Põllumajandusuuringute Keskuse Viljandi Katsekeskus

Põllukultuuride sortide registreerimis- ja majanduskatsete, seemnepartiide järelkontrolli katsete ning teiste põldkatsete läbiviimine.

Akrediteerija: EAK
Standard: ISO 9001:2015
Tegevuspiirkond: Viljandi, Kuusiku, Võru
Staatus: Kehtiv
Välja antud: 21.06.2019
Kehtib kuni: 20.06.2022
Esmasertifitseerimine: 25.05.2007