Konsultatsioon metroloogia valdkonnas

Metroserdis töötavad oma ala eksperdid. Aitame leida oma klientidel parimaid lahendusi nii rakendusuuringute valdkonnas kui ka mõõtmisi ja metroloogiat puudutavates küsimustes. 

Konsult

Konsultatsioon metroloogia valdkonnas

Mõõtesüsteemi täiustamine või selle hindamine aitab muuta tootmisprotsesse tõhusamaks. Õigete mõõtevahendite korrektne kasutamine aitab kokku hoida ressursse. Meie metroloogia valdkonna nõustamisi viivad läbi nii metroloogiadivisjoni kui ka teadus- ja arendusdivisjoni eksperdid. 

Metroloogia ja mõõtmiste valdkonnas saame aidata lahendada järgmisi väljakutseid: 

 • Mõõtmiste ohje ettevõttes (millist mõõtevahendit valida, kust seda osta, kuidas mõõtevahendit õigesti kasutada, kuidas üles ehitada mõõteprotseduurid, nõuded mõõtevahendite kalibreerimisele ja hooldusele jmt). 
 • Keeruka mõõtesüsteemi väljatöötamine või väljavalimine kliendi vajaduste põhjal. 
 • Mõõte-/kalibreerimismetoodikate väljatöötamine vastavalt ettevõttepoolsele lähteülesandele (näiteks tööstusettevõttes sisemiste mõõtmiste käivitamiseks). Mõõtevõime parendamine või mõõtemeetodi arendamine tõstab tootmisprotsessi efektiivsust. 
 • Mõõteseadmete arendus. Kaasaegsed tehnoloogiad vajavad kaasaegseid mõõtevahendeid, mille arendamise kogemus on Metroserdil olemas. 
 • Mõõtevahenditega seotud eksperthinnangud (metroloogiliste omaduste kontroll, visuaalne kontroll, paigalduse ja kasutuskorra kontroll; mõõtevahendite hankespetsifikatsioonide hindamine ja koostamise nõustamine ning hankel pakutud seadmete nõuete vastavuse kontrolli nõustamine hanke korrektse ja tulemusliku läbiviimise eesmärgil). 
 • Uuringud mõõtmistega seotud teemadel (näiteks mõõtmiste ja metroloogiaga seotud teenuste vajaduse ja kättesaadavuse väljaselgitamine, seadusloome aluseks olevad mõõtmised legaalmetroloogia valdkonnas). 
 • Mõõtemääramatuse hindamine mõõtmisel ja kalibreerimisel, hindamismetoodikate väljatöötamine (mingi konkreetse mõõteülesande kohta). Tavaliselt võrreldakse mõõtetulemusi või nende põhjal saadud hinnanguid püstitatud kriteeriumidega või siis tuleb kriteerium/piirmäär püstitada lähtudes võimalusest seda mõõtmise teel täita. Nõuete hindamisel tuleb alati arvestada mõõtemääramatusega. 
 • Tegevust alustavate ja standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 (Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded) alusel akrediteerimiseks valmistuvate laborite konsulteerimine. 
 • Metroloogiaaudit – metroloogilise tegevuse audit ettevõttes. Auditi eesmärgiks on selgitada välja ettevõtte olukord mõõtmiste osas, mõõtmiste korraldus ja mõõtetulemuste jälgitavuse usaldusväärsus, lähtudes rahvusvaheliste või valdkondlike standardite nõuetest. Auditi tulemuste põhjal esitatakse ettevõttele aruanne mõõtmiste olukorrast, vajadusel ettepanekud tegevusteks mõõtmiste ohje süsteemi asjakohaseks juhtimiseks ja arendamiseks, et tagada mõõtmistulemuste jälgitavus ning piisava täpsusega mõõtmised tootmistegevuses. 

 

Saada oma päring:

  Firma*

  Telefon

  Kontaktisik*

  E-mail*

  Linn / asula

  Teie päringu sisu*

  Vorm on kaitstud Google RECAPTCHA lahendusega: privaatsustingimused ja teenusetingimused.

   Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.