituskeemiatoodete pakendaminevahemikus 50 g kuni 10 kg ja 50 ml kuni 10 lShow
Stricto Project OÜEAKISO 9001: 201531.07.2025KehtivSildade, teede ja muude rajatiste arhitektuurne ja insenertehniline projekteerimine, uuringute ja eksperthinnangute koostamine ning ehitustegevuse juhtimineShow
Tehnoplast ASEAKISO 22000:201830.04.2025KehtivPolüetüleenist toidupakendite tootmine Show
Tehnoplast ASEAKISO 9001:201530.04.2025KehtivPolüetüleenist pakendite tootearendus, tootmine ja müük Show
Landverk OÜEAKISO 9001:201526.04.2025KehtivEhituslik insenertehniline projekteerimine ja nõustamineShow
Defrem OÜ-AQAP 211030.01.2025KehtivMootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük. Mootorsõidukite hooldus ja remont. Masinaehitus ja tööstusprojekteerimine ning ehitusliku insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.Show
Welding Group OÜEAKISO 22000:201807.02.2025KehtivToiduga kokkupuutuvate pakendite ja pakkematerjalide tootmine ning müük toiduainetetööstustele ja teistele ettevõteteleShow
Interlex OÜEAKEN ISO 17100:201509.07.2026KehtivKirjaliku tõlketeenuse osutamineShow
Bitweb OÜ-ISO 9001:201522.11.2024KehtivTarkvara arendamineShow
Defrem OÜEAKISO 9001:201525.11.2024KehtivMootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük. Mootorsõidukite hooldus ja remont. Masinaehitus ja tööstusprojekteerimine ning ehitusliku insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.Show
Profiline ASEAKISO 9001:201515.11.2024KehtivÕmblustoodete kavandamine, tootmine ja müükShow
ENGLO OÜEAKISO 9001:201518.11.2024KehtivMehaanika- ja elektroonikaseadmete alased uuringud, seadmete väljatöötamine, konstrueerimine, valmistamine ja hooldus.Show
Besur OÜEAKISO 9001:201507.07.2024KehtivPuhastus-, hooldus- ja desinfitseerimisainete tootmine ja müümine.Show
Besur OÜEAKISO 14001:201507.07.2024KehtivPuhastus-, hooldus- ja desinfitseerimisainete tootmine ja müümine.Show
Ehitusagentuur OÜEAKISO 14001:201528.09.2026KehtivProjekteerimise juhtimine, ehitusjuhtimine, ehitise omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve ning ehitusalased konsultatsioonid.Show
Ehitusagentuur OÜEAKISO 45001:201828.09.2026KehtivProjekteerimise juhtimine, ehitusjuhtimine, ehitise omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve ning ehitusalased konsultatsioonid.Show
Energex Energy Experts OÜEAKISO 9001:201527.06.2024KehtivInseneri- ja konsultatsiooniteenusedShow
Interlex OÜ-EVS-ISO 18587:202109.09.2024KehtivMasintõlke toimetamineShow
Lääne Teed OÜEAKISO 9001:201507.06.2024KehtivTeede ja rajatiste ehitus, remont ja hooldus. Teedeehituse projektijuhtimine. Tee-ehitusmaterjalide müük. Haljasalade hooldus- ja heakorratööd.Show
Lääne Teed OÜEAKISO 14001:201507.06.2024KehtivTeede ja rajatiste ehitus, remont ja hooldus. Teedeehituse projektijuhtimine. Tee-ehitusmaterjalide müük. Haljasalade hooldus- ja heakorratööd.Show
Agrus Construction Company OÜEAKISO 9001:201515.06.2024KehtivElamute ja mitteeluhoonete ehitusShow
Corson OÜEAKISO 9001:201531.05.2024KehtivHoonete ja tehniliste rajatiste projekteerimine.Show
Tradex ASEAKISO 9001:201510.05.2024KehtivElektroonikatoodete, valgusreklaamide ja juhtmeköidiste valmistamineShow
Tradex ASEAKISO 14001:201510.05.2024KehtivElektroonikatoodete, valgusreklaamide ja juhtmeköidiste valmistamineShow
Ferroline Grupp OÜEAKISO 9001:201505.05.2024KehtivSiseriiklike ja rahvusvaheliste kaubavedude korraldamineShow
FlexoilEAKISO 9001:201513.04.2024TühistatudVee-, kanalisatsiooni-, gaasi- ja soojavarustussüsteemide torustike rajamine ning üldehitustööd.Show
Megido OÜEAKISO 14001:201513.04.2024TühistatudVee-, kanalisatsiooni-, gaasi- ja soojavarustussüsteemide torustike rajamine ning üldehitustööd.Show
Megido OÜEAKISO 45001:201813.04.2024TühistatudVee-, kanalisatsiooni-, gaasi- ja soojavarustussüsteemide torustike rajamine ning üldehitustööd.Show
Enska ehitus OÜEAKISO 9001:201507.03.2027KehtivEhitusalane peatöövõtt, projektide juhtimine ja projekteerimise juhtimine.Show
Enska ehitus OÜEAKISO 14001:201507.03.2027KehtivEhitusalane peatöövõtt, projektide juhtimine ja projekteerimise juhtimine.Show
Orkos Estonia OÜEAKISO 9001:201515.03.2027KehtivSorteeritud materjali taaskasutusele võtmineShow
Ehitusagentuur OÜEAKISO 9001:201528.09.2026KehtivProjekteerimise juhtimine, ehitusjuhtimine, ehitise omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve ning ehitusalased konsultatsioonid.Show
Projektibüroo OÜEAKISO 14001:201530.06.2026KehtivEhituslik projekteerimine ja projektijuhtimine.Show
Projektibüroo OÜEAKISO 9001:201530.06.2026KehtivEhituslik projekteerimine ja projektijuhtimine.Show
Neuma Translations OÜEAKEN ISO 17100:201511.09.2025KehtivKirjalik tõlketeenusShow
PatendiametEAKISO 9001:201520.10.2025KehtivTööstusomandiga seotud avalduste käsitlemine ning seonduvate registrite pidamine, nõustamine ja teavitamine.Show
Bullet Express OÜEAKISO 9001:201515.09.2025KehtivLogistika- ja tarneahelateenusedShow
Kaurits OÜEAKISO 9001:201530.05.2025TühistatudRajatiste ehitus ja ehitusplatside ettevalmistusShow
Kaurits OÜEAKISO 14001:201530.05.2025TühistatudRajatiste ehitus ja ehitusplatside ettevalmistusShow
Boomerang Packing Service OÜEAKISO 9001:201513.06.2025KehtivPakkimis- ja logistikateenusedShow
Boomerang Packing Service OÜEAKISO 14001:201513.06.2025KehtivPakkimis- ja logistikateenusedShow
Tritech OÜEAKISO 9001:201508.05.2025KehtivTööstusseadmete insener-tehniliste lahenduste projekteerimine. Masinatööstusseadmete ja -detailide tootmine.Show
Tritech OÜEAKISO 14001:201508.05.2025KehtivTööstusseadmete insener-tehniliste lahenduste projekteerimine. Masinatööstusseadmete ja -detailide tootmine.Show
Baltic Works OÜEAKISO 14001:201525.02.2025KehtivElektriisolatsiooni toodete ja tööde teostamineShow
Reparo Ehitus OÜEAKISO 45001:201814.09.2024KehtivEhituse peatöövõttShow
Maaelu Edendamise SihtasutusEAKISO 9001:201527.07.2026KehtivFinantsvahendite kättesaadavuse parandamine, maapiirkonna tervikliku elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamine Show
Orkla Eesti AS Kalevi tehasEAKKinnispakk (e-märgis)04.02.2025KehtivKondiitritoodete pakendamine vahemikus 15 g kuni 3 kg: Kommid 50 g - 3 kg; Kommid karbis 30 g - 700 g; Šokolaadid 15 g - 300 g; Batoonid 25 g - 40 gShow
Paljassaare Kalatööstus ASEAKKinnispakk (e-märgis)15.04.2025KehtivKala, köögiviljade, kala- ja köögiviljatoodete pakendamine vahemikus 150 g kuni 5 kgShow
Salvest ASEAKKinnispakk (e-märgis)05.10.2026KehtivToidukonservide pakendamine: 90 g – 1100 g ja 190 ml – 500 mlShow
Santa Maria ASEAKKinnispakk (e-märgis)29.10.2026KehtivMaitseainete pakendamine Purepakki: Kaneelipulgad 300g, Loorber 45g, Muskaatpähkel 555g, Tähtaniis 160gShow
Valio Eesti AS, Võru JuustutööstusEAKKinnispakk (e-märgis)09.11.2026KehtivJuustu pakendamine vahemikus 20 g kuni 4 kgShow
Henkel Balti Operations OÜEAKKinnispakk (e-märgis)16.06.2025KehtivEhituskeemia toodete pakendamine vahemikus 300 ml kuni 870 mlShow
Intertranslations S.A.EAKEN ISO 17100:201523.09.2024KehtivKirjalik tõlketeenus ja lokaliseerimineShow
