Teenuse osutamise kirjeldus

Kui kliendil on vajadus mõõtevahendi kontrollimise või mõõtmisteenuse järele, tasub ühendust võtta Metroserdi klienditeenindusega, meie klienditeenindajad aitavad valida õige teenuse ja selle ulatuse ning tutvustavad teenuse osutamise tingimusi (vt ka KKK). Tööde teostamisel lähtume metroloogia- ja Eesti Proovikoja teenuste üldtingimustest.

KUIDAS JA KUHU MÕÕTEVAHENDID VÕI MÕÕDETAVAD OBJEKTID TUUA?

Mõõtevahendid saab tuua meie klienditeenindustesse või saata kulleriga. Palume mõõtevahenditega kaasa panna kontaktisiku andmed ja võimalusel täpsem kirjeldus soovitud tellimuse kohta (või saata selgitav e-kiri). Mõõtevahendite transportimisel tuleb arvestada käsitlemisel tootja soovitustega.

Kui mõõtevahendit ei ole võimalik või mõistlik teisaldada, proovime leida võimaluse mõõtevahend kliendi juures kalibreerida/taadelda.

TEOSTAMISE TÄHTAJAD JA TASUMINE

Kalibreerimise/taatlemise tellimuse täitmise aeg on reeglina viis tööpäeva. Kui töö täitmine võib kesta kauem, siis antakse sellest kliendi esindajale töö vastuvõtmisel teada. Võimalusel täidame tellimused kiiremini ja kui töö on valmis informeeritakse sellest kliendi esindajat.

Teenuste eest tasumine toimub hinnakirja alusel peale töö teostamist esitatava arve alusel.

KALIBREERIMIS- JA TAATLUSTUNNISTUSED

Kalibreerimise tulemusena väljastame kalibreerimistunnistuse ja mõõtevahendile paigaldame võimalusel infokleebise tunnistuse numbri ja kuupäevaga.

Taatluse korral paigaldame mõõtevahendile kohustuslikud taatlusmärgised ja soovi korral väljastame taatlustunnistuse.

Väljastatava tunnistuse saab valida kas paberkandjal või elektroonse kinnitusega. Tunnistused paberile trükituna väljastame koos mõõtevahendiga või saadame postiga. Elektroonsel kujul tunnistuse saame saata kliendile e-kirjaga või laadida üles mõõtevahendite infosüsteemi MÕIS, millest on dokumendid igal ajahetkel kättesaadavad.

METROLOOGILISTE TEENUSTE LEPING

Püsiklientidele saame lepingu sõlmimisel pakkuda suurema teenuse mahu korral soodustusi, paindlikumaid maksetingimusi ja graafikujärgset teenuse osutamist kokkulepitud täitmistähtaegadega  nii meie laborites kui kliendi asukohas (ka väljaspool Eestit).