Krimelte OÜEAKKinnispakk (e-märgis)25.06.2024TühistatudEhituskeemiatoodete pakendamine vahemikus 50 g kuni 10 kg ja 50 ml kuni 10 lShow
ABC Motors ASEAKISO 9001:201518.11.2024KehtivMootorsõidukite müük, hooldus ja remontShow
Ako Eesti OÜEAKISO 14001:201502.04.2025KehtivHaldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuste korraldamineShow
Ako Eesti OÜEAKISO 9001:201502.04.2025KehtivHaldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuste korraldamineShow
A.L.A.R.A. ASEAKISO 14001:201521.11.2026Kehtiv1) Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja dekomissioneerimine; 2) Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmine nende käitlemiseks ja ladustamiseks Paldiski vaheladustuspaigas; 3) radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine; 4) teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saaste mõõtmise ning radioaktiivse saaste desaktiveerimise valdkondades.Show
A.L.A.R.A. ASEAKISO 9001:201521.11.2026Kehtiv1) Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja dekomissioneerimine; 2) Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmine nende käitlemiseks ja ladustamiseks Paldiski vaheladustuspaigas; 3) radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine; 4) teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saaste mõõtmise ning radioaktiivse saaste desaktiveerimise valdkondades.Show
Arco Color ASEAKISO 9001:201528.12.2025KehtivMetalldetailide pulbervärvimineShow
Avestark OÜEAKISO 9001:201505.09.2025KehtivSõidukite ümberehitamineShow
Avestark OÜEAKISO 14001:201505.09.2025KehtivSõidukite ümberehitamineShow
Avolux OÜEAKISO 9001:201505.02.2027KehtivMetalltoodete tootmine ja pulbervärvimineShow
Baltic Works OÜEAKISO 9001:201525.02.2025KehtivElektriisolatsiooni toodete ja tööde teostamineShow
Dagöplast ASEAKISO 9001:201522.08.2025KehtivPolüetüleenist kiletoodete, kaablikaitselintide ja biolagunevast materjalist toodete tootmine; plastjäätmete ümbertöötlemineShow
Dagöplast ASEAKISO 22000:201822.08.2025KehtivToiduga kokkupuuteks ette nähtud polüetüleenist ja sertifitseeritud  biolagunevast  materjalist  kiletoodete  ja -kottide tootmineShow
Dagöplast ASEAKISO 14001:201522.08.2025KehtivPolüetüleenist kiletoodete, kaablikaitselintide ja biolagunevast materjalist toodete tootmine; plastjäätmete ümbertöötlemineShow
Datagate OÜEAKISO 9001:201517.12.2026KehtivArvutitehnika tootmine ja müük; serveri ja arvutivõrgu lahenduste loomine; digiklassi projektide loomine ja müük; hooldus- ja haldusteenused IT vadlkonnasShow
Dzidra OÜEAKISO 9001:201511.05.2026KehtivProjektijuhtimine metallkonstruktsioonide, masinate ja mehhanismide tootmisel.Show
Eesti Maheproteiini ÜhistuEAKISO 22000:201801.07.2024TühistatudMaheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete töötlemineShow
Eesti Raudtee ASEAKISO 14001:201515.11.2024KehtivRaudteetaristu majandamine, raudteeliikluse korraldamine, liiklusohutuse tagamineShow
Eesti Raudtee ASEAKISO 9001:201515.11.2024KehtivRaudteetaristu majandamine, raudteeliikluse korraldamine, liiklusohutuse tagamineShow
Eesti Sai OÜEAKISO 22000:201830.06.2024KehtivSügavkülmutatud valikpagaritoodete ja taina tootmineShow
Elektritsentrum ASEAKISO 45001:201804.04.2027KehtivKõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindusShow
Elektritsentrum ASEAKISO 14001:201504.04.2027KehtivKõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindusShow
Elektritsentrum ASEAKISO 9001:201504.04.2027KehtivKõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindus.Show
Eltech Service OÜ-ISO 45001:201801.09.2025KehtivMadal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük.Show
Eltech Service OÜEAKISO 14001:201501.09.2025KehtivMadal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük.Show
Eltech Service OÜEAKISO 9001:201501.09.2025KehtivMadal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük.Show
Enefit Green AS Iru ElektrijaamEAKEMAS 1221:200908.09.2024KehtivElektri ja soojuse koostootmineShow
Energiatehnika OÜEAKISO 9001:201520.06.2025KehtivElektrotehniliste toodete ost, müük ja projekteerimineShow
Erakliinik Dentes ASEAKISO 9001:201507.06.2024KehtivHambaproteeside individualiseeritud tehniline kavandamine ja valmistamineShow
Erakliinik Dentes ASEAKISO 45001:201807.06.2024KehtivHambaproteeside individualiseeritud tehniline kavandamine ja valmistamineShow
Erakliinik Dentes ASEAKISO 14001:201507.06.2024KehtivHambaproteeside individualiseeritud tehniline kavandamine ja valmistamineShow
ESRO ASEAKISO 14001:201509.12.2026KehtivSoojusenergia tootmine, jaotamine ja müümine. Elektrienergia jaotamine ja müümine. Ehitusprojektide juhtimine. Tehnosüsteemide hooldamineShow
ESRO ASEAKISO 9001:201509.12.2026KehtivSoojusenergia tootmine, jaotamine ja müümine. Elektrienergia jaotamine ja müümine. Ehitusprojektide juhtimine. Tehnosüsteemide hooldamineShow
Est-Doma OÜEAKISO 9001:201503.05.2024KehtivMõõteriistade, laboriseadmete ja tehnoloogiliste seadmete müük, hooldus ja remontShow
Esvika Elekter ASEAKISO 14001:201513.12.2024KehtivElektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüükShow
Esvika Elekter ASEAKISO 9001:201503.12.2024KehtivElektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüükShow
Esvika Elekter ASEAKISO 45001:201803.12.2024KehtivElektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüükShow
Evikon MCI OÜEAKISO 9001:201501.01.2027KehtivMõõtevahendite arendus, tootmine ja müükShow
Fiberbar Composites OÜEAKISO 14001:201525.02.2027KehtivKlaaskiudplastprofiilide tootearendus ja tootmine tõmbemeetodilShow
Fiberbar Composites OÜEAKISO 9001:201516.02.2027KehtivKlaaskiudplastprofiilide tootearendus ja tootmine tõmbemeetodilShow
Glamlac OÜEAKKinnispakk (e-märgis)22.10.2024KehtivKosmeetikatoodete pakendamine nimikogustel 5 ml kuni 15 ml ja 100 ml kuni 500 ml; 1000 mlShow
Glamlac OÜEAKISO 9001:201522.10.2024KehtivKosmeetikatoodete tootearendus, tootmine ja müükShow
Grader Service OÜEAKISO 9001:201526.11.2024KehtivKuluvterade kavandamine ja valmistamine ehitus-, teede- ja põllumajandusmasinatele. Terase termiline töötlemine. Metallkonstruktsioonide valmistamine.Show
GT Corporation SEEAKISO 9001:201510.04.2027KehtivÜldehitustööd, vesiehitustööd, veealused tehnilised tööd. Tuletornide projekteerimine, konserveerimine, restaureerimine ja remont. Ehitusprojekteerimine. Ehitiste ja ehituskonstruktsioonide, sealhulgas hüdrotehniliste konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis. Ehitusjärelevalve. EhitusjuhtimineShow
G.W.Berg OÜEAKISO 9001:201502.09.2024KehtivLabori- ja analüüsiseadmete ning kaalusüsteemide müük, hooldus ja remontShow
Haapsalu Metal OÜEAKISO 9001:201530.04.2024KehtivTööstuslike metallkonstruktsioonide ning masinaehituslike lahenduste projekteerimine, valmistamine ja müükShow
Indetek OÜEAKISO 9001:201509.07.2026KehtivToitlustusseadmete tootmine ja müük profiköökidele ja toitlustusettevõteteleShow
Inission Tallinn OÜISO 45001:201802.06.2025KehtivElektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmineShow
Inission Tallinn OÜEAKISO 9001:201502.06.2025KehtivElektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmineShow
Inission Tallinn OÜEAKISO 14001:201502.06.2025KehtivElektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmineShow
Insenerehituse ASEAKISO 9001:201522.08.2025KehtivEhituse peatöövõtt ja projektijuhtimine. Mere-, siseveekogude- ja keskkonnarajatiste ning hoonete ehitusShow
Insenerehituse ASEAKISO 14001:201522.08.2025KehtivEhituse peatöövõtt ja projektijuhtimine. Mere-, siseveekogude- ja keskkonnarajatiste ning hoonete ehitusShow
KH Energia-Konsult ASEAKISO 45001:201821.03.2025KehtivElektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käitShow
KH Energia-Konsult ASEAKISO 9001:201521.03.2025KehtivElektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käitShow
KH Energia-Konsult ASEAKISO 14001:201521.03.2025KehtivElektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käitShow
Kikas OÜEAKISO 22000:201819.11.2024KehtivLihavalmististe, liha- ja munatoodete, mitteloomse ning liittoidu tootmineShow
Linford Transport OÜEAKISO 14001:201501.10.2024KehtivKaubavedu maanteelShow
Linford Transport OÜEAKISO 9001:201501.10.2024KehtivKaubavedu maanteelShow
Linnamäe Lihatööstus ASEAKISO 22000:201807.06.2025KehtivSuurulukite, koduloomade ja -lindude lihast lihatoodete, lihavalmististe ja -konservide tootmine. Tootearendus, ladustamine ja müük.Show
Maag Grupp ASEAKISO 22000:201829.04.2024TühistatudKülmutatud, jahutatud ja eritemperatuuri mittevajavate toidukaupade ladustamine ja logistika.Show
Martem ASEAKISO 9001:201516.03.2027KehtivAutomaatika- ja kaugjuhtimissüsteemide kavandamine, tootmine ja paigaldamineShow
Mascot Baltic OÜEAKISO 9001:201504.03.2025KehtivElektroonikaseadmete tootmineShow
Mefab OÜEAKISO 14001:201501.10.2026KehtivTeede ja platside ehitus, haljastustööd ja pinnasetööd. Tänavate valgustus- ja elektriliste signalisatsiooniseadmete paigaldus.Show
Mefab OÜEAKISO 9001:201501.10.2026KehtivTeede ja platside ehitus, haljastustööd ja pinnasetööd. Tänavate valgustus- ja elektriliste signalisatsiooniseadmete paigaldus.Show
Metec CNC OÜEAKISO 9001:201504.03.2025KehtivLõiketöötlus arvprogrammjuhtimisega pinkidelShow
MGT Muuga Grain Terminaal OÜEAKISO 9001:201512.06.2026KehtivTeravilja ja õlikultuuride säilitamine ja laadimineShow
MSM OÜEAKISO 14001:201525.03.2026KehtivVee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamineShow
MSM OÜEAKISO 9001:201525.03.2026KehtivVee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamineShow
VNK ASEAKISO 14001:201518.02.2027KehtivNaftapolümeersete vaikude, solvendi, kütteõli PTU ja naftapolümeerse laki väljatöötamine, tootmine ja müükShow
VNK ASEAKISO 9001:201518.02.2027KehtivNaftapolümeersete vaikude, solvendi, kütteõli PTU ja naftapolümeerse laki väljatöötamine, tootmine ja müükShow
Plastotec Pärnu OÜEAKISO 9001:201516.12.2025KehtivPlastmasstoodete survevalu ja koostamine ning juhtmeköidiste- ja elektroonikatoodete koostamine.Show
Põllumajandusuuringute KeskusEAKISO 9001:201520.06.2025KehtivPõllukultuuride sortide riiklike registreerimis- ja majanduskatsete läbiviimine, seemnepartiide järelkontrolli katsete läbiviimineShow
Profline ASEAKISO 9001:201515.11.2024KehtivKergetööstustoodete turundus, kavandamine, valmistamine või valmistamise organiseerimine ja müükShow
Puhastusproff OÜEAKISO 14001:201519.01.2026KehtivKinnisvara hooldus- ja haldusteenuse osutamineShow
Puhastusproff OÜEAKISO 9001:201519.01.2026KehtivKinnisvara hooldus- ja haldusteenuse osutamineShow
Rannarootsi Lihatööstus ASEAKISO 22000:201829.04.2024KehtivKoduloomade ja -lindude, suur- ja väikeulukite lihast lihatoodete tootmine. Lihavalmististe tootmine, konservide tootmine. Lihalõikus, ümberpakendamine, tootearendus, ladustamine ja müük.Show
RD Electronic ASEAKISO 9001:201531.07.2026KehtivElektroonikatoodete turundus ja tootmineShow
Reparo Ehitus OÜEAKISO 9001:201514.09.2024KehtivEhituse peatöövõttShow
Reparo Ehitus OÜEAKISO 14001:201514.09.2024KehtivEhituse peatöövõttShow
Skinest Rail ASEAKISO 9001:201527.12.2024KehtivRaudteeveeremi tagavaraosade müük; raudteeveeremi remont, rent ja müükShow
SKS Estonia Textile OÜEAKISO 14001:201531.05.2025KehtivKunstkiu töötlemineShow
Sonepar Eesti ASEAKISO 9001:201513.12.2026KehtivElektri- ja teletarvikute hulgimüükShow
Sonepar Eesti ASEAKISO 14001:201513.12.2026KehtivElektri- ja teletarvikute hulgimüükShow
Teede Tehnokeskus ASEAKISO 9001:201514.11.2025KehtivInsener-tehniline nõustamine ning teimimis-, ülevaatus-, analüüsi-, seire- ja kontrolliteenusedShow
TERA ASEAKISO 9001:201505.01.2027KehtivElektripaigaldiste, sealhulgas päikeseelektrijaamade projekteerimine, ehitamine, remont, käit ja kontroll ning nõrkvoolupaigaldiste, sh automaatsete tulekahjusignalisatsiooni süsteemide (ATS) ehitamine ja hooldusShow
TNC Components OÜEAKISO 14001:201529.08.2024KehtivMööblidetailide tootmine, köögi- ja vannitoamööbli tootmine, mööbliuste tootmine ja turustamineShow
TNC Components OÜEAKISO 9001:201529.08.2024KehtivMööblidetailide tootmine, köögi- ja vannitoamööbli tootmine, mööbliuste tootmine ja turustamineShow
Toode ASEAKISO 9001:201531.03.2027KehtivTerasest ehitusmaterjalide ja nendega seotud toodete müük, kavandamine ja tootmineShow
Trektal ASEAKISO 9001:201511.08.2026KehtivVedelkütuste transportShow
Unibox OÜEAKISO 14001:201501.10.2024KehtivVineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamineShow
Unibox OÜEAKISO 9001:201501.10.2024KehtivVineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamineShow
Unibox OÜEAKISO 45001:201801.10.2024KehtivVineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamineShow
Väätsa Prügila ASEAKISO 9001:201508.08.2025KehtivJäätmete kogumine, käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine; ohtlike jäätmete kogumineShow
Väätsa Prügila ASEAKISO 14001:201508.08.2025KehtivJäätmete kogumine, käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine. Ohtlike jäätmete kogumineShow
Värimal OÜEAKISO 9001:201517.05.2024KehtivEhituse peatöövõtt ja üldehitustöödShow
Värska Originaal ASEAKISO 22000:201819.08.2026KehtivMineraalvee, joogivee, maitsetatud vee, funktsionaalsete jookide ja mahlajookide tootearendus, tootmine, ladustamine, turustamine ning logistika.Show
WeeRec OÜEAKISO 14001:201512.07.2024KehtivKasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine. Plastjäätmete ümbertöötlemine ja taaskasutusse suunamine.Show
Wesico Project OÜEAKISO 45001:201825.02.2025KehtivÜldehitustööd, ehitusprojektide juhtimine, välistrasside ehitus, hoonesiseste kommunikatsioonide ehitusShow
Wiru Vili TÜEAKISO 22000:201831.07.2026KehtivMaheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete kuivatamine, sorteerimine, pakendamine, ladustamine ning ost-müük.Show
Wiru Vili TÜEAKISO 9001:201531.07.2026KehtivMaheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete kuivatamine, sorteerimine, pakendamine, ladustamine ning ost-müük.Show
Company Accreditor Standard Valid until Status Field of activity

Synlab Eesti OÜ

Laboratoorsete analüüside teostamine, proovide võtmine ja logistika korraldus
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:18.03.2024
Valid until:17.03.2027
Initial certification:18.03.2024

Ecoprint AS

Trükiteenuse osutamine
Accreditor:-
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tartu
Status:Kehtiv
Issued:14.03.2024
Valid until:13.03.2027
Initial certification:14.03.2024

Ecoprint AS

Trükiteenuse osutamine
Accreditor:-
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tartu
Status:Kehtiv
Issued:14.03.2024
Valid until:13.03.2027
Initial certification:14.03.2024

Narva Soojusvõrk AS

Soojuse jaotamine ja soojusenergia müük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Narva
Status:Kehtiv
Issued:28.02.2024
Valid until:27.02.2027
Initial certification:28.02.2024

Tartu kohtutäitur Oksana Kutšmei

Kohtutäituri tegevus
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tartu
Status:Kehtiv
Issued:15.02.2024
Valid until:14.02.2027
Initial certification:15.02.2024

Nordic Hemp Tulundusühistu

Maheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete töötlemine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Vahi alevik
Status:Kehtiv
Issued:25.09.2023
Valid until:01.07.2024
Initial certification:02.07.2018

Koduhooldus OÜ

Kinnisvara korrashoiuteenuste osutamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:21.12.2023
Valid until:20.12.2026
Initial certification:21.12.2023

Koduhooldus OÜ

Kinnisvara korrashoiuteenuste osutamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:21.12.2023
Valid until:20.12.2026
Initial certification:21.12.2023

Väätsa Prügila AS

Jäätmete kogumine, käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine; ohtlike jäätmete kogumine
Standard:ISO 45001:2018
Location:Väätsa
Status:Kehtiv
Issued:22.12.2023
Valid until:21.12.2024
Initial certification:22.12.2023

Maag horeca OÜ

Külmutatud,  jahutatud ja eritemperatuuri mittevajavate toidukaupade ladustamine. Toiduainete külmutamine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Tartu; Harjumaa
Status:Kehtiv
Issued:12.10.2023
Valid until:29.04.2024

Security Software OÜ

Terviklike küberturbe lahenduste ja teenuste teostamine nii era- kui avaliku sektori klientidele
Accreditor:-
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:26.09.2023
Valid until:25.09.2026
Initial certification:26.09.2023

Panamir OÜ

Kakaoubade käitlemine ja müük. Kakaoubadest toodete tootmine ja müük.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Tallinn; Keila
Status:Kehtiv
Issued:18.08.2023
Valid until:17.08.2026
Initial certification:18.08.2023

Pihla Grupp OÜ

Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Status:Kehtiv
Issued:07.08.2023
Valid until:06.08.2026
Initial certification:07.08.2023

Pihla Grupp OÜ

Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Status:Kehtiv
Issued:07.08.2023
Valid until:06.08.2026
Initial certification:07.08.2023

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise ja haldamise teenused
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:10.05.2023
Valid until:09.05.2026
Initial certification:10.05.2017

Foodexpert OÜ

Eritemperatuuri vajava ja eritemperatuuri mittevajava toidu vahendamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:11.04.2023
Valid until:10.04.2026
Initial certification:11.04.2023

Via Express OÜ

Tavatemperatuuril, jahutatud ja külmutatud toidukaupade ning teiste kaupade transport. Tavarežiimil pakendatud toidu ja teiste kaupade ning toidupakendi ladustamisteenused.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Sinikivi tee 9, Rae vald, Harjumaa
Status:Kehtiv
Issued:16.12.2022
Valid until:15.12.2025
Initial certification:16.12.2022

Via Express OÜ

Tavatemperatuuril, jahutatud ja külmutatud toidukaupade ning teiste kaupade transport. Tavarežiimil pakendatud toidu ja teiste kaupade ning toidupakendi ladustamisteenused.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Sinikivi tee 9, Rae vald, Harjumaa
Status:Kehtiv
Issued:16.12.2022
Valid until:15.12.2025
Initial certification:16.12.2022

Verston OÜ

Taristu ehitus ja projektijuhtimine. Taristu korrashoid ja remont. Taristu ehitusmaterjalide tootmine ja paigaldus.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Sepise 7, Tallinn; Linnuse 6, Rakvere; Selja tee 5, Jänesselja, Pärnumaa; Räpina mnt 13, Võru; Tähtvere küla, Tartu linn; Marientali tee 27a, Kuressaare; Paju 16 Saue, Harjumaa
Status:Kehtiv
Issued:08.12.2023
Valid until:07.12.2026
Initial certification:08.12.2014

Verston OÜ

Taristu ehitus ja projektijuhtimine. Taristu korrashoid ja remont. Taristu ehitusmaterjalide tootmine ja paigaldus.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Sepise 7, Tallinn; Linnuse 6, Rakvere; Selja tee 5, Jänesselja, Pärnumaa; Räpina mnt 13, Võru; Papiniidu 5, Pärnu; Tähtvere küla, Tartu linn; Marientali tee 27a, Kuressaare; Paju 16 Saue, Harjumaa
Status:Kehtiv
Issued:08.12.2023
Valid until:07.12.2026
Initial certification:08.12.2014

Verston OÜ

Taristu ehitus ja projektijuhtimine. Taristu korrashoid ja remont. Taristu ehitusmaterjalide tootmine ja paigaldus.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Location:Sepise 7, Tallinn; Linnuse 6, Rakvere; Selja tee 5, Jänesselja, Pärnumaa; Räpina mnt 13, Võru; Tähtvere küla, Tartu linn; Marientali tee 27a, Kuressaare; Paju 16 Saue, Harjumaa
Status:Kehtiv
Issued:08.12.2023
Valid until:07.12.2026
Initial certification:08.12.2016

Verston Holding OÜ

Taristu ehituse ja projektijuhtimise, taristu korrashoiu ja remondi,  taristu ehitusmaterjalide tootmise ja paigalduse ärijuhtimine ja juhtimisnõustamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001: 2015
Location:Sepise 7, Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:08.12.2023
Valid until:07.12.2025
Initial certification:08.12.2022

Verston Holding OÜ

Taristu ehituse ja projektijuhtimise, taristu korrashoiu ja remondi,  taristu ehitusmaterjalide tootmise ja paigalduse ärijuhtimine ja juhtimisnõustamine
Standard:ISO 14001:2015
Location:Sepise 7, Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:08.12.2023
Valid until:07.12.2025
Initial certification:08.12.2022

Saare Kala Tootmine OÜ

Kala töötlemine, kalatoodete valmistamine ja pakendamine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Kärsa, Suure-Rootsi küla, Saaremaa vald, Saaremaa
Status:Kehtiv
Issued:12.12.2023
Valid until:11.12.2026
Initial certification:12.12.2011

Wolf Group OÜ

Ehituskeemiatoodete pakendaminevahemikus 50 g kuni 10 kg ja 50 ml kuni 10 l
Accreditor:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Location:Suur-Paala 10, Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:12.10.2021
Valid until:25.06.2024
Initial certification:26.06.2015

Stricto Project OÜ

Sildade, teede ja muude rajatiste arhitektuurne ja insenertehniline projekteerimine, uuringute ja eksperthinnangute koostamine ning ehitustegevuse juhtimine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001: 2015
Location:Kadaka tee 4, 10621 Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:01.08.2022
Valid until:31.07.2025
Initial certification:01.08.2022

Tehnoplast AS

Polüetüleenist toidupakendite tootmine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Laki 5a, Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:01.05.2022
Valid until:30.04.2025
Initial certification:01.05.2022

Tehnoplast AS

Polüetüleenist pakendite tootearendus, tootmine ja müük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Laki 5a, Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:01.05.2022
Valid until:30.04.2025
Initial certification:01.05.2022

Landverk OÜ

Ehituslik insenertehniline projekteerimine ja nõustamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tartu
Status:Kehtiv
Issued:27.04.2022
Valid until:26.04.2025
Initial certification:27.04.2022

Defrem OÜ

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük. Mootorsõidukite hooldus ja remont. Masinaehitus ja tööstusprojekteerimine ning ehitusliku insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
Accreditor:-
Standard:AQAP 2110
Location:Püssi 14, 80031 Pärnu
Status:Kehtiv
Issued:01.02.2022
Valid until:30.01.2025
Initial certification:01.02.2022

Welding Group OÜ

Toiduga kokkupuutuvate pakendite ja pakkematerjalide tootmine ning müük toiduainetetööstustele ja teistele ettevõtetele
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Vitamiini 6, 50412 Tartu
Status:Kehtiv
Issued:08.02.2022
Valid until:07.02.2025
Initial certification:08.02.2022

Interlex OÜ

Kirjaliku tõlketeenuse osutamine
Accreditor:EAK
Standard:EN ISO 17100:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:10.07.2023
Valid until:09.07.2026
Initial certification:10.07.2017

Bitweb OÜ

Tarkvara arendamine
Accreditor:-
Standard:ISO 9001:2015
Location:Vallikraavi tn 2, 51003 Tartu linn
Status:Kehtiv
Issued:23.11.2021
Valid until:22.11.2024
Initial certification:23.11.2021

Defrem OÜ

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük. Mootorsõidukite hooldus ja remont. Masinaehitus ja tööstusprojekteerimine ning ehitusliku insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Püssi 14, 80031 Pärnu
Status:Kehtiv
Issued:26.11.2021
Valid until:25.11.2024
Initial certification:26.11.2021

Profiline AS

Õmblustoodete kavandamine, tootmine ja müük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Veerenni 29, 10135 Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:16.11.2021
Valid until:15.11.2024
Initial certification:27.02.2001

ENGLO OÜ

Mehaanika- ja elektroonikaseadmete alased uuringud, seadmete väljatöötamine, konstrueerimine, valmistamine ja hooldus.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Akadeemia tee 21/1, 12618 Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:19.11.2021
Valid until:18.11.2024
Initial certification:21.11.2003

Besur OÜ

Puhastus-, hooldus- ja desinfitseerimisainete tootmine ja müümine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:08.07.2021
Valid until:07.07.2024
Initial certification:09.07.2021

Besur OÜ

Puhastus-, hooldus- ja desinfitseerimisainete tootmine ja müümine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:08.07.2021
Valid until:07.07.2024
Initial certification:09.07.2021

Ehitusagentuur OÜ

Projekteerimise juhtimine, ehitusjuhtimine, ehitise omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve ning ehitusalased konsultatsioonid.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:29.09.2023
Valid until:28.09.2026
Initial certification:08.07.2021

Ehitusagentuur OÜ

Projekteerimise juhtimine, ehitusjuhtimine, ehitise omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve ning ehitusalased konsultatsioonid.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:29.09.2023
Valid until:28.09.2026
Initial certification:08.07.2021

Energex Energy Experts OÜ

Inseneri- ja konsultatsiooniteenused
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:28.06.2021
Valid until:27.06.2024
Initial certification:28.06.2021

Interlex OÜ

Masintõlke toimetamine
Accreditor:-
Standard:EVS-ISO 18587:2021
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:10.09.2021
Valid until:09.09.2024
Initial certification:10.09.2021

Lääne Teed OÜ

Teede ja rajatiste ehitus, remont ja hooldus. Teedeehituse projektijuhtimine. Tee-ehitusmaterjalide müük. Haljasalade hooldus- ja heakorratööd.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Haapsalu
Status:Kehtiv
Issued:08.06.2021
Valid until:07.06.2024
Initial certification:08.06.2021

Lääne Teed OÜ

Teede ja rajatiste ehitus, remont ja hooldus. Teedeehituse projektijuhtimine. Tee-ehitusmaterjalide müük. Haljasalade hooldus- ja heakorratööd.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Haapsalu
Status:Kehtiv
Issued:08.06.2021
Valid until:07.06.2024
Initial certification:08.06.2021

Agrus Construction Company OÜ

Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:16.06.2021
Valid until:15.06.2024
Initial certification:16.06.2021

Corson OÜ

Hoonete ja tehniliste rajatiste projekteerimine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:01.06.2021
Valid until:31.05.2024
Initial certification:01.06.2021

Tradex AS

Elektroonikatoodete, valgusreklaamide ja juhtmeköidiste valmistamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Läänemaa
Status:Kehtiv
Issued:11.05.2021
Valid until:10.05.2024
Initial certification:11.05.2021

Tradex AS

Elektroonikatoodete, valgusreklaamide ja juhtmeköidiste valmistamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Läänemaa
Status:Kehtiv
Issued:11.05.2021
Valid until:10.05.2024
Initial certification:11.05.2021

Ferroline Grupp OÜ

Siseriiklike ja rahvusvaheliste kaubavedude korraldamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Läänemaa
Status:Kehtiv
Issued:06.05.2021
Valid until:05.05.2024
Initial certification:06.05.2021

Flexoil

Vee-, kanalisatsiooni-, gaasi- ja soojavarustussüsteemide torustike rajamine ning üldehitustööd.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Tühistatud
Issued:14.04.2021
Valid until:13.04.2024
Initial certification:14.04.2012

Megido OÜ

Vee-, kanalisatsiooni-, gaasi- ja soojavarustussüsteemide torustike rajamine ning üldehitustööd.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Tühistatud
Issued:14.04.2021
Valid until:13.04.2024
Initial certification:31.01.2014

Megido OÜ

Vee-, kanalisatsiooni-, gaasi- ja soojavarustussüsteemide torustike rajamine ning üldehitustööd.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Location:Tallinn
Status:Tühistatud
Issued:14.04.2021
Valid until:13.04.2024
Initial certification:30.04.2020

Enska ehitus OÜ

Ehitusalane peatöövõtt, projektide juhtimine ja projekteerimise juhtimine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:08.03.2021
Valid until:07.03.2027
Initial certification:08.03.2024

Enska ehitus OÜ

Ehitusalane peatöövõtt, projektide juhtimine ja projekteerimise juhtimine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:08.03.2024
Valid until:07.03.2027
Initial certification:08.03.2021

Orkos Estonia OÜ

Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Maardu
Status:Kehtiv
Issued:16.03.2024
Valid until:15.03.2027
Initial certification:16.03.2021

Ehitusagentuur OÜ

Projekteerimise juhtimine, ehitusjuhtimine, ehitise omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve ning ehitusalased konsultatsioonid.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:23.01.2024
Valid until:28.09.2026
Initial certification:29.09.2020

Projektibüroo OÜ

Ehituslik projekteerimine ja projektijuhtimine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:01.07.2023
Valid until:30.06.2026
Initial certification:01.07.2020

Projektibüroo OÜ

Ehituslik projekteerimine ja projektijuhtimine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:01.07.2023
Valid until:30.06.2026
Initial certification:01.07.2020

Neuma Translations OÜ

Kirjalik tõlketeenus
Accreditor:EAK
Standard:EN ISO 17100:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:05.10.2023
Valid until:11.09.2025
Initial certification:12.09.2019

Patendiamet

Tööstusomandiga seotud avalduste käsitlemine ning seonduvate registrite pidamine, nõustamine ja teavitamine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:21.10.2022
Valid until:20.10.2025
Initial certification:21.10.2019

Bullet Express OÜ

Logistika- ja tarneahelateenused
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:16.09.2022
Valid until:15.09.2025
Initial certification:16.09.2019

Kaurits OÜ

Rajatiste ehitus ja ehitusplatside ettevalmistus
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Kose vald
Status:Tühistatud
Issued:31.05.2019
Valid until:30.05.2025
Initial certification:31.05.2019

Kaurits OÜ

Rajatiste ehitus ja ehitusplatside ettevalmistus
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Kose vald
Status:Tühistatud
Issued:31.05.2019
Valid until:30.05.2025
Initial certification:31.05.2019

Boomerang Packing Service OÜ

Pakkimis- ja logistikateenused
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:14.06.2022
Valid until:13.06.2025
Initial certification:14.06.2019

Boomerang Packing Service OÜ

Pakkimis- ja logistikateenused
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:14.06.2022
Valid until:13.06.2025
Initial certification:14.06.2019

Tritech OÜ

Tööstusseadmete insener-tehniliste lahenduste projekteerimine. Masinatööstusseadmete ja -detailide tootmine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:22.09.2022
Valid until:08.05.2025
Initial certification:09.05.2019

Tritech OÜ

Tööstusseadmete insener-tehniliste lahenduste projekteerimine. Masinatööstusseadmete ja -detailide tootmine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:22.09.2022
Valid until:08.05.2025
Initial certification:09.05.2019

Baltic Works OÜ

Elektriisolatsiooni toodete ja tööde teostamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Rae vald, Harjumaa
Status:Kehtiv
Issued:26.02.2019
Valid until:25.02.2025
Initial certification:26.02.2019

Reparo Ehitus OÜ

Ehituse peatöövõtt
Accreditor:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Location:Tulika 19, Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:15.09.2021
Valid until:14.09.2024
Initial certification:08.10.2015

Maaelu Edendamise Sihtasutus

Finantsvahendite kättesaadavuse parandamine, maapiirkonna tervikliku elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Viljandi
Status:Kehtiv
Issued:28.07.2023
Valid until:27.07.2026
Initial certification:28.07.2017

Orkla Eesti AS Kalevi tehas

Kondiitritoodete pakendamine vahemikus 15 g kuni 3 kg: Kommid 50 g - 3 kg; Kommid karbis 30 g - 700 g; Šokolaadid 15 g - 300 g; Batoonid 25 g - 40 g
Accreditor:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:05.02.2019
Valid until:04.02.2025
Initial certification:14.04.2010

Paljassaare Kalatööstus AS

Kala, köögiviljade, kala- ja köögiviljatoodete pakendamine vahemikus 150 g kuni 5 kg
Accreditor:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:16.04.2019
Valid until:15.04.2025
Initial certification:25.05.2004

Salvest AS

Toidukonservide pakendamine: 90 g – 1100 g ja 190 ml – 500 ml
Accreditor:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Location:Tartu
Status:Kehtiv
Issued:06.10.2023
Valid until:05.10.2026
Initial certification:06.10.2014

Santa Maria AS

Maitseainete pakendamine Purepakki: Kaneelipulgad 300g, Loorber 45g, Muskaatpähkel 555g, Tähtaniis 160g
Accreditor:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Location:Harjumaa, Saue
Status:Kehtiv
Issued:30.10.2023
Valid until:29.10.2026
Initial certification:01.12.2017

Valio Eesti AS, Võru Juustutööstus

Juustu pakendamine vahemikus 20 g kuni 4 kg
Accreditor:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Location:Võru
Status:Kehtiv
Issued:08.11.2023
Valid until:09.11.2026
Initial certification:06.03.2008

Henkel Balti Operations OÜ

Ehituskeemia toodete pakendamine vahemikus 300 ml kuni 870 ml
Accreditor:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Location:Pärnu
Status:Kehtiv
Issued:17.06.2022
Valid until:16.06.2025
Initial certification:17.06.2013

Intertranslations S.A.

Kirjalik tõlketeenus ja lokaliseerimine
Accreditor:EAK
Standard:EN ISO 17100:2015
Location:Kreeka, Ateena
Status:Kehtiv
Issued:24.09.2021
Valid until:23.09.2024
Initial certification:24.09.2018

Krimelte OÜ

Ehituskeemiatoodete pakendamine vahemikus 50 g kuni 10 kg ja 50 ml kuni 10 l
Accreditor:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Location:Tallinn
Status:Tühistatud
Issued:26.06.2021
Valid until:25.06.2024
Initial certification:26.06.2015

ABC Motors AS

Mootorsõidukite müük, hooldus ja remont
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:19.11.2021
Valid until:18.11.2024
Initial certification:20.11.2006

Ako Eesti OÜ

Haldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuste korraldamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:14.04.2022
Valid until:02.04.2025
Initial certification:03.04.2013

Ako Eesti OÜ

Haldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuste korraldamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:14.04.2022
Valid until:02.04.2025
Initial certification:03.04.2013

A.L.A.R.A. AS

1) Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja dekomissioneerimine; 2) Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmine nende käitlemiseks ja ladustamiseks Paldiski vaheladustuspaigas; 3) radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine; 4) teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saaste mõõtmise ning radioaktiivse saaste desaktiveerimise valdkondades.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Paldiski
Status:Kehtiv
Issued:22.11.2023
Valid until:21.11.2026
Initial certification:22.11.2011

A.L.A.R.A. AS

1) Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja dekomissioneerimine; 2) Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmine nende käitlemiseks ja ladustamiseks Paldiski vaheladustuspaigas; 3) radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine; 4) teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saaste mõõtmise ning radioaktiivse saaste desaktiveerimise valdkondades.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Paldiski
Status:Kehtiv
Issued:22.11.2023
Valid until:21.11.2026
Initial certification:22.11.2011

Arco Color AS

Metalldetailide pulbervärvimine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Saue
Status:Kehtiv
Issued:29.12.2022
Valid until:28.12.2025
Initial certification:29.12.2010

Avestark OÜ

Sõidukite ümberehitamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:06.09.2022
Valid until:05.09.2025
Initial certification:07.09.2007

Avestark OÜ

Sõidukite ümberehitamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:06.09.2022
Valid until:05.09.2025
Initial certification:07.09.2007

Avolux OÜ

Metalltoodete tootmine ja pulbervärvimine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Gaasi tn 6a, Tallinn 11415
Status:Kehtiv
Issued:06.02.2024
Valid until:05.02.2027
Initial certification:06.02.2018

Baltic Works OÜ

Elektriisolatsiooni toodete ja tööde teostamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Rae vald, Harjumaa
Status:Kehtiv
Issued:26.02.2019
Valid until:25.02.2025
Initial certification:09.02.2011

Dagöplast AS

Polüetüleenist kiletoodete, kaablikaitselintide ja biolagunevast materjalist toodete tootmine; plastjäätmete ümbertöötlemine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Hiiumaa
Status:Kehtiv
Issued:23.08.2022
Valid until:22.08.2025
Initial certification:28.12.1998

Dagöplast AS

Toiduga kokkupuuteks ette nähtud polüetüleenist ja sertifitseeritud  biolagunevast  materjalist  kiletoodete  ja -kottide tootmine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Käina, Hiiumaa
Status:Kehtiv
Issued:23.08.2022
Valid until:22.08.2025
Initial certification:24.10.2016

Dagöplast AS

Polüetüleenist kiletoodete, kaablikaitselintide ja biolagunevast materjalist toodete tootmine; plastjäätmete ümbertöötlemine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Hiiumaa
Status:Kehtiv
Issued:13.04.2024
Valid until:22.08.2025
Initial certification:27.08.2001

Datagate OÜ

Arvutitehnika tootmine ja müük; serveri ja arvutivõrgu lahenduste loomine; digiklassi projektide loomine ja müük; hooldus- ja haldusteenused IT vadlkonnas
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:18.12.2023
Valid until:17.12.2026
Initial certification:19.12.2002

Dzidra OÜ

Projektijuhtimine metallkonstruktsioonide, masinate ja mehhanismide tootmisel.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:18.05.2023
Valid until:11.05.2026
Initial certification:13.05.2005

Eesti Maheproteiini Ühistu

Maheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete töötlemine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Vahi alevik, Tartu maakond
Status:Tühistatud
Issued:02.07.2021
Valid until:01.07.2024
Initial certification:02.07.2018

Eesti Raudtee AS

Raudteetaristu majandamine, raudteeliikluse korraldamine, liiklusohutuse tagamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Eesti
Status:Kehtiv
Issued:16.11.2021
Valid until:15.11.2024
Initial certification:16.11.2018

Eesti Raudtee AS

Raudteetaristu majandamine, raudteeliikluse korraldamine, liiklusohutuse tagamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Eesti
Status:Kehtiv
Issued:16.11.2021
Valid until:15.11.2024
Initial certification:16.11.2018

Eesti Sai OÜ

Sügavkülmutatud valikpagaritoodete ja taina tootmine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Rae küla, Rae vald, Harju maakond
Status:Kehtiv
Issued:05.06.2023
Valid until:30.06.2024
Initial certification:02.07.2018

Elektritsentrum AS

Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindus
Accreditor:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Location:Tallinn, Tartu, Kiling-Nõmme
Status:Kehtiv
Issued:05.04.2024
Valid until:04.04.2027
Initial certification:05.04.2014

Elektritsentrum AS

Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindus
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn, Tartu, Kilingi-Nõmme
Status:Kehtiv
Issued:05.04.2024
Valid until:04.04.2027
Initial certification:15.05.2000

Elektritsentrum AS

Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindus.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn, Tartu, Kilingi-Nõmme
Status:Kehtiv
Issued:05.04.2024
Valid until:04.04.2027
Initial certification:15.05.2000

Eltech Service OÜ

Madal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük.
Accreditor:-
Standard:ISO 45001:2018
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:31.08.2022
Valid until:01.09.2025
Initial certification:02.09.2013

Eltech Service OÜ

Madal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:31.08.2022
Valid until:01.09.2025
Initial certification:02.09.2013

Eltech Service OÜ

Madal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:31.08.2022
Valid until:01.09.2025
Initial certification:02.09.2013

Enefit Green AS Iru Elektrijaam

Elektri ja soojuse koostootmine
Accreditor:EAK
Standard:EMAS 1221:2009
Location:Maardu
Status:Kehtiv
Issued:09.09.2021
Valid until:08.09.2024
Initial certification:29.07.2005

Energiatehnika OÜ

Elektrotehniliste toodete ost, müük ja projekteerimine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:21.06.2022
Valid until:20.06.2025
Initial certification:21.06.2013

Erakliinik Dentes AS

Hambaproteeside individualiseeritud tehniline kavandamine ja valmistamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tartu
Status:Kehtiv
Issued:08.12.2021
Valid until:07.06.2024
Initial certification:28.12.2000

Erakliinik Dentes AS

Hambaproteeside individualiseeritud tehniline kavandamine ja valmistamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Location:Tartu
Status:Kehtiv
Issued:08.12.2021
Valid until:07.06.2024
Initial certification:12.12.2006

Erakliinik Dentes AS

Hambaproteeside individualiseeritud tehniline kavandamine ja valmistamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tartu
Status:Kehtiv
Issued:08.12.2021
Valid until:07.06.2024
Initial certification:12.12.2006

ESRO AS

Soojusenergia tootmine, jaotamine ja müümine. Elektrienergia jaotamine ja müümine. Ehitusprojektide juhtimine. Tehnosüsteemide hooldamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Viljandi
Status:Kehtiv
Issued:10.12.2023
Valid until:09.12.2026
Initial certification:10.12.2008

ESRO AS

Soojusenergia tootmine, jaotamine ja müümine. Elektrienergia jaotamine ja müümine. Ehitusprojektide juhtimine. Tehnosüsteemide hooldamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Viljandi
Status:Kehtiv
Issued:10.12.2023
Valid until:09.12.2026
Initial certification:10.12.2008

Est-Doma OÜ

Mõõteriistade, laboriseadmete ja tehnoloogiliste seadmete müük, hooldus ja remont
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tartu
Status:Kehtiv
Issued:04.05.2021
Valid until:03.05.2024
Initial certification:29.05.2006

Esvika Elekter AS

Elektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn, Tartu, Pärnu, Paide, Jõhvi
Status:Kehtiv
Issued:04.12.2021
Valid until:13.12.2024
Initial certification:04.12.2009

Esvika Elekter AS

Elektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Talinn, Tartu, Pärnu, Paide, Jõhvi
Status:Kehtiv
Issued:04.12.2021
Valid until:03.12.2024
Initial certification:09.07.2004

Esvika Elekter AS

Elektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Location:Tallinn, Tartu, Pärnu, Paide, Jõhvi
Status:Kehtiv
Issued:04.12.2021
Valid until:03.12.2024
Initial certification:04.12.2009

Evikon MCI OÜ

Mõõtevahendite arendus, tootmine ja müük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tartu
Status:Kehtiv
Issued:02.01.2024
Valid until:01.01.2027
Initial certification:02.01.2009

Fiberbar Composites OÜ

Klaaskiudplastprofiilide tootearendus ja tootmine tõmbemeetodil
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tiigi 18, Jüri 75301, Harju maakond, EESTI
Status:Kehtiv
Issued:26.02.2024
Valid until:25.02.2027
Initial certification:26.02.2019

Fiberbar Composites OÜ

Klaaskiudplastprofiilide tootearendus ja tootmine tõmbemeetodil
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tiigi 18, Jüri 75301, Harju maakond, EESTI
Status:Kehtiv
Issued:17.02.2024
Valid until:16.02.2027
Initial certification:17.02.2015

Glamlac OÜ

Kosmeetikatoodete pakendamine nimikogustel 5 ml kuni 15 ml ja 100 ml kuni 500 ml; 1000 ml
Accreditor:EAK
Standard:Kinnispakk (e-märgis)
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:11.04.2023
Valid until:22.10.2024
Initial certification:23.10.2018

Glamlac OÜ

Kosmeetikatoodete tootearendus, tootmine ja müük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:23.10.2021
Valid until:22.10.2024
Initial certification:23.10.2018

Grader Service OÜ

Kuluvterade kavandamine ja valmistamine ehitus-, teede- ja põllumajandusmasinatele. Terase termiline töötlemine. Metallkonstruktsioonide valmistamine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Laagri, Harjumaa
Status:Kehtiv
Issued:27.11.2021
Valid until:26.11.2024
Initial certification:27.12.1999

GT Corporation SE

Üldehitustööd, vesiehitustööd, veealused tehnilised tööd. Tuletornide projekteerimine, konserveerimine, restaureerimine ja remont. Ehitusprojekteerimine. Ehitiste ja ehituskonstruktsioonide, sealhulgas hüdrotehniliste konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis. Ehitusjärelevalve. Ehitusjuhtimine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:11.04.2024
Valid until:10.04.2027
Initial certification:25.04.2003

G.W.Berg OÜ

Labori- ja analüüsiseadmete ning kaalusüsteemide müük, hooldus ja remont
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:03.09.2021
Valid until:02.09.2024
Initial certification:03.09.2009

Haapsalu Metal OÜ

Tööstuslike metallkonstruktsioonide ning masinaehituslike lahenduste projekteerimine, valmistamine ja müük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Haapsalu
Status:Kehtiv
Issued:01.05.2021
Valid until:30.04.2024
Initial certification:05.11.2015

Indetek OÜ

Toitlustusseadmete tootmine ja müük profiköökidele ja toitlustusettevõtetele
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Pärnu
Status:Kehtiv
Issued:10.07.2023
Valid until:09.07.2026
Initial certification:10.07.2017

Inission Tallinn OÜ

Elektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmine
Standard:ISO 45001:2018
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:06.10.2022
Valid until:02.06.2025
Initial certification:10.09.2021

Inission Tallinn OÜ

Elektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:06.10.2022
Valid until:02.06.2025
Initial certification:03.06.2010

Inission Tallinn OÜ

Elektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:06.10.2022
Valid until:02.06.2025
Initial certification:03.06.2010

Insenerehituse AS

Ehituse peatöövõtt ja projektijuhtimine. Mere-, siseveekogude- ja keskkonnarajatiste ning hoonete ehitus
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:23.08.2022
Valid until:22.08.2025
Initial certification:01.02.2005

Insenerehituse AS

Ehituse peatöövõtt ja projektijuhtimine. Mere-, siseveekogude- ja keskkonnarajatiste ning hoonete ehitus
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:23.08.2022
Valid until:22.08.2025
Initial certification:23.08.2010

KH Energia-Konsult AS

Elektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käit
Accreditor:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:27.06.2022
Valid until:21.03.2025
Initial certification:05.04.2013

KH Energia-Konsult AS

Elektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käit
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:27.06.2022
Valid until:21.03.2025
Initial certification:21.07.1999

KH Energia-Konsult AS

Elektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käit
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:27.06.2022
Valid until:21.03.2025
Initial certification:22.03.2013

Kikas OÜ

Lihavalmististe, liha- ja munatoodete, mitteloomse ning liittoidu tootmine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Loo alevik, Harjumaa
Status:Kehtiv
Issued:20.11.2021
Valid until:19.11.2024
Initial certification:20.11.2012

Linford Transport OÜ

Kaubavedu maanteel
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Lehmja küla, Rae vald
Status:Kehtiv
Issued:02.10.2021
Valid until:01.10.2024
Initial certification:02.10.2012

Linford Transport OÜ

Kaubavedu maanteel
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Lehmja küla, Rae vald
Status:Kehtiv
Issued:02.10.2021
Valid until:01.10.2024
Initial certification:02.10.2012

Linnamäe Lihatööstus AS

Suurulukite, koduloomade ja -lindude lihast lihatoodete, lihavalmististe ja -konservide tootmine. Tootearendus, ladustamine ja müük.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Linpeti, Lääne-Nigula vald
Status:Kehtiv
Issued:08.11.2022
Valid until:07.06.2025
Initial certification:08.06.2016

Maag Grupp AS

Külmutatud, jahutatud ja eritemperatuuri mittevajavate toidukaupade ladustamine ja logistika.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Tartu, Rae vald
Status:Tühistatud
Issued:30.10.2021
Valid until:29.04.2024
Initial certification:29.06.2007

Martem AS

Automaatika- ja kaugjuhtimissüsteemide kavandamine, tootmine ja paigaldamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:17.03.2024
Valid until:16.03.2027
Initial certification:20.03.2000

Mascot Baltic OÜ

Elektroonikaseadmete tootmine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:05.03.2019
Valid until:04.03.2025
Initial certification:05.03.2010

Mefab OÜ

Teede ja platside ehitus, haljastustööd ja pinnasetööd. Tänavate valgustus- ja elektriliste signalisatsiooniseadmete paigaldus.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Telliskivi 36-1, Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:02.10.2020
Valid until:01.10.2026
Initial certification:02.10.2017

Mefab OÜ

Teede ja platside ehitus, haljastustööd ja pinnasetööd. Tänavate valgustus- ja elektriliste signalisatsiooniseadmete paigaldus.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Telliskivi 36-1, Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:02.10.2023
Valid until:01.10.2026
Initial certification:02.10.2017

Metec CNC OÜ

Lõiketöötlus arvprogrammjuhtimisega pinkidel
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tartu
Status:Kehtiv
Issued:05.03.2019
Valid until:04.03.2025
Initial certification:05.03.2010

MGT Muuga Grain Terminaal OÜ

Teravilja ja õlikultuuride säilitamine ja laadimine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Maardu
Status:Kehtiv
Issued:15.06.2023
Valid until:12.06.2026
Initial certification:13.06.2008

MSM OÜ

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:18.04.2023
Valid until:25.03.2026
Initial certification:26.03.2014

MSM OÜ

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:18.04.2023
Valid until:25.03.2026
Initial certification:26.03.2014

VNK AS

Naftapolümeersete vaikude, solvendi, kütteõli PTU ja naftapolümeerse laki väljatöötamine, tootmine ja müük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Kohtla-Järve
Status:Kehtiv
Issued:19.02.2024
Valid until:18.02.2027
Initial certification:23.11.2006

VNK AS

Naftapolümeersete vaikude, solvendi, kütteõli PTU ja naftapolümeerse laki väljatöötamine, tootmine ja müük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Kohtla-Järve
Status:Kehtiv
Issued:19.02.2024
Valid until:18.02.2027
Initial certification:23.11.2006

Plastotec Pärnu OÜ

Plastmasstoodete survevalu ja koostamine ning juhtmeköidiste- ja elektroonikatoodete koostamine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Suur-Jõe 10/12, Pärnu
Status:Kehtiv
Issued:17.12.2022
Valid until:16.12.2025
Initial certification:19.12.2007

Põllumajandusuuringute Keskus

Põllukultuuride sortide riiklike registreerimis- ja majanduskatsete läbiviimine, seemnepartiide järelkontrolli katsete läbiviimine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Viljandi, Kuusiku, Võru
Status:Kehtiv
Issued:21.06.2022
Valid until:20.06.2025
Initial certification:25.05.2007

Profline AS

Kergetööstustoodete turundus, kavandamine, valmistamine või valmistamise organiseerimine ja müük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:16.11.2021
Valid until:15.11.2024
Initial certification:27.02.2001

Puhastusproff OÜ

Kinnisvara hooldus- ja haldusteenuse osutamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:20.01.2023
Valid until:19.01.2026
Initial certification:13.02.2014

Puhastusproff OÜ

Kinnisvara hooldus- ja haldusteenuse osutamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:20.01.2023
Valid until:19.01.2026
Initial certification:20.01.2014

Rannarootsi Lihatööstus AS

Koduloomade ja -lindude, suur- ja väikeulukite lihast lihatoodete tootmine. Lihavalmististe tootmine, konservide tootmine. Lihalõikus, ümberpakendamine, tootearendus, ladustamine ja müük.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Kirimäe, Taebla vald, Läänemaa, Näituse 22, Rakvere
Status:Kehtiv
Issued:02.02.2024
Valid until:29.04.2024
Initial certification:29.06.2007

RD Electronic AS

Elektroonikatoodete turundus ja tootmine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Narva
Status:Kehtiv
Issued:30.01.2024
Valid until:31.07.2026
Initial certification:04.06.2002

Reparo Ehitus OÜ

Ehituse peatöövõtt
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:15.09.2021
Valid until:14.09.2024
Initial certification:08.10.2015

Reparo Ehitus OÜ

Ehituse peatöövõtt
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:15.09.2021
Valid until:14.09.2024
Initial certification:08.10.2015

Skinest Rail AS

Raudteeveeremi tagavaraosade müük; raudteeveeremi remont, rent ja müük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:28.12.2021
Valid until:27.12.2024
Initial certification:29.12.2003

SKS Estonia Textile OÜ

Kunstkiu töötlemine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Narva
Status:Kehtiv
Issued:01.06.2019
Valid until:31.05.2025
Initial certification:03.06.2004

Sonepar Eesti AS

Elektri- ja teletarvikute hulgimüük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere, Narva, Kuressaare, Võru, Paide
Status:Kehtiv
Issued:14.12.2023
Valid until:13.12.2026
Initial certification:13.12.2002

Sonepar Eesti AS

Elektri- ja teletarvikute hulgimüük
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere, Narva, Kuressaare, Võru, Paide
Status:Kehtiv
Issued:14.12.2023
Valid until:13.12.2026
Initial certification:13.12.2002

Teede Tehnokeskus AS

Insener-tehniline nõustamine ning teimimis-, ülevaatus-, analüüsi-, seire- ja kontrolliteenused
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:15.11.2022
Valid until:14.11.2025
Initial certification:15.11.2004

TERA AS

Elektripaigaldiste, sealhulgas päikeseelektrijaamade projekteerimine, ehitamine, remont, käit ja kontroll ning nõrkvoolupaigaldiste, sh automaatsete tulekahjusignalisatsiooni süsteemide (ATS) ehitamine ja hooldus
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:06.01.2024
Valid until:05.01.2027
Initial certification:06.01.2003

TNC Components OÜ

Mööblidetailide tootmine, köögi- ja vannitoamööbli tootmine, mööbliuste tootmine ja turustamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Kohtla-Järve
Status:Kehtiv
Issued:30.08.2021
Valid until:29.08.2024
Initial certification:30.08.2021

TNC Components OÜ

Mööblidetailide tootmine, köögi- ja vannitoamööbli tootmine, mööbliuste tootmine ja turustamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Kohtla-Järve
Status:Kehtiv
Issued:30.08.2021
Valid until:29.08.2024
Initial certification:30.08.2021

Toode AS

Terasest ehitusmaterjalide ja nendega seotud toodete müük, kavandamine ja tootmine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Saue
Status:Kehtiv
Issued:01.04.2024
Valid until:31.03.2027
Initial certification:19.10.2000

Trektal AS

Vedelkütuste transport
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Tallinn
Status:Kehtiv
Issued:12.08.2023
Valid until:11.08.2026
Initial certification:12.08.2011

Unibox OÜ

Vineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Kalesi küla, Harjumaa
Status:Kehtiv
Issued:02.10.2021
Valid until:01.10.2024
Initial certification:02.10.2015

Unibox OÜ

Vineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Kalesi küla, Raasiku vald
Status:Kehtiv
Issued:02.10.2021
Valid until:01.10.2024
Initial certification:02.10.2012

Unibox OÜ

Vineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Location:Kalesi küla, Harjumaa
Status:Kehtiv
Issued:02.10.2021
Valid until:01.10.2024
Initial certification:02.10.2015

Väätsa Prügila AS

Jäätmete kogumine, käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine; ohtlike jäätmete kogumine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Roovere, Väätsa vald
Status:Kehtiv
Issued:09.08.2022
Valid until:08.08.2025
Initial certification:09.08.2013

Väätsa Prügila AS

Jäätmete kogumine, käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine. Ohtlike jäätmete kogumine
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Roovere, Väätsa vald
Status:Kehtiv
Issued:09.08.2022
Valid until:08.08.2025
Initial certification:03.08.2004

Värimal OÜ

Ehituse peatöövõtt ja üldehitustööd
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Kohtla-Järve, Jõhvi
Status:Kehtiv
Issued:18.05.2021
Valid until:17.05.2024
Initial certification:05.06.2006

Värska Originaal AS

Mineraalvee, joogivee, maitsetatud vee, funktsionaalsete jookide ja mahlajookide tootearendus, tootmine, ladustamine, turustamine ning logistika.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Värska alevik, Põlvamaa
Status:Kehtiv
Issued:20.08.2023
Valid until:19.08.2026
Initial certification:19.09.2011

WeeRec OÜ

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine. Plastjäätmete ümbertöötlemine ja taaskasutusse suunamine.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 14001:2015
Location:Kiiu, Kuusalu vald, Harjumaa
Status:Kehtiv
Issued:13.07.2021
Valid until:12.07.2024
Initial certification:13.07.2009

Wesico Project OÜ

Üldehitustööd, ehitusprojektide juhtimine, välistrasside ehitus, hoonesiseste kommunikatsioonide ehitus
Accreditor:EAK
Standard:ISO 45001:2018
Location:Tartu
Status:Kehtiv
Issued:01.03.2021
Valid until:25.02.2025
Initial certification:26.02.2010

Wiru Vili TÜ

Maheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete kuivatamine, sorteerimine, pakendamine, ladustamine ning ost-müük.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 22000:2018
Location:Maetsma küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Status:Kehtiv
Issued:01.08.2023
Valid until:31.07.2026
Initial certification:06.09.2014

Wiru Vili TÜ

Maheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete kuivatamine, sorteerimine, pakendamine, ladustamine ning ost-müük.
Accreditor:EAK
Standard:ISO 9001:2015
Location:Maetsma küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Status:Kehtiv
Issued:01.08.2023
Valid until:31.07.2026
Initial certification:26.09.2014

    We will answer your inquiry as soon as possible